VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMO ASMENŲ APTARNAVIMO TEISME KOKYBĖS VERTINIMO ANKETA - 2023 m.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Kokiu būdu kreipėtės į teismą (galite pasirinkti vieną, kelis ar visus atsakymo variantus, pasirinktus atsakymo variantus pabraukite):
2. Teismo lankytojams pateikiamos aiškios nuorodos į teisme esančias patalpas (raštinę, teismo posėdžių sales ir kt.).
3. Informaciniuose stenduose pateikta informacija apie teismo posėdžius yra aktuali.
4. Teismo darbo metu visada esu laiku aptarnaujamas.
5. Teismo darbuotojai (ne teisėjai) su manimi bendrauja pagarbiai ir dalykiškai.
6. Teismo darbuotojai (ne teisėjai) prieš teikdami informaciją (atsakymus) tiksliai išsiaiškina kreipimosi tikslą ar klausimo esmę.
7. Teismo darbuotojai (ne teisėjai) pagal savo kompetenciją aiškiai ir išsamiai atsako į man rūpimus klausimus (nevartoja profesinių terminų jų nepaaiškinę, žargono ir pan.).
8. Jei teismo posėdis atidedamas ar vėluoja, teismo darbuotojas (ne teisėjas) informuoja apie tai laukiančius asmenis, atsiprašo, nurodo vėlavimo priežastį ir kito posėdžio datą, laiką.
9. Aptarnavimo teisme kokybė atitiko mano lūkesčius.
10. Pateikite pastabų ir pasiūlymų, kaip gerinti asmenų aptarnavimą teisme: