Slaugytojų apklausa dėl patiriamos diskriminacijos ir smurto darbe

Anketa skirta slaugytojams, dirbantiems asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Anketa anonimiška, tačiau prašome nurodyti regioną, kuriame dirbate. 

Apklausos duomenys bus panaudoti Lietuvos slaugos specialistų organizacijos viduje, vertinant situaciją šalies įstaigose, rezultatų apžvalga bus pristatyta tarptautinių slaugytojų organizacijų susirinkime. 

Anketos rezultatai yra viešai prieinami

Kokiame mieste dirbate?

Jūsų amžius

Kiek metų dirbate slaugytoja/ slaugytoju?

Jūsų lytis

Ar per pastaruosius 12 mėn. darbo vietoje teko susidurti su smurto apraiškomis (profesiniu, lyties pagrindu) ar diskriminacija?

Ar įstaigoje, kurioje dirbate, yra įvestos smurto prieš darbuotojus prevencinės priemonės?

Ar studijų laikotarpiu ar tobulinant profesinę kvalifikaciją teko klausytis paskaitų apie smurto riziką bei prevenciją darbo vietose?

Ar įstaigoje, kurioje dirbate, darbdavys siekia sumažinti smurto prieš darbuotojus riziką darbo vietose?

Jei atsakėte taip, kokias žinote smurto prieš darbuotojus prevencijos priemones, taikomas įstaigoje, kurioje dirbate? (pasirinkite visus tinkamus atsakymų variantus)

Kokiame skyriuje dirbate?

Kitos pastabos, komentarai