Pasiūlymai ir pastebėjimai Telšių kultūros centrui

Kviečiame išsakyti savo mintis, pastebėjimus bei pamąstymus apie Telšių kultūros centro veiklą, teikti pasiūlymus, rekomendacijas ir taip prisidėti prie kultūrinės gerovės augimo Telšių mieste. Pristatinėdami situaciją pasistenkite ją nupasakoti kuo konkrečiau -  detalizuojant vietą, laiką, situacijos eigą, vardus ir pan. Pristatyta situacija ar pasiūlymas bus nagrinėjami Telšių kultūros centro darbo taryboje ir, jei norite sužinoti apie Jūsų pristatytos situacijos eigą, apačioje nurodykite savo kontaktinius duomenis. Kitu atveju jūsų nurodyta situacija bus nagrinėjama kaip anoniminė.

Ši priemonė sukurta siekiant gauti grįžtamąjį ryšį iš kultūros paslaugų vartotojų Telšių mieste bei siekiant geriau pažinti Telšių bendruomenės kultūrinio vyksmo poreikį.

Dėkojame už Jūsų nuomonę.

Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

Jūsų pasiūlymas ar pastebėjimas apie Telšių kultūros centro veiklą ar darbuotojus:

El. paštas (nurodyti nebūtina)

Vardas, Pavardė, telefono numeris (nurodyti nebūtina)

Kaip dažnai lankotės Telšių kultūros centro organizuojamuose renginiuose?