Socialinių paslaugų teikimas Klaipėdos rajono savivaldybėje

Gerbiamas respondente,

socialinės paslaugos – tai pagalba neįgaliesiems, senyvo amžiaus žmonėms, likusiems be tėvų globos vaikams, šeimoms, patiriančioms socialinę riziką, ir kitoms jautrioms socialinėms grupėms. Šiuo tyrimu siekiama išsiaiškinti Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų socialinių paslaugų poreikį. Jūsų atsakymai padės įvertinti Klaipėdos rajone teikiamų socialinių paslaugų kokybę, išsiaiškinti trūkumus ir ieškoti būdų, kaip pagerinti ir plėtoti socialinių paslaugų teikimą.                                               .                                                 
Prašome atsakyti į pateiktus klausimus. Duomenys bus apibendrinami ir naudojami rengiant Klaipėdos rajono savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų planą ir socialinių paslaugų projektus. Anketa anoniminė. Iš anksto dėkojame.                                                                       Tyrimą atlieka Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius.
Visais rūpimais socialinių paslaugų klausimais maloniai prašome kreiptis:                 
Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Airida Stonienė, tel. 8 (46) 47 20 18, el. p. [email protected]
arba vedėjo pavaduotoja Iveta Gailienė, tel. 8 (46) 47 20 18, el. p.[email protected] 

 

1. Jūsų nuomone, kokiai asmenų grupei labiausiai trūksta socialinių paslaugų? (žymėkite visus Jūsų nuomonę atspindinčius atsakymų variantus)
2. Kokios socialinės paslaugos Jums ar Jūsų artimiesiems buvo suteiktos? Įvertinkite.
GeraiPatenkinamaiBlogai
informavimas, konsultavimas
tarpininkavimas ir atstovavimas
transporto organizavimas
asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas
pagalba į namus
socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas
dienos socialinė globa
integrali pagalba (dienos socialinė globa ir slauga asmenims namuose)
trumpalaikė socialinė globa (nuolatinė priežiūra globos namuose)
ilgalaikė socialinė globa (nuolatinė priežiūra globos namuose)
apgyvendinimas nakvynės namuose ir krizių centre
pagalba globėjams ir įvaikintojams
kompleksinė pagalba šeimoms (psichosocialinė pagalba, pozityvios tėvystės mokymai ir įgūdžių ugdymas, psichologo konsultacijos, pagalba paauglių tėvams, pagalba susilaukusiems ir besilaukiantiems tėvams)
3. Jūsų nuomone, kokių socialinių paslaugų įstaigų reikėtų/trūksta Klaipėdos rajono savivaldybėje? (galimi keli atsakymai)
4. Jūsų nuomone, kokių socialinių paslaugų trūksta Klaipėdos rajone? (galimi keli atsakymai)
5. Kiek Jums yra svarbios socialinės paslaugos Klaipėdos rajone?
mažiaudaugiau
dokumentų dėl socialinių paslaugų skyrimo tvarkymas
informacijos/konsultacijos dėl socialinių paslaugų skyrimo teikimas
socialinių pašalpų, išmokų ir kompensacijų skytimo ir mokėjimo paslaugos
pagalba į namus
socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas
aprūpinimas kompensacine technika
socialinis būstas
būsto pritaikymas neįgaliajam
ilgalaikė socialinė globa
trumpalaikė socialinė globa
dienos socialinė globa
transporto organizavimas
asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas
apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose
apgyvendinimas nakvynės namuose ir kiriziu centre
pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įvaikintojams ir šeimynų dalyviams
6. Kokiu būdu norėtumėte gauti naują informaciją apie socialines paslaugas? (galimi keli atsakymai)
7. Kokias socialinių paslaugų teikimo problemas pastebėjote?
8. Jūsų nuomonė ir pastabos bei pasiūlymai dėl Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų poreikio socialinėms paslaugoms ir jų kokybės gerinimo.
9. Jūsų gyvenamoji vietovė? (pažymėkite Jums tinkamą variantą)
10. Jūsų amžius?