Šiaulių miesto ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvų apklausa apie nuotolinio ugdymo organizavimą

Gerb. tėvai (globėjai),

šiais mokslo metais ugdymas ikimokyklinėse įstaigose vyko kasdienine ir nuotolinio ugdymo formomis. Siekdami išsiaiškinti nuotolinio ugdymo privalumus ir tobulinimo galimybes Šiaulių miesto lopšeliuose-darželiuose, atliekame ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvų apklausą.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Lopšelis-darželis, kurį lanko Jūsų vaikas
1. Jūsų nuomone, nuotolinis ugdymas turėtų vykti:
Su grupės pedagogaisMeninio ugdymo, fizinio ugdymo ir kt. neformaliojo ugdymo mokytojaisŠvietimo pagalbos specialistais (logopedu, spec., soc. pedagogais ir t.t.), jeigu pagalba skirta
Sinchroniniu laiku (tiesiogiai jungiamasi su pedagogu ir visos grupės vaikais bendrai veiklai)
Asinchroniniu laiku (pedagogai siunčia užduotis, filmuotas veiklas, kurias atliekate su vaikais savarankiškai)
Mišriu būdu (kai derinami abu, aukščiau paminėti būdai)
Nuotolinis ugdymas neturėtų būti vykdomas
2. Kokiu dažnumu sinchroniniu (realiuoju) laiku tikslinga bendrauti pedagogams su Jūsų ir kitais grupės vaikais?
3. Kokiu laiku sinchroniniu būdu prisijungimas būtų Jums priimtiniausias?
4. Kiek užduočių asinchroniniu (nerealiuoju) laiku pageidautumėte gauti?
5. Jūsų nuomone, kurios veiklos tikslingos ir naudingos ugdant vaikų gebėjimus nuotoliniu būdu?
6. Ar turite nuotoliniam ugdymui reikalingas IKT priemones (kompiuterį, planšetinį kompiuterį ir pan.)
7. Jums dalyvavimas nuotolinėje veikloje:
8. Kokiais būdai Jums priimtiniausia aptarti nuotolinio ugdymo(si) veiklas ir jų įgyvendinimo sėkmes/nesėkmes?
9. Kokiu dažnumu galėtumėte teikti pedagogams grįžtamąjį ryšį apie vaiko atliktas užduotis, pasiekimus ir su ugdymosi procesu susijusias problemas?
10. Jūsų pasiūlymai dėl nuotolinio ugdymo proceso organizavimo