Verslumo kompetencijų tobulinimo poreikio tyrimas

Lazdijų švietimo centras įgyvendindamas  projektą „Verslumo skatinimas Dzūkijos VVG teritorijoje“, siekia išsiaiškinti potencialių ir esamų VPS (Vietos plėtros strategijos) vykdytojos pareiškėjų ir vietos projekto vykdytojų kompetencijų tobulinimo poreikį. Atsižvelgdami į Jūsų išsakytą nuomonę, organizuosime mokymus.

Anketa yra anoniminė, o Jūsų pateikti atsakymai bus analizuojami tik apibendrintai.

Dėkojame už sugaištą laiką ir Jūsų nuoširdžius atsakymus.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Jūs esatePrivalomas
Jūsų amžiusPrivalomas
Pagrindinė Jūsų veiklaPrivalomas
Pasirinkite temas, kuriomis norėtumėte tobulinti savo kompetencijasPrivalomas
Pasirinkite visas Jums aktualias temas