ŪKININKAVIMO PRADMENŲ MOKYMO PROGRAMOS MOKYMŲ VERTINIMO ANKETA

Gerbiami mokymo kursų dalyviai, 

norėtume žinoti Jūsų nuomonę apie mokymo įstaigos mokytojų darbą, mokomosios medžiagos ir mokymų organizavimo kokybę.

Prašome užpildyti mokymų vertinimo anketą.

Pažymėkite, Jūsų nuomone, tinkamiausią vertinimą ir pateikite savo siūlymus bei pastabas. 

Vertinimo 5 balų sistema reikšmes: 1 – labai blogai, 2 – blogai, 3 – vidutiniškai, 4 – gerai, 5 – labai gerai.

Dėkojame už atsakymus! 

 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Mokymo įstaigos pavadinimasPrivalomas
Mokymų dataPrivalomas
I. Kaip vertinate Jums pateiktą mokomąją medžiagą? (mokymo tekstas ir pranešimų vaizdinė medžiaga įskaitomi; turinys suprantamas, aiškus; pakanka praktinių pavyzdžių; mokomoji medžiaga aktuali, galima pritaikyti praktiškai)
1 - labai blogai2 - blogai3 - vidutiniškai4 - gerai5 - labai gerai
Bendroji žemės ūkio politika ir jos įgyvendinimas, verslumo skatinimas ir ūkio veiklos apskaita (teorinė dalis / praktinė dalis)
Augalininkystė / Miškininkystė ir ne miškų ūkio paskirties žemėje esančių želdynų, želdinių priežiūra (teorinė dalis / praktinė dalis)
Gyvulininkystė / Akvakultūra / Veterinarija (teorinė dalis / praktinė dalis)
Žemės ūkio technika ir statyba / Sauga darbe, priešgaisrinė sauga ir aplinkos apsauga (teorinė dalis / praktinė dalis)
II. Kaip vertinate mokymo organizavimą?
1 - labai blogai2 - blogai3 - vidutiniškai4 - gerai5 - labai gerai
a) mokymai / konsultacijos atitiko mano lūkesčius
b) mokymų / konsultacijų vieta, laikas, trukmė, forma atitiko mano poreikius
c) konsultacijos atliekant dalykų praktinių darbų užduotis ir rengiant baigiamojo darbo ataskaitą buvo naudingos ir savalaikės
d) mokymų organizatoriaus metodinė pagalba buvo aktuali ir savalaikė
III. Kaip vertinate savo žinias / įgūdžius?
1 - labai blogai2 - blogai3 - vidutiniškai4 - gerai5 - labai gerai
a) savo žinias / įgūdžius prieš mokymus vertinu
b) savo žinias / įgūdžius po mokymų vertinu
IV. Nurodykite žemės ūkio veiklos sritis, kuriose pritaikysite įgytas žinias:
Jūsų pasiūlymai, pastabos (dėl mokymo vietos, trukmės, mokomosios medžiagos, mokytojų konsultacijų praktinių darbų užduočių atlikimo metu, baigiamųjų darbų rengimo metu, mokytojų kompetencijos ir kt.)
Kokie mokymai būtų aktualūs ateityje?