Šilutės ligoninės pacientų apklausa dėl laukimo eilių pas gydytojus specialistus

Kviečiame Šilutės ligoninės pacientus dalyvauti anoniminėje apklausoje ir pareikšti savo nuomonę dėl laukimo eilių pas gydytojus specialistus VšĮ Šilutės ligoninės konsultacinėje poliklinikoje. Tyrimo metu gauti duomenys bus panaudoti asmenų aptarnavimo kokybei gerinti.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Kokiais būdais dažniausiai registruojatės pas gydytoją?
Jeigu pas gydytoją registruojatės telefonu/atvykęs į registratūrą, paaiškinkite kodėl?
Kokia jūsų patirtis registruojantis telefonu?
Ar registratūros darbuotojas jums perskambina, nepavykus prisiskambinti?
Ar naudojatės įstaigos tinklalapyje skelbiama informacija apie eiles pas gydytojus?
Ar buvo atvejų, kai atsidėkoję registratūros darbuotojui ar kitam ligoninės darbuotojui, gavote taloną greitesniam patekimui pas gydytoją?
Jei reikiamu laiku Jūs nepatekote pas gydytoją, kaip išsprendėte šią problemą?
Ar nesant talonų pas gydytoją VšĮ Šilutės ligoninėje, jums pasiūloma vieta laukiančiųjų eilėje?
Ar pas gydytoją specialistą registruojatės jau turėdami šeimos gydytojo siuntimą?
Ar pranešate gydymo įstaigai, jeigu negalėsite atvykti pas gydytoją?