Šilutės rajono savivaldybės paslaugų teikimo kokybės vertinimo anketa

Atsakymai į klausimus padės mums įvertinti Šilutės rajono savivaldybės administracijos paslaugų teikimo kokybę, išsiaiškinti trūkumus ir priežastis, skatins ieškoti būdų, kaip pagerinti šį darbą.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Ar Jūs pakankamai informuotas apie mūsų įstaigos darbo laiką?
Ar Jums patogus Savivaldybėje nustatytas asmenų priėmimo laikas?
Ar Jums tenka ilgai laukti priėmimo?
Ar Jums rūpimi klausimai buvo išspręsti kvalifikuotai?
Ar Jus tenkino atsakymų į prašymus, pareiškimus, skundus pateikimo terminai ir turinys?
Su kokiomis klientų aptarnavimo problemomis susidūrėte savivaldybėje?
Kaip Jūs vertinate asmenų aptarnavimo kokybę Šilutės rajono savivaldybėje?
Kaip Jūs vertinate Šilutės rajono savivaldybėje dirbančių specialistų kompetenciją?
Ar, Jūsų nuomone, šiuo metu Šilutės rajono savivaldybėje teikiamos viešosios/administracinės paslaugos atitinka gyventojų lūkesčius?
Jūsų pageidavimai, pasiūlymai, pastabos
Jūsų amžius
Jūsų gyvenamoji vieta: