VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMO ASMENŲ APTARNAVIMO TEISME KOKYBĖS VERTINIMO ANKETA - 2018-2019 m.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Kaip vertinate teismo patalpas (švara, saugumas, patogumas ir pan.)?Privalomas
2. Ar pakanka teisme informacinių lentelių, nuorodų į posėdžių sales, raštines ir kt.?Privalomas
3. Kaip vertinate priėmimo skyriaus darbuotojų darbo kultūrą (apranga, bendravimas, asmens aptarnavimas, aptarnavimo aplinka ir pan.)?Privalomas
4. Kaip vertinate raštinės ir jos poskyrių darbuotojų darbo kultūrą (apranga, bendravimas, asmens aptarnavimas, aptarnavimo aplinka ir pan.)?Privalomas
5. Kaip vertinate informacijos, kurią gavote iš teismo, suprantamumą ir aiškumą?Privalomas
6. Kaip vertinate teismo posėdžių organizavimą teisme?Privalomas
7. Jei skambinote teismo darbuotojams telefonu, kaip vertinate informacijos suteikimo pakankamumą, aiškumą, pokalbio kultūringumą?Privalomas
8. Lankymosi teisme priežastis:Privalomas