VADOVŲ AKADEMIJA (VA)

Ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa „Vadovų akademija“ (VA) skirta pretendentams į švietimo įstaigų vadovus, naujai paskirtiems vadovams bei turintiems vadybinės patirties vadovams, kurie gali ir nori dalintis savo gerąja patirtimi kuriant švietimo įstaigą įvairių pokyčių įgyvendinime.

Programos tikslas – taikant kolegialų mokymą(si) sudaryti galimybę būsimiems ir esamiems švietimo įstaigų vadovams mokytis iš kolegų, padedant drauge ieškoti efektyvių galimybių organizuojant vadybinį procesą.

Programoje pagilinsime švietimo įstaigos vadovui reikalingas bendrąsias ir vadovavimo sričių kompetencijas. Taikydami grįžtamojo ryšio metodinę priemonę SIP (SUŽINOK – IŠBANDYK- PASIDALINK)  mokysimės reflektuoti savo veiklas, priimamus vadybinius sprendimus. Reflektuojant įžvelgsime savo stiprybes ir tobulintinas sritis, aptarsime savo tobulėjimo plano variantus.

Pageidaujančius dalyvauti šioje programoje, maloniai prašome užpildyti dalyvio anketą iki š.m. kovo 14 d.

 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Pic
1. Jūsų vadybinio darbo patirtis?
2. Nurodykite švietimo įstaigos tipą, kurioje dirbate:
3. Nurodykite savo vaidmenį dalyvaudami VA programoje:
4. Nurodykite Jums aktualias kompetencijas, kurias pageidautumėte tobulinti:
5. Nurodykite ir įvardinkite švietimo vadybos tema/s pagal atskiras kompetencijas, kuriomis galėtumėte pasidalinti su kolegomis:
6. Įvardinkite temas, kuriomis galėtumėte pasidalinti su kolegomis.
7. Įvardinkite kviestinius lektorius (vardas, pavardė), kuriuos pageidautumėte pakviesti šioje programoje bei bei jų sritis/temas.
8. Įvardinkite pageidavimus/pasiūlymus dėl programos organizavimo (susitikimų/renginių dažnumo, formų, trukmės, vietos ir pan.).
Anketą užpildžiusio dalyvio kontaktai (vardas, pavardė, tel. nr, el. pašto adresas, darbovietė).