Slaugos sektoriaus darbuotojų tyrimas

Mieli slaugos sektoriaus darbuotojai,

Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto dėstytoja dr. doc. Živilė Stankevičiūtė, įgyvendindama projektą kartu su Brėmeno universiteto (Vokietija) prof. Guido Becke,  atlieka tyrimą apie COVID-19 pandemijos poveikį slaugos sektoriui.

Anketa skirta tik slaugos sektoriaus darbuotojams.

Šiuo klausimynu norima sužinoti Jūsų nuomonę apie darbo organizavimą Jūsų įstaigoje, kaip Jūs vertinate savo gebėjimą prisitaikyti prie besikeičiančių darbo sąlygų ir savo veiklos rezultatus, ar ir kiek Jūs esate laimingi darbe.

Tyrimas yra mokslinio pobūdžio, todėl jo rezultatai po apdorojimo bus viešinami. Tačiau visi duomenys bus pateikiami apibendrinta forma, kurioje nebus įmanoma identifikuoti konkrečios tyrime dalyvavusios įstaigos ir darbuotojo. Garantuojame Jūsų pateiktos informacijos konfidencialumą. Visi Jūsų atsakymai liks anoniminiai.

Jums pateikiami teiginiai, su kuriais Jūs galite sutikti arba jiems nepritarti. Prie kiekvieno iš teiginių skalėje nuo „Visiškai nesutinku“ iki „Visiškai sutinku“ pažymėkite Jums labiausiai tinkantį atsakymą. Prašome įvertinti kiekvieną anketoje pateiktą teiginį. Prie kiekvieno teiginio žymėkite tik vieną atsakymo variantą.

Jeigu Jums kiltų kokių nors klausimų, galite kreiptis el. paštu [email protected]

Anketos rezultatai yra viešai prieinami

1. Pagalvokite apie save ir savo darbą įstaigoje ir pažymėkite Jums tinkantį atsakymo variantą ✪

1 - Visiškai nesutinku
2 - Nesutinku
3 - Nei sutinku, nei nesutinku
4 - Sutinku
5 - Visiškai sutinku
1.1. Bendradarbiauju su kolegomis, kad įveikčiau darbo iššūkius
1.2. Sugebu ilgą laiką sėkmingai tvarkytis su dideliu darbo krūviu
1.3. Kompetentingai sprendžiu krizes darbe
1.4. Mokausi iš klaidų ir tobulinu darbų atlikimą
1.5. Pakartotinai įvertinu savo darbinę veiklą ir ją nuolat tobulinu
1.6. Reaguoju į atsiliepimus, įskaitant kritiką
1.7. Ieškau pagalbos darbe, kai man jos prireikia
1.8. Kreipiuosi į vadovus, kai man prireikia jų paramos
1.9. Pokyčiais darbe naudojuosi kaip augimo galimybe

2. Pagalvokite apie save ir savo darbą įstaigoje ir pažymėkite Jums tinkantį atsakymo variantą ✪

1 - Visiškai nesutinku
2 - Nesutinku
3 - Nei sutinku, nei nesutinku
4 - Sutinku
5 - Visiškai sutinku
2.1. Esu patenkintas savo darbo pobūdžiu
2.2. Esu patenkintas savo darbo užmokesčiu
2.3. Esu patenkintas įstaigoje suteikiamomis karjeros galimybėmis
2.4. Esu emociškai prisirišęs prie savo įstaigos
2.5. Norėčiau visą laiką dirbti šioje įstaigoje
2.6. Jaučiuosi priklausantis šiai įstaigai
2.7. Darbe jaučiuosi užtikrintai ir energingai
2.8. Esu pilnas entuziazmo dėl savo darbo
2.9. Dirbdamas nepastebiu, kaip lekia laikas

3. Pagalvokite apie save ir savo darbą įstaigoje ir pažymėkite Jums tinkantį atsakymo variantą ✪

1 - Visiškai nesutinku
2 - Nesutinku
3 - Nei sutinku, nei nesutinku
4 - Sutinku
5 - Visiškai sutinku
3.1. Aš prisiimu papildomą atsakomybę, kai bendradarbių nėra darbe
3.2. Padedu kolegoms, kai matau, kad jiems tenka didelis krūvis
3.3. Praleidžiu mažiau darbo dienų negu kiti mano bendradarbiai
3.4. Padedu kitiems atlikti darbą, net kai manęs tiesiogiai neprašoma
3.5. Iš anksto įspėju, kai negaliu atvykti į darbą
3.6. Atlieku užduotis, kurių iš manęs reikalaujama
3.7. Aš tinkamai atlieku man paskirtas pareigas, funkcijas
3.8. Mano darbo kokybė atitinka pareigybėje nustatytus kokybės reikalavimus

4. Pagalvokite apie save ir savo darbą įstaigoje ir pažymėkite Jums tinkantį atsakymo variantą ✪

1 - Visiškai nesutinku
2 - Nesutinku
3 - Nei sutinku, nei nesutinku
4 - Sutinku
5 - Visiškai sutinku
4.1. Kolegos, su kuriais dirbu, bendradarbiauja tam, kad darbas būtų atliktas
4.2. Mano bendradarbiai dalijasi darbinėmis žiniomis vieni su kitais
4.3. Jeigu darbe netikėtai keičiasi planai, mano vadovas mane informuoja
4.4. Esu informuojamas, jei planuojami pokyčiai turės įtakos mano darbui
4.5. Pasitikiu informacija, kurią gaunu iš savo vadovo
4.6. Įstaigos ateities planai paprastai aptariami su visais įstaigos darbuotojais, kuriuos jie gali paliesti
4.7. Mano vadovas dažnai mane kviečia dalyvauti priimant sprendimus
4.8. Turiu galimybę siūlyti kaip tobulinti darbą šioje įstaigoje
4.9. Man suteikta galimybė savarankiškai dirbti savo darbą (autonomija)
4.10. Mano darbo krūvis yra protingas
4.11. Mano vadovas padeda man suderinti darbą su asmeninio gyvenimo poreikiais

5. Pagalvokite apie įstaigą, kurioje dirbate ir pažymėkite Jums tinkantį atsakymo variantą ✪

1 - Visiškai nesutinku
2 - Nesutinku
3 - Nei sutinku, nei nesutinku
4 - Sutinku
5 - Visiškai sutinku
5.1. Įstaiga periodiškai organizuoja mokymus visiems darbuotojams, nepaisant jų profesinės kategorijos, lyties, amžiaus ir pan.
5.2. Įstaiga finansuoja darbuotojams studijų programas (bakalauro) ar kursus
5.3. Įstaigoje organizuojami mokymai, atsižvelgiant į darbuotojų pageidavimus
5.4. Darbo vietos įstaigoje atitinka darbo saugos reikalavimus
5.5. Įstaiga aprūpina darbuotojus reikalingomis darbui darbų saugos priemonėmis bei įranga
5.6. Įstaiga sudaro geras sąlygas darbuotojų poilsiui
5.7. Įstaiga sudaro geras darbo sąlygas darbuotojams
5.8. Mano vadovas padeda man atlikti darbą
5.9. Mano vadovas domisi daugybe dalykų vien tam, kad man padėtų dirbti
5.10. Mano vadovas didžiuojasi mano pasiekimais darbe
5.11. Mano vadovas stengiasi, kad mano darbas man būtų kuo įdomesnis
5.12. Įstaigoje atlygio politika yra skaidri
5.13. Darbuotojų atlygis priklauso nuo įgūdžių, darbo vietos bei rezultatų

Jūsų gimimo data: ✪

Jūsų lytis: ✪

Darbas slaugos sektoriuje Jums yra: ✪

Jūs esate:  ✪

Jūs dirbate:  ✪

Jūsų teikiamos paslaugos: ✪

Kiek laiko dirbate šioje įstaigoje? ✪