VDTAT prie FM darbuotojų atliekamų ūkio subjektų veiklos priežiūros tikrinimų vertinimas

Šios anoniminės apklausos tikslas - sužinoti Jūsų nuomonę apie Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos (toliau  Tarnyba) atliekamų licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi tikrinimų įmonėse, turinčiose saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijas. Jūsų nuomonė padės užtikrinti, kad priežiūros funkcija būtų atliekama efektyviai, koordinuotai ir sukeliant kuo mažesnę adminstracinę naštą verslui. 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Ar Tarnyba laiku (prieš 10 d. d.) informuoja apie numatomą patikrinimą?Privalomas
2. Ar kontroliniame klausimyne, kurio pagrindu atliekami patikrinimai, pakanka informacijos dėl įmonėms privalomų laikytis reikalavimų?Privalomas
3. Ar patikrinimo metu Tarnybos atstovas aiškiai, suprantamai atsakė į kilusius klausimus?Privalomas
4. Kaip vertinate patikrinimų atlikimą?Privalomas
5. Ar kreipėtės į Tarnybą konsultacijos licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi klausimais?Privalomas
6. Ar konsultacija buvo naudinga?Privalomas
7. Ar yra pasitaikę atvejų, kai Tarnybos atstovas, vykdydamas funkcijas, už įmonei palankių sprendimų priėmimą, tiesiogiai ar netiesiogiai prašė atlygio?Privalomas
8. Ar turite pasiūlymų dėl licencijuojamos veiklos sąlygų reglamentavimo tobulinimo? Jei taip, prašytume nurodyti tobulintinas sritis.