Rietavo savivaldybės gyventojų apklausa apie budinčio globotojo veiklą

Gerbiami Rietavo savivaldybės gyventojai,

Siekdamas išsiaiškinti Rietavo savivaldybės gyventojų nuomonę apie budinčio globotojo (t. y. asmens, kuris savo šeimoje ne ilgiau nei 12 mėnesių laikinai prižiūri nuo 1 iki 3 vaikų, kol jie sugrįš pas savo tėvus arba jiems bus surasti nuolatiniai globėjai ar įtėviai) veiklą, skatinti ieškoti būdų, kaip pritraukti budinčių globotojų, Rietavo socialinių paslaugų centras, vykdantis globos centro funkcijas, parengė anoniminę anketą. 

Mums svarbi Jūsų nuomonė, tad prašome Rietavo savivaldybės gyventojus atsakyti į visus šios anketos klausimus. Užtikriname Jūsų anonimiškumą – gauti atsakymai bus naudojami tik duomenims apibendrinti. Apklausa bus vykdoma iki 2020 m. vasario 29 d.

Iš anksto dėkojame už skirtą laiką!

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1.Jūsų amžius (įrašykite)
2.Ar kada svarstėte tapti budinčiu globotoju?
3.Ar domėjotės budinčio globotojo darbu, budinčiam globotojui keliamais reikalavimais?
4.Kaip vertinate budinčio globotojo darbą?
5.Su kokiais sunkumais/iššūkiais, Jūsų manymu, susiduria budintis globotojas? (Jeigu galite, atsakymą pagrįskite.)
6.Ar, Jūsų nuomone, budinčio globotojo veikla yra reikalinga? (Jeigu galite, atsakymą pagrįskite.)
7.Asmuo, nusprendęs tapti budinčiu globotoju Rietavo savivaldybėje, pirmą mėnesį (kai vienas vaikas apsigyvena šeimoje) gauna 1211 Eur (mokesčiai skaičiuojami nuo minimalios mėnesinės algos, toliau – MMA), už antrą ir kitus mėnesius – 911 Eur (mokesčiai skaičiuojami nuo MMA). Jei globojami du vaikai, už pirmą mėnesį budintis globotojas gauna 1968,50 Eur (mokesčiai skaičiuojasi nuo MMA), už antrą ir kitus mėnesius – 1518,50 Eur (mokesčiai skaičiuojasi nuo MMA). Kaip manote, ar išmokų dydis pakankamas / motyvuojantis tapti budinčiu globotoju?
8. Kokio darbo užmokesčio tikėtumėtės tapęs budinčiu globotoju? Įrašykite.
9. Nurodykite priežastis, dėl kurių nenorėtumėte tapti budinčiu globotoju / kurios trukdo Jums tapti budinčiu globotoju?
10. Jeigu atsakydami į 9 klausimą, pasirinkote atsakymą "Kitos priežastys", jas nurodykite.
11. Kas paskatintų Jus tapti budinčiu globotoju? (Jeigu galite, atsakymą pagrįskite.)