Turgaus Kretingoje poreikio tyrimas

Sveiki,

šis tyrimas atliekamas siekiant sužinoti Kretingos bendruomenės nuomonę apie Kretingoje veikiantį turgų, išgirsti pasiūlymus ir naujas idėjas galimiems pokyčiams.

Anketa yra anoniminė. Tyrimo metu gauta informacija bus vertinama apibendrintai, neišskiriant atskirų respondentų. Dėkojame už bendradarbiavimą ir išsakytas mintis.

 

1. Jūsų amžiusPrivalomas
Šio klausimo atsakymai viešai nepublikuojami
2. Jūsų vidutinės mėn. pajamosPrivalomas
Šio klausimo atsakymai viešai nepublikuojami
3. Paprastai Kretingos turguje apsipirkinėjate:Privalomas
4. Jūsų gyvenamoji vieta:Privalomas
5. Ar reikalingas Kretingai turgus?Privalomas
Jei žymite taip, po to iš karto pereikite prie 7 klausimo.
6. Kadangi, Jūsų nuomone, Kretingai turgus nereikalingas, dabartinėje jo vietoje norėtumėte matyti:
Šį klausimą atsakinėkite tik tuo atveju, jei 5 klausime pasirinkote variantą, jog Kretingos turgus nereikalingas.
7. Kretingos turgaus darbo dienų pakanka (šiuo metu veikia trečiadieniais ir šeštadieniais)
Jei žymite taip, po to iš karto pereikite prie 9 klausimo.
8. Norėčiau, kad turgus papildomai veiktų šiomis dienomis:
Galima pasirinkti kelis variantus.
9. Ar dabartinė Kretingos turgaus vieta mieste tinkama?
Jei žymite taip, po to iš karto pereikite prie 11 klausimo.
10. Turgų būtų tikslinga perkelti į kitą vietą:
11. Dabar Kretingos turguje nepatinka:
Galima pasirinkti kelis variantus.
12. Būtų malonu ir būtume dėkingi, jei pasidalintumėte savo idėjomis ar įžvalgomis dėl Kretingos turgaus veiklos ir vystymo perspektyvų.
Šio klausimo atsakymai viešai nepublikuojami