Saugomų teritorijų lankytojų tyrimų apklausos anketa Kauno marių regioniniame parke

Brangus lankytojau!

Kauno marių regioninio parko direkcijos specialistai šiuo metu vykdo tyrimą, kurio tikslas sužinoti lankytojų poreikius, lūkesčius bei struktūrą saugomoje teritorijoje, tam, kad galėtume geriau pritaikyti lankymui esamas teritorijas ir pasiūlyti kokybiškesnes paslaugas.

Būtume dėkingi, jei Jūs sudalyvautumėte šiame tyrime ir užpildytumėte patiektą klausimyną.

Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

I. Atvykimas į teritoriją. 1.1. Ką aplankėte Kauno marių regioniniame parke (toliau - Kauno marių RP): ✪

Galimi keli atsakymo variantai

1.2.Kiek laiko praleidote šio apsilankymo metu Kauno marių RP (valandų sk.): ✪

1.3. Kaip dažnai lankotės regioniniame parke ✪

1.3.1 Kiek kartų per metus lankotės Kauno marių RP: ✪

1 kartą
1-5 kartų
5-10 kartai
10 ir daugiau kartų
Nesilankau šiuo metu
Pavasarį (balandis – gegužė):
Vasarą (birželis – rugpjūtis):
Rudenį (rugsėjis – lapkritis):
Žiemą (gruodis – kovas):

1.4. Su kuo atvykote į Kauno marių RP?  ✪

Jūsų grupę sudaro

1.4.1. Apsilankymo metu jūsų grupę sudaro  ✪

Įrašykite asmenų skaičių įskaitant Jus

1.5. Jei nakvojote arba nakvosite, kiek naktų praleidote arba praleisite Kauno marių RP ar apylinkėse (įrašykite naktų skaičių) ✪

Jei nenakvojate parašykite nenakvojau.

1.5.1. Jei nakvojote Kauno marių RP ar apylinkėse pasirinkite variantus kurioje vietoje nakvojote? ✪

1.6. Veikla. Ką veikėte apsilankymo Kauno marių RP metu?  ✪

Galimi keli atsakymo variantai

1.7. Informacijos šaltinis. Iš kur gavote informaciją apie Kauno marių RP? (galimi keli atsakymo variantai) ✪

II. LANKYTOJŲ PASITENKINIMAS. 2.1. Apsilankymo tikslas / motyvai Kas Jums buvo, yra svarbu šio apsilankymo Kauno marių RP metu?  ✪

3 = labai svarbu, 2 = nei svarbu, nei nesvarbu, 1 = visiškai nesvarbu (pažymėti kiekvieną atsakymo variantą)
1
2
3
Aktyvus laiko leidimas gamtoje
Vaizdai (kraštovaizdis)
Pabėgimas nuo triukšmo ir taršos
Poilsis prie vandens telkinių
Buvimas drauge su savo draugais
Malonūs seni prisiminimai
Vietovės pažinimas
Gamtos ir kultūros pažinimas
Sveikatos stiprinimas
Kulinarinis paveldas

2.2. Rekreacinė patirtis. Ar apsilankymas Kauno marių RP suteikė Jums žemiau išvardytų patyrimų?  ✪

3 = labai svarbu, 2 = nei svarbu, nei nesvarbu, 1 = visiškai nesvarbu (pažymėti kiekvieną atsakymo variantą)
1
2
3
Ramu, galimybė atsipalaiduoti
Nuošalu nuo gyvenamų teritorijų
Nuostabūs vaizdai
Natūrali gamta
Kita (įvardinkite 2.2.1 punkte)

2.2.1. Kita rekreacinė patirtis (įvardinkite) kurią vertinote 2.2. klausime. ✪

2.3. Lankytojų lūkesčiai ir teritorijos suvokimas Ar šis vizitas į Kauno marių RP tenkina Jūsų lūkesčius šiais aspektais? ✪

3 = tenkina 2 = neturiu nuomonės, 1 = netenkina (pažymėti kiekvieną atsakymo variantą)
1
2
3
Gamtinė aplinka
Veiklos parke galimybės
Turizmo trasos, pažintiniai takai, kita infrastruktūra

2.4. Pasiūlymai išreikšti laisva forma. Jei norėtume papildomai ką nors parašyti: ✪

II. LANKYTOJŲ STRUKTŪRA 3.1. Kiek Jums metų?  ✪

3.2. Lytis? ✪

3.3. Gyvenamoji šalis, miestas (kaimas) ✪

3.4. Išsilavinimas: ✪

Po kelionės (apsilankymo)  ✪

(3 = labai tikėtina, 2 = gal būt, 1 = tikrai ne) (pažymėti kiekvieną atsakymo variantą)
1
2
3
Tikrai ne
Ar dar atvyksite į šį parką
Ar rekomenduosite šią vietą kitiems?

Ačiū už dalyvavimą apklausoje!

Ačiū už dalyvavimą apklausoje!