SLAUGOS LYDERYSTĖS RAIŠKA PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE: PRIVAČIAME IR VIEŠAJAME SEKTORIUOSE

Gerbiama(-as), slaugytojau,

Esu Vilniaus Universiteto Medicinos fakulteto (toliau VU MF) Išplėstinės praktikos slaugos studijų magistrantė Beatričė Šabanovič. Atlieku mokslinį - tiriamąjį darbą tema „SLAUGOS LYDERYSTĖS RAIŠKA PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE: PRIVAČIAME IR VIEŠAJAME SEKTORIUOSE“. Darbo vadovė – asist. dr. Agnė Jakavonytė-Akstinienė ([email protected]), konsultantė - lektorė Renata Darginavičienė ([email protected]).

Tyrimo tikslas: Įvertinti slaugos lyderystės raišką pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigose privačiame ir viešajame sektoriuose. 

Prašau atsakyti į anketoje pateiktus teiginius/klausimus, Jums labiausiai tinkantį atsakymo variantą pažymėkite, kur reikia, atsakymus įrašykite. Jei Jums pildant anketą kiltų kokių nors klausimų prašau kreiptis į Beatričę Šabanovič el.paštu: [email protected]

Tyrimo duomenys bus panaudoti mokslo tikslais, klausimynas yra anoniminis. Anonimiškumas ir gautų duomenų konfidencialumas garantuojamas.

 Dėkoju už nuoširdžius atsakymus ir bendradarbiavimą.

Pagarbiai,

VU MF Išplėstinės praktikos slaugos studijų magistrantė Beatričė Šabanovič

Anketos rezultatai yra viešai prieinami

Ar sutinkate atsakyti į klausimyno klausimus? ✪

Jūsų lytis: ✪

Jūsų amžius: (įrašykite) ✪

Jūsų išsilavinimas: ✪

Jūs dirbate: ✪

Jūsų bendras darbo stažas metais: (įrašykite) ✪

Koks Jūsų požiūris į slaugos lyderystę? ✪

Kokio tipo lyderiui, Jūs galėtumėte priskirti save? ✪

Pažymėkite, Jūsų nuomone, 8 teigiamus lyderio bruožus, kuriuos turėtų turėti geras lyderis. ✪

Jūsų nuomone, ar Jums pakanka lyderystės žinių bei įgūdžių? ✪

Kurias iš žemiau pateiktų temų Jūs norėtumėte tobulinti, siekiant pagerinti lyderystės įgūdžius bei žinias? (prašome pažymėti visus tinkamus atsakymų variantus): ✪

Taip
Ne
Lyderystė pasitelkiant emocinį intelektą
Lyderystės ir vadmovavimo psichologija
Efektyvių derybų įgūdžiai
Lyderystės etika
Motyvacija ir įtaka
Planavimo ir koordinavimo įgūdžiai
Praktinių bendravimo įgūdžių formavimas
Sprendimo priėmimo įgūdžiai
Konfliktų sprendimo įgūdžiai
Tikslų nustatymo ir jų įgyvendinimo įgūdžiai

Šioje klausimyno dalyje yra išvardinta trisdešimt (30) teiginių, kurie leidžia atskleisti lyderystės raišką slaugoje. Į klausimus atsakykite objektyviai, atsižvelgiant į tai, kaip įprastai Jūs elgiatės vienoje ar kitoje situacijoje, o ne taip, kaip norėtumėte elgtis ar kaip elgtumėtės. ✪

1. Beveik niekada
2. Labai retai
3. Retai
4. Kartas nuo karto
5. Nedažnai
6. Kartais
7. Gana dažnai
8. Dažnai
9. Labai dažnai
10. Beveik visada
1. Aš siekiu priimti iššūkius,kurie leistų išbandyti mano įgūdžius bei gebėjimus.
2. Aš kalbu apie ateities tendencijas, kurios įtakos mūsų darbo atlikimą.
3. Aš vystau vieningus santykius su savo bendradarbiais.
4. Aš rodau tokį pavyzdį žmonėms, kokio tikiuosi iš jų pačių.
5. Aš pagiriu žmones už gerai atliktą darbą.
6. Aš skatinu žmones išbandyti naujus bei inovatyvius būdus darbui atlikti.
7. Aš apibūdinu įtikinamą viziją kaip galėtų atrodyti mūsų ateitis.
8. Aš įdėmiai įsiklausau į skirtingas nuomones.
9. Aš skiriu daug laiko bei jėgų siekdamas užtikrinti, kad žmonės su kuriais aš dirbu laikytųsi mūsų bendrai sutartų principų bei standartų.
10. Aš demonstruoju savo pasitikėjimą kitų sugebėjimais.
11. Aš ieškau inovatyvių būdų kaip pagerinti mūsų veiklą už neformalių organizacijos ribų.
12. Aš dalinuosi su kitais savo ateities vizijomis.
13. Aš elgiuosi su kitais oriai ir pagarbiai.
14. Aš laikausi savo pažadų bei įsipareigojimų.
15. Aš pasirūpinu, kad žmonėms būtų atlyginta už jų indėlį į mūsų projektų sėkmę.
16. Kai įvykiai klostosi ne taip, kaip buvo tikėtasi, aš užduodu klausimą „Ko mes galime iš to pasimokyti?“
17. Aš parodau kitiems kokiu būdu gali būti įgyvendinti jų ilgalaikiai tikslai, prisidedant prie bendros vizijos.
18. Aš palaikau kitų žmonių savarankiškai priimtus sprendimus.
19. Aš neslepiu savo vadovavimo strategijos.
20. Aš viešai parodau savo palankumą žmonėms, kurie yra pavyzdingai atsidavę bendroms vertybėms.
21. Aš rizikuoju bei prisiimu atsakomybę, net jeigu yra tikimybė patirti nesėkmę.
22. Aš teigiamai ir su entuziazmu žvelgiu į ateities galimybes.
23. Aš suteikiu žmonėms pakankamai laisvės ir pasirinkimo, sprendžiant kaip jiems atlikti savo darbus.
24. Aš įsitikinu, kad būtų pasirinkti pasiekiami tikslai, parengti konkretūs planai bei aiškiai nustatytos gairės, projektams ir programoms su kuriais dirbame.
25. Aš randu būdą pasiekimams atšvęsti.
26. Aš imuosi iniciatyvos kliūtims įveikti, net jei pasekmės nėra visiškai aiškios.
27. Aš kalbu su nuoširdžiu įsitikinimu apie mūsų darbo prasmę ir didelę vertę.
28. Aš stengiuosi, kad atlikdami savo darbą žmonės tobulėtų pasitelkiant naujus įgūdžius bei saviugdą.
29. Aš judu į priekį siekdamas tikslų žingsnis po žingsnio.
30. Aš parodau komandos nariams dėkingumą ir paramą už jų pagalbą.