UAB "Sūduvos vandenys" vartotojų tyrimas

Gerbiamas Respondente, UAB "Konsultus" atlieka apklausą, kurios tikslas sužinoti Jūsų nuomonę apie UAB "Sūduvos vandenys" veiklą, jos teikiamas paslaugas bei aptarnavimą. Maloniai kviečiame Jus dalyvauti šioje apklausoje. Jūsų nuomonė labai svarbi – gauti klausimyno duomenys bus panaudoti priimant UAB “Sūduvos vandenys” veiklos gerinimo sprendimus. Šis klausimynas yra anoniminis. Rezultatai bus naudojami apibendrinti.

 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Kokį vandenį dažniausiai vartojate maistui?Privalomas
2. Ar filtruojate namuose vandenį? (Jums tinkamą atsakymą pažymėkite)
3. Ar kaina įtakoja Jūsų geriamo vandens suvartojimą? (Jums tinkamą atsakymą pažymėkite )
4. Kaip Jūsų suvartojamo vandens kiekį paveiktų padidėjusi UAB „Sūduvos vandenys“ vandens kaina ? Jums tinkamą atsakymą skalėje nuo 1 „nežymiai paveiktų“ iki 5 „ženkliai paveiktų“ pažymėkite
5. Kaip kistų Jūsų suvartojamo vandens kiekis padidėjus kainai? (Jums tinkamą atsakymą pažymėkite)
5.1. Jei pasirinkote "kita", įrašykite
6. Įvertinkite sekančias UAB „Sūduvos vandenys“ tiekiamo vandens charakteristikas: (Jums tinkamą atsakymą pažymėkite)Privalomas
1 (visiškai netenkina)2345 (visiškai tenkina)
skonis
kvapas
skaidrumas
kalkėtumas
slėgis
7. Ar Jums teko kada nors kreiptis į UAB „Sūduvos vandenys“ dėl iškilusių problemų ? (Jums tinkamą atsakymą pažymėkite)
8. Ar rūpimi klausimai buvo išspręsti pakankamai kvalifikuotai ? (Jums tinkamą atsakymą pažymėkite)
9. Ar buvote mandagiai aptarnaujami ? (Jums tinkamą atsakymą pažymėkite)
10. Įvertinkite Jūsų aptarnavimo kokybę (prie kiekvieno teiginio pažymėkite Jūsų įvertinimą atitinkantį langelį)Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNežinauSutinkuSutinku
Įmonė užtikrina greitą klientų aptarnavimą
Įmonė profesionaliai aptarnauja klientus
Įmonės personalas bendrauja su klientais mandagiai
Įmonė aiškiai pateikia informaciją apie savo veiklą
Įmonė pateikia išsamią informaciją apie savo veiklą
Įmonė siūlo patogius atsiskaitymo už paslaugas būdus
Įmonė skiria pakankamai dėmesio kokybei
11. Ar Jums pakanka informacijos apie UAB „Sūduvos vandenys“ veiklą ? (Jums tinkamą atsakymą pažymėkite)
12. Kokios informacijos apie UAB „Sūduvos vandenys“ pageidautumėte gauti ? (Jums tinkamą atsakymą pažymėkite, galimi keli variantai)
12.1 Jei pasirinkote "kita", irašykite
13. Kuri iš išvardintų informavimo priemonių apie UAB „Sūduvos vandenys“ Jums būtų labiausiai priimtina informacijos pateikimui? (Jums tinkamą atsakymą pažymėkite, galimi keli variantai)
14.Kaip manote, ar pagerėjo per paskutinius metus UAB „Sūduvos vandenys“ paslaugų kokybė ? (Jums tinkamą atsakymą pažymėkite)
15. Jūsų amžius