Socialinio darbo įvaizdis studentų požiūriu

Atliekamo tyrimo tikslas - ištirti socialinio darbo įvaizdį studentų požiūriu. Anketa yra anoniminė, duomenys bus skelbiami tik statistiškai apdorojus.

Kaip Jūs galėtumėte apibūdinti kas yra socialinis darbas?
Ar Jums teko kreiptis pagalbos į socialinį darbuotoją?
Dėl kokių priežasčių teko Jums kreiptis pagalbos į socialinį darbuotoją?
Kas Jus paskatino studijuoti socialinį darbą?
Kaip Jūs manote, su kokiomis žmonių grupėmis dirba socialiniai darbuotojai?(Pažymėkite visus tinkamus variantus)
Kaip Jūs manote, kas yra socialinis darbas?
Kaip Jūs manote, kas nėra socialinis darbas?
Kas gali dirbti socialinį darbą?
Ar Jūsų nuomone socialinį darbą dirbti yra sunku?
Paaiškinkite, kodėl? (10 klausimo pasirinkimo teiginį)
Kaip manote, ar socialinio darbuotojo profesija Lietuvoje yra populiari?
Paaiškinkite kodėl? (12 klausimo pasirinktą teiginį)
Kaip Jūs manote ar Lietuvoje yra reikalinga socialinio darbo profesija?
Paaiškinkite kodėl? (14 klausimo pasirinkto teiginį)
Koks Jūsų manymu turėtų būti valstybės vaidmuo gerinant socialinio darbo prestižą?
Ar esate patenkintas (a) pasirinkta socialinio darbuotojo (os) profesija?
Ar planuojate baigus studijas dirbti socialinį darbą?
Jūsų lytis
Jūsų amžius?
Kokioje švietimo įstaigoje Jūs studijuojate?
Kur gali dirbti socialinis darbuotojas?
Kuriame kurse Jūs studijuojate?