SŪDUVOS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS GYVENTOJŲ NUOMONĖS APIE TERITORIJOS SITUACIJĄ IR POREIKIUS TYRIMO ANKETA

Sūduvos vietos veiklos grupė (toliau – Sūduvos VVG), jungianti Kazlų Rūdos savivaldybės kaimiškosios teritorijos ir Marijampolės savivaldybės Sasnavos seniūnijos verslo, kaimo bendruomenių ir vietos valdžios atstovus, ir jau įgyvendinusi Sūduvos VVG teritorijos vietos plėtros strategijas 2007-2013 m. ir 2014-2021 m.  laikotarpiais ir nuoširdžiu darbu prisidėjusi prie Sūduvos krašto kaimo gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo, vėl kviečia vietos gyventojus prisidėti rengiant naują vietos plėtros strategiją, atitinkančią ES paramos kaimui ir LEADER programos reikalavimus. 

Siekiant parengti bendruomenių inicijuotą teminę vietos plėtros strategiją, orientuotą į turizmo produktų kūrimą ir plėtrą, mums svarbu išanalizuoti Sūduvos VVG teritorijos gyventojų nuomonę apie vietos situaciją ir poreikius. Prašome Jūsų dalyvauti kaimo gyventojų apklausoje ir atsakyti į anketoje pateiktus klausimus. Prašome nepraleisti nei vieno klausimo.

Iš anksto dėkojame už nuoširdžius ir išsamius atsakymus!

Susidomėję Sūduvos VVG veikla gali kreiptis į Sūduvos VVG pirmininkę Kristiną Mačiokienę (tel. +37069740663, el.p. [email protected])

Sūduvos VVG valdyba

Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

1. Kurioje seniūnijoje gyvenate? (pažymėkite) ✪

2. Jūsų lytis (pažymėkite) ✪

3. Jūsų amžius (pažymėkite)  ✪

4. Jūsų išsimokslinimas (pažymėkite) ✪

5. Jūsų pagrindinis užsiėmimas (pažymėkite) ✪

6. Ar Jūs didžiuojatės savo gyvenamąja vietove?  ✪

Jei atsakėte „Taip“, kokiu gyvenamosios vietovės bruožu ar vietos gyvenimo ypatumu Jūs labiausiai didžiuojatės? (prašome pasirinkti ne daugiau kaip tris atsakymų variantus)

7. Kaip manote, kokios turizmo sritys yra aktualiausios Sūduvos VVG teritorijoje? (prašome pasirinkti ne daugiau kaip tris atsakymų variantus) ✪

8. Kaip įvertintumėte skirtingų turizmo rūšių pakankamumą Sūduvos VVG teritorijoje? (įvertinkite skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – labai trūksta, 10 – visiškai netrūksta; jei nežinote ar neaktualu, žymėkite – N/N) ✪

1 - Labai trūksta
2
3
4
5
6
7
8
9
10 - Visiškai netrūksta
N/N
Pažintinis (kultūrinis) turizmas
Poilsinis / sveikatingumo / gydomasis turizmas
Ekoturizmas
Vandens turizmas
Religinis turizmas
Gastronominis turizmas
Pramoginis turizmas
Sportinis turizmas
Agroturizmas

9. Koks, Jūsų manymu, yra turizmo paslaugų pakankamumas Sūduvos VVG teritorijoje? (įvertinkite skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – labai trūksta, 10 – visiškai netrūksta; jei nežinote ar neaktualu, žymėkite – N/N) ✪

1 - Labai trūksta
2
3
4
5
6
7
8
9
10 - Visiškai netrūksta
N/N
Aktyvaus / nuotykinio laisvalaikio pramogų (jodinėjimas su žirgais, plaukiojimas baidarėmis, atrakcionai, kartingai, nuotykių parkai ir kt.)
Laisvalaikio SPA („miško maudynės“, kubilas, pirtys)
Koncertų, festivalių, sporto varžybų
Ekstremalių pramogų (šokinėjimas su parašiutu, akrobatinis-pažintinis skrydis sklandytuvu, akrobatinis skrydis parasparniu)
Edukacinių pramogų
Teminių (religinių, istorinių ir kt.) ekskursijų
Maitinimo įstaigų teikiamų paslaugų
Kaimo/agro turizmo sodybose teikiamų apgyvendinimo, maitinimo ir poilsio organizavimo paslaugų

10. Kokia, Jūsų manymu, yra turizmo paslaugų kokybė Sūduvos VVG teritorijoje? (įvertinkite skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – labai bloga, 10 – labai gera; jei nežinote ar neaktualu, žymėkite – N/N)

1 - Labai bloga
2
3
4
5
6
7
8
9
10 - Labai gera
N/N
Aktyvaus / nuotykinio laisvalaikio pramogų (jodinėjimas su žirgais, plaukiojimas baidarėmis, atrakcionai, kartingai, nuotykių parkai ir kt.)
Laisvalaikio SPA („miško maudynės“, kubilas, pirtys)
Koncertų, festivalių, sporto varžybų
Ekstremalių pramogų (šokinėjimas su parašiutu, akrobatinis-pažintinis skrydis sklandytuvu, akrobatinis skrydis parasparniu)
Edukacinių pramogų
Teminių (religinių, istorinių ir kt.) ekskursijų
Maitinimo įstaigų teikiamų paslaugų
Kaimo/agro turizmo sodybose teikiamų apgyvendinimo, maitinimo ir poilsio organizavimo paslaugų

11. Kaip vertinate esamų turizmo ir rekreacijos objektų ir infrastruktūros būklę Sūduvos VVG teritorijoje? (įvertinkite skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – labai bloga, 10 – labai gera; jei nežinote ar neaktualu, žymėkite – N/N) ✪

1 - Labai bloga
2
3
4
5
6
7
8
9
10 - Labai gera
N/N
Turizmui pritaikyti kultūros paveldo objektai
Turizmui pritaikytos saugomos teritorijos, gamtos paveldo objektai
Aktyviam turizmui (plaukiojimui ir pan.) pritaikyti vandens telkiniai
Vandens telkinių paplūdimiai
Dviračių trasos ir takai
Pėsčiųjų (žygių) trasos ir takai
Poilsiavietės
Kaimo/ agro turizmo sodybos
Turizmo ženklinimo sistema (informaciniai stendai, ženklai, kelio rodyklės ir pan.)

12. Kas, Jūsų manymu, labiausiai daro įtaką turizmo sektoriaus patrauklumui? (prašome pasirinkti ne daugiau kaip tris atsakymų variantus): ✪

13. Kokios, jūsų manymu, turizmo idėjos būtų perspektyviausios Sūduvos VVG teritorijoje? (prašome pasirinkti ne daugiau kaip tris atsakymų variantus): ✪

14. Ar turizmo sektorius, Jūsų manymu, kuria pridėtinę vertę Sūduvos VVG teritorijoje?

15. Kas, Jūsų manymu, turėtų rūpintis turizmo sektoriaus plėtra Sūduvos VVG teritorijoje? ✪

Taip
Ne
Sunku pasakyti
Vietos valdžios institucijos
Verslo atstovai
Turizmo ir verslo informacijos centras
Vietos bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos
Kitos įstaigos: muziejai, bibliotekos, kultūros centrai ir kt.

16. Kas, Jūsų manymu, turi didžiausios įtakos siekiant sėkmingos turizmo sektoriaus plėtros? ✪

Taip
Ne
Sunku pasakyti
Investicijos į infrastruktūrą, objektų pritaikymą lankymui
Mokymai (kalbų, gidų rengimas, rinkodara)
Bendradarbiavimo tinklų kūrimas (bendruomenės, valdžia, verslas)
Investicijos į skaitmeninių technologijų taikymą turizmo sektoriuje.

14. Jei dar turite neišsakytų minčių, apie ką nebuvo paklausta anketoje, parašykite