Ugdymo karjerai poreikiai Sedos Vytauto Mačernio gimnazijoje

Tyrimo tikslas - išsiaiškinti 5-12 klasių mokinių žinias apie ugdymą karjerai bei išskirti prioritetus bei interesų sritis. Ši informacija bus naudinga planuojant ugdymo karjerai, informavimo ir profesinio veiklinimo paslaugas Sedos Vytauto Mačernio gimnazijoje.. Anketa yra anoniminė, mokyklos bendruomenei bus pristatyti tik susisteminti ir apibendrinti jos rezultatai. Respondentai - Sedos Vytauto Mačernio gimnazijoje besimokantys 1-12 klasių mokiniai ir jų tėveliai.

 

Anketos rezultatai yra viešai prieinami

Vardas ✪

Pavardė ✪

2. Kurioje klasėje mokotės? ✪

3. Koks Jūsų mokymosi pažymių vidurkis? ✪

4. Ar manote, kad jums reikalingas Ugdymas karjerai? ✪

5. Kas, jūsų manymu, yra Ugdymas Karjerai? ✪

6. Kiek jums svarbu planuoti iš anksto karjerą, studijas dar mokantis mokykloje? ✪

7. Jei planuoji mokytis, ar žinai, kokie mokomieji dalykai, gebėjimai, kompetencijos reikalingos Tavo ateities veiklai? ✪

8. Kas labiausiai jus skatina/motyvuoja mokytis ir planuoti savo ateities studijas? ✪

9. Kaip vertini savo gebėjimus ir žinias šiose srityse? ✪

Silpnai
Gerai
Labai gerai
Savęs pažinimas
Tolimesnio mokymosi galimybės, jų pažinimas
Darbų ir veiklų įvairovė bei ypatumai, jų pažinimas
Gebėjimas planuoti savo ateities planus/karjerą
Gebėjimas įgyvendinti savo ateities/karjeros planus

10. Įvertink, kiek tau įdomios ir naudingos galimos ugdymo karjerai veiklos mokykloje: ✪

Nesvarbu/neįdomu
Svarbu/įdomu
Labai svarbu/įdomu
Neturiu nuomonės
Karjeros užsiėmimai
Karjeros/profesijų dienos mokykloje
Konsultacijos su karjeros specialistais
Kad mokytojai supažindintų su savo dalyko pritaikymu gyvenime
Karjeros renginiai ne mokykloje (pvz.: susitikimas su aukštųjų/profesinių mokyklų atstovais; žymiais žmonėmis)
Savęs išbandymas praktinėje veikloje
Išvykos į organizacijas
Pagalba ieškantis savanoriškos veiklos, darbo vasaros atostogų metu
Karjeros plano sudarymas
Karjeros informacijos suteikimas
Susitikimai su buvusiais Jūsų mokyklos mokiniais
Aukštųjų mokyklų atstovų vizitai į mokyklą
Savęs pažinimo paskaitos, seminarai
Paskaita apie stojimo tvarkas į aukštąsias mokyklas
Darbo rinkos/profesijų tendencijų pristatymas
Įvairių studijų pristatymai

11. Kokia specialybė domina? ✪

12. Kokia mokykla(universitetas/kolegija/profesinė mokykla) labiausiai domina?(Nurodyti mokyklos pavadinimą)