Širvintų rajono savivaldybės kaimo vietovių situacijos ir gyventojų poreikių tyrimo anketa

Širvintų rajono vietos veiklos grupė rengiasi 2023-2027 m. Europos Sąjungos finansavimo laikotarpiui ir tuo tikslu atlieka kaimo vietovių situacijos ir gyventojų poreikių tyrimą. 

Mums svarbi Jūsų nuomonė, todėl prašytume atsakyti į pateiktus klausimus. Remiantis anketos duomenimis, bus formuluojami gyventojų poreikiai. 

Tikimės Jūsų aktyvaus bendradarbiavimo, rengiant Širvintų rajono savivaldybės kaimo vietovių plėtros strategiją 2023 – 2027 m.!!!

Iš anksto dėkojame už partnerystę!

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Kokios problemos Širvintų rajono savivaldybės kaimo vietovėse, Jūsų nuomone, yra pačios opiausios? (pažymėkite tris labiausiai tinkamus variantus ir (ar) nurodykite savo variantą)Privalomas
2. Kokioms veikloms, Jūsų nuomone, reiktų skirti paramą, įgyvendinant Širvintų rajono savivaldybės kaimo vietovių vietos plėtros strategiją 2023-2027 m., kad paramos lėšos būtų kuo geriau panaudotos gyvenimo kaimo vietovėse kokybei gerinti ir esamoms problemoms spręsti? (įvertinkite kiekvieną veiklą)Privalomas
labai svarbusvarbunesvarbuneturiu nuomonės
Paslaugų (švietimo, kultūros, sporto, aplinkos tvarkymo, alternatyvių energijos išteklių tiekimo ir pan.) gyventojams plėtra
Paslaugų socialiai pažeidžiamoms kaimo gyventojų grupėms (bedarbiams, vaikams, vyresnio amžiaus žmonėms, neįgaliesiems ir kt.) plėtra
Viešosios infrastruktūros (viešieji pastatai, viešosios erdvės, transporto infrastruktūra, vandentvarka, atliekų rūšiavimo infrastruktūra ir pan.) gerinimas ir plėtra
Turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra
Bendruomeniškumą skatinančių iniciatyvų vystymas
Savanorystę skatinančių iniciatyvų vystymas
Ekonominės veiklos kūrimas ir plėtra
Palankesnių sąlygų pradėti ekologinio ir/ar tvaraus ūkininkavimo veiklą sudarymas
Prieigos prie informacinių ir ryšių technologijų plėtra, kokybės gerinimas ir naudojimo skatinimas
Mokymosi visą gyvenimą ir profesinio mokymo skatinimas, ypač jaunimui, jaunoms šeimoms
Vietos produkcijos perdirbimas ir realizavimas
Smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimas
Biologinės įvairovės atkūrimas, išsaugojimas ir didinimas
Atsinaujinančių energijos išteklių, šalutinių produktų, atliekų ir kitų nemaistinių žaliavų tiekimo ir naudojimo palengvinimas bioekonomikos tikslais
Kaimo kraštovaizdžių ir didelės gamtinės vertės vietovių kultūrinio ir gamtos paveldo išlaikymas, atkūrimas ir atnaujinimas
Ryšių tarp kaimo ir miesto stiprinimas
Naujai besikuriančių kaimo vietovėse miesto gyventojų integracijos į vietos bendruomenę skatinimas ir stiprinimas
3. Nurodykite, Jūsų nuomone, kitas labai svarbias ir svarbias veiklas
Jūsų amžius (pasirinkite tinkamą variantą)Privalomas
Jūsų veikla (pasirinkite tinkamą variantą)Privalomas
Ar esate vietos kaimo bendruomeninės ar kitos organizacijos nariu (pasirinkite tinkamą variantą)Privalomas
Nurodykite seniūniją, kurioje gyvenatePrivalomas