SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMAS

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Padalinio pavadinimas, kurio paslaugas gaunate:
2. Ar gavote paslaugas, kurios patenkino jūsų poreikius?
3. Paslaugas gaunu, nes esu:
4. Kaip vertinate gautų paslaugų kokybę per visą paslaugų teikimo laikotarpį?
5. Kaip vertinate paslaugų prieinamumą?
Labai geraiGeraiVidutiniškaiBlogaiLabai blogai
Vieta
Darbo laikas
Reagavimas į iškilusias problemas
Informavimas
6. Kaip vertinate pasitikėjimą ir saugumą?
Labai geraiGeraiVidutiniškaiBlogaiLabai blogai
Paslaugų gavėjų aptarnavimo lygis
Informacijos konfidencialumas
Atsižvelgimas į prašymus, pastabas ir (ar) rekomendacijas
7. Kaip vertinate darbuotojų kompetencijas?
Labai geraiGeraiVidutiniškaiBlogaiLabai blogai
Žinios
Paslaugumas/orientacija į paslaugų gavėją
Konfidencialumo laikymasis
Bendradarbiavimas
Komunikabilumas
Iniciatyvumas
Pagalbos planavimas ir organizavimas
Konsultavimas
Informavimas
8. Atsiliepimas (nuomonė / pasiūlymai):