VVJC bendruomenės narių apklausa 2015

Mieli, Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro bendruomenės nariai, mokiniai ar mokinių tėveliai, lankytojai,

kviečiame ir raginame  Jus dalyvauti apklausoje. Mums svarbu žinoti, kaip jaučiatės Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre, kas Jums VVJC užsiėmimuose patinka, o ką reikėtų tobulinti, keisti. Būtume labai dėkingi, jei skirtumėte keletą minučių ir atsakytumėte į šio klausimyno klausimus, jog galėtume gerinti teikiamų paslaugų kokybę.

 

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už bendradarbiavimą!

 

VVJC bendruomenės narių apklausa 2015
Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

1. Kiek metų šeima (Jūs ir/ar Jūsų vaikai) lanko VVJC veiklas?  ✪

2. Kokias VVJC veiklas 2014-2015 m. lanko Jūsų vaikas (vaikai)?  ✪

galite pasirinkti kelis variantus

3. Kokias VVJC veiklas 2014-2015 m. lankėte/ lankote Jūs pats(-i) ar kiti suaugę Jūsų šeimos nariai?  ✪

galite pasirinkti kelis variantus

4. Kodėl Jūs ir/ ar Jūsų vaikai pasirinkote Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centrą?  ✪

galite pasirinkti kelis variantus

Kaip vertinate VVJC paslaugų kokybę?  ✪

1 (vertinu labai prastai)
2
3
4
5
6
7
8
9
10 (vertinu puikiai)
Užsiėmimų naudingumas, įdomumas
Mokytojų ir kitų darbuotojų profesionalumas
Pastebimas vaiko tobulėjimas konkrečioje veikloje
Aplinkos infrastruktūros ir įrengimo kokybė
Vaikų užimtumas
Suaugusių laisvalaikio užimtumas
Bendravimo poreikių tenkinimas

Ar Jūsų manymu, VVJC paslaugų kokybė atitinka kainą?  ✪

Nauda, kurią Jūsų vaikas gauna VVJC?  ✪

galite pasirinkti kelis variantus

Kaip jaučiatės Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre?  ✪

1 (tikrai ne)
2
3
4
5
6
7
8
9
10 (tikrai taip)
Mano vaikui (vaikams) čia patinka
Man čia patinka
VVJC gerbia savo lankytojus ir jais rūpinasi
Čia jaučiamės saugiai
Mielai rekomenduotume VVJC savo draugams, pažįstamiems

Ar planuojate lankyti VVJC veiklas kitais mokslo metais?  ✪

Jei ketinate nelankyti, kodėl?

įrašykite

Lyginant su praėjusiais metais, ketinate lankyti:  ✪

Jei ketinate lankyti mažiau veiklų, kodėl?

įrašykite

Nuoširdžiai dėkojame Jums už atsakymus. Jei turite pageidavimų, pastabų ar pasiūlymų VVJC veiklos kokybės gerinimui – mielai jų laukiame.

įrašykite