Šilutės rajono gyventojų apklausa

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Įvertinkite, kiek pasitikite šiomis rajono savivaldybės institucijomis.
Labai pasitikiuPasitikiuNepasitikiuLabai nepasitikiu
Savivaldybės meru
Savivaldybės taryba
Savivaldybės administracijos direktoriumi
Savivaldybės administracija
Kaip manote, ar per pastaruosius du metus pasikeitė rajono ekonominė situacija (pvz:. atsirado daugiau darbo vietų, didesni atlyginimai, daugiau verslo įmonių ir kt.)?
Kaip manote, ar per pastaruosius du metus pasikeitė rajono socialinė situacija (pvz:. atsirado daugiau paslaugas teikiančių įstaigų, pagerėjo paslaugų teikimas socialiai pažeidžiamiems asmenims, neįgaliesiems, pagerėjo infrastruktūra šeimoms ir kt.)?
Ar stebite transliuojamus tarybos posėdžius per Savivaldybės tinklalapį?
Ar naudojatės Savivaldybės tinklalapyje įdiegta elektronine teisės aktų paieškos sistema, interaktyvia informacine lenta „Viename langelyje“?
Ar per pastaruosius du metus teko kreiptis į rajono savivaldybę ar seniūniją Jums rūpimu klausimu?
Kaip manote, ar rajono savivaldybės institucijos (savivaldybės meras, taryba, administracijos direktorius, administracija, seniūnija, seniūnas ir kt.) yra korumpuotos (paperkamos)?
Ar per pastaruosius du metus Jūs susidūrėte su rajono savivaldybės ar seniūnijos darbuotojų nesąžiningu, neskaidriu elgesiu?
Kaip vertinate aptarnavimą Šilutės rajono savivaldybės (toliau - Savivaldybės) administracijoje?
Ar naudojatės elektroninėmis paslaugomis?
Jeigu nesinaudojate el. paslaugomis, nurodykite priežastį?
Kaip dažnai Jūs įsitraukiate į vietos bendruomenės veiklas? (pvz:. susirinkimus, gyvenamosios aplinkos tvarkymą ir kt.)
Pastabos, komentarai