Smurtas prieš moteris su negalia

Kviečiame bet kokią smurto formą patyrusias moteris su negalia užpildyti anoniminę anketą.

Šia apklausa siekiame identifikuoti problemas ir siūlyti reikalingas pagalbos priemones.

Jūsų atsakymai leis efektyviau reaguoti į sunkumus su kuriais susiduria smurtą patiriančios moterys su negalia bei kurti reikalingų paslaugų tinklą.

Pildydami anketą užtruksite 10-15min.

Suprantame, kad smurtas yra labai jautri tema, todėl garantuojame, jog anketa yra anoniminė.  Jūsų atsakymai bus analizuojami kaip duomenų visuma, neišskiriant atskirų respondentų pateiktos informacijos.

Jeigu norėtumėte apie savo patirtį pasikalbėti išsamiau arba jums kyla klausimų pildant anketą - būtinai susisiekite su mumis el. paštu [email protected] arba skambinkite telefonu 867813333. Šio pokalbio konfidencialumas taip pat garantuojamas.

Ačiū už pateiktus atsakymus, tai didelė pagalba mums keičiant esamą situaciją.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Pic
Kiek jums metų?
Kur gyvenate?
Koks jūsų išsilavinimas?
Koks jūsų užimtumas?
Kas sudaro jūsų dabartinę šeimą?
Kokią negalią jūs turite?
Ar esate patyrusi smurtą artimoje aplinkoje, jeigu taip, kaip dažnai?
Artima aplinka – aplinka, kurioje esate su šeimos nariais, sutuoktiniu, partneriu, kartu gyvenančiais žmonėmis.
Kiekvieną savaitęKartą per mėnesįKartą per pusę metųKartą per metus ir rečiauBuvo vienkartinis atvejisNiekada
Fizinį smurtą: (sudavimą ranka, spyrimą, smaugimą, stumdymą, tampymą už plaukų ar kitą skausmingą fizinį poveikį)
Psichologinį smurtą: (grasinimą Jus sumušti, nuolatinį žeminimą, Jūsų galimybių nuvertinimą, patyčias, skaudinančius komentarus dėl negalios ir panašius veiksmus))
Ekonominį smurtą: (pinigų nedavimą būtiniausioms reikmėms, pinigų reikalavimą ar atėmimą iš Jūsų, neleidimą dirbti ar mokytis)
Seksualinę prievartą: (vertimą (veiksmais ar žodžiais) lytiškai santykiauti, nepageidaujami intymūs prisilietimai)
Ar smurtą patyrėte per pastaruosius 12 mėnesių?
Ar smurtą patyrėte per pastaruosius 5 metus?
Kas prieš jus smurtavo?
Kokiomis aplinkybėmis asmuo smurtavo prieš jus? (galima žymėti kelis variantus)
Ar esate patyrusi institucinį smurtą?
Instituciniu smurtu šioje anketoje laikome žeminantį, nepagarbų, atsainų valstybės institucijų darbuotojų elgesį, kylantį iš neigiamų nuostatų apie negalią ar pažeidžiamos žmogaus su negalia padėties. Valstybės institucijų pavyzdžiai: sveikatos priežiūros paslaugų, švietimo paslaugų, socialinės globos paslaugų įstaigos, policija, savivaldybių administracijos, seniūnijos ir kt.
Jei esate patyrusi institucinį smurtą, parašykite, kokioje įstaigoje ir kas tiksliai įvyko.
Ar žinote apie pagalbą teikiančias organizacijas?
Kur jūs kreipiatės patyrus smurtą ? (galima žymėti kelis)
Kokios pagalbos sulaukėte? (klausimas užduodamas respondentėms, kurios kreipėsi pagalbos)/ (galima žymėti kelis)
Ar teikiant paslaugas buvo atsižvelgta į aplinkybę, kad turite negalią?
Kodėl nesikreipiate pagalbos? (klausimas užduodamas respondentėms, kurios patyrusios smurtą nesikreipia pagalbos) (galima žymėti kelis)
Kokia jūsų savijauta šiuo metu? (galima žymėti kelis)
Kodėl nesiryžtate palikti ar nutraukti santykius su jumis taip besielgiančiu žmogumi? (galima žymėti kelis)
Kaip manote, kas jums labiausiai padėtų Jūsų esamoje situacijoje? (galima žymėti kelis)
Kaip manote, ar jūsų turima negalia galėjo lemti, kad prieš jus buvo smurtaujama?
Jei turite rūpimą su smurtu susijusį klausimą ar temą, kurie anketoje nepaminėti, įrašykite čia: