Pasitenkinimas kultūros paslaugomis Klaipėdos rajone

UAB "Eurointegracijos projektai" Klaipėdos rajono savivaldybės užsakymu rengia Klaipėdos rajono savivaldybės kultūros strategiją iki 2030 m. Siekdami išsiaiškinti kultūros paslaugų prieinamumą Klaipėdos rajono gyventojams, vartojimo reguliarumą, pasitenkinimo lygį kultūros paslaugomis, prašome užpildyti šią anketą. Anketa yra anoniminė. Surinkti duomenys bus panaudoti kultūros paslaugų gerinimui, prieinamumo didinimui ir pritaikymui Klaipėdos rajono gyventojų poreikiams. 

1. Kaip toli nuo Jūsų gyvenamosios vietos yra nutolęs muziejus?
2. Kaip dažnai lankotės Klaipėdos rajono muziejuose?
3. Kokius Klaipėdos rajono muziejus ar muziejaus filialus esate aplankę (galimi keli atsakymų variantai)?
4. Įvertinkite Gargždų krašto muziejaus būklę, teikiamų paslaugų kokybę skalėje nuo 1 – labai blogai iki 5 – labai gerai.
1 (labai blogai)2 (blogai)3 (vidutiniškai)4 (gerai)5 (labai gerai)
Kiemo aplinka
Pastatai, vidaus patalpos
Ekspozicijos, parodos
Pritaikymas neįgaliesiems
Edukaciniai užsiėmimai
Muziejiniai renginiai, šventės
Aptarnaujantis personalas, gidai
Informacijos apie vykdomas veiklas prieinamumas
5. Įvertinkite Ievos Simonaitytės memorialinio muziejaus Priekulėje būklę, teikiamų paslaugų kokybę skalėje nuo 1 – labai blogai iki 5 – labai gerai.
1 (labai blogai)2 (blogai)3 (vidutiniškai)4 (gerai)5 (labai gerai)
Kiemo aplinka
Pastatai, vidaus patalpos
Ekspozicijos, parodos
Pritaikymas neįgaliesiems
Edukaciniai užsiėmimai
Muziejiniai renginiai, šventės
Aptarnaujantis personalas, gidai
Informacijos apie vykdomas veiklas prieinamumas
6. Įvertinkite Agluonėnų etnografinės sodybos būklę, teikiamų paslaugų kokybę skalėje nuo 1 – labai blogai iki 5 – labai gerai.
1 (labai blogai)2 (blogai)3 (vidutiniškai)4 (gerai)5 (labai gerai)
Kiemo aplinka
Pastatai, vidaus patalpos
Ekspozicijos, parodos
Pritaikymas neįgaliesiems
Edukaciniai užsiėmimai
Muziejiniai renginiai, šventės
Aptarnaujantis personalas, gidai
Informacijos apie vykdomas veiklas prieinamumas
7. Įvertinkite Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejaus Priekulėje būklę, teikiamų paslaugų kokybę skalėje nuo 1 – labai blogai iki 5 – labai gerai.
1 (labai blogai)2 (blogai)3 (vidutiniškai)4 (gerai)5 (labai gerai)
Kiemo aplinka
Pastatai, vidaus patalpos
Ekspozicijos, parodos
Pritaikymas neįgaliesiems
Edukaciniai užsiėmimai
Muziejiniai renginiai, šventės
Aptarnaujantis personalas, gidai
Informacijos apie vykdomas veiklas prieinamumas
8. Įvertinkite J. Gižo etnografinės sodybos Drevernoje būklę, teikiamų paslaugų kokybę skalėje nuo 1 – labai blogai iki 5 – labai gerai.
1 (labai blogai)2 (blogai)3 (vidutiniškai)4 (gerai)5 (labai gerai)
Kiemo aplinka
Pastatai, vidaus patalpos
Ekspozicijos, parodos
Pritaikymas neįgaliesiems
Edukaciniai užsiėmimai
Muziejiniai renginiai, šventės
Aptarnaujantis personalas, gidai
Informacijos apie vykdomas veiklas prieinamumas
9. Įvertinkite Lakūno Stepono Dariaus gimtinės – muziejaus būklę, teikiamų paslaugų kokybę skalėje nuo 1 – labai blogai iki 5 – labai gerai.
1 (labai blogai)2 (blogai)3 (vidutiniškai)4 (gerai)5 (labai gerai)
Kiemo aplinka
Pastatai, vidaus patalpos
Ekspozicijos, parodos
Pritaikymas neįgaliesiems
Edukaciniai užsiėmimai
Muziejiniai renginiai, šventės
Aptarnaujantis personalas, gidai
Informacijos apie vykdomas veiklas prieinamumas
10. Kaip toli nuo Jūsų gyvenamosios vietos yra nutolusi Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka ir/ar jos filialai?
11. Kaip dažnai lankotės Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje ir/ar jos filialuose?
12. Kuriuose Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos filialuose Jūs lankotės?
13. Įvertinkite Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos ir/ar jos filialų, kuriuose lankėtės, būklę ir teikiamų paslaugų kokybę skalėje nuo 1 – labai blogai iki 5 – labai gerai.
1 (labai blogai)2 (blogai)3 (vidutiniškai)4 (gerai)5 (labai gerai)
Kiemo aplinka
Pastatai
Vidaus patalpos
Knygų, spaudos ir kitos informacijos prieinamumas ir įvairovė
Paslaugų įvairovė ir kokybė
Pritaikymas neįgaliesiems
Galimybė mokytis ir tobulėti visą gyvenimą (pvz., kompiuterinio raštingumo kursai ir pan.)
Galimybė pasinaudoti kompiuteriais, internetu
Galimybė organizuoti bendruomenės renginius
Vaikų ir jaunimo užimtumas, edukaciniai ir kiti užsiėmimai
Vyresnio amžiaus žmonių užimtumas, edukacijos
Bibliotekos specialistai
Informacijos apie vykdomas veiklas prieinamumas
14. Kaip toli nuo Jūsų gyvenamosios vietos yra nutolęs kultūros centras?
15. Kaip dažnai lankotės Klaipėdos rajono kultūros centruose?
16. Kuriame kultūros centre dažniausia lankotės?
17. Įvertinkite Gargždų kultūros centro ir/ar jo skyrių būklę ir teikiamų paslaugų kokybę skalėje nuo 1 – labai blogai iki 5 – labai gerai.
1 (labai blogai)2 (blogai)3 (vidutiniškai)4 (gerai)5 (labai gerai)
Kiemo aplinka
Pastatai
Vidaus patalpos
Pritaikymas neįgaliesiems
Vaikų ir jaunimo užimtumas, edukaciniai užsiėmimai, būreliai
Vyresnio amžiaus asmenų užimtumas, bendruomenių veikla
Kultūros ir meno kolektyvų veikla
Bendruomenės įsitraukimas į kultūrines veiklas
Renginiai
Kultūros darbuotojai
Informacijos prieinamumas apie vykdomas veiklas
18. Įvertinkite Kretingalės kultūros centro ir/ar jo skyrių būklę ir teikiamų paslaugų kokybę skalėje nuo 1 – labai blogai iki 5 – labai gerai.
1 (labai blogai)2 (blogai)3 (vidutiniškai)4 (gerai)5 (labai gerai)
Kiemo aplinka
Pastatai
Vidaus patalpos
Pritaikymas neįgaliesiems
Vaikų ir jaunimo užimtumas, edukaciniai užsiėmimai, būreliai
Vyresnio amžiaus asmenų užimtumas, bendruomenių veikla
Kultūros ir meno kolektyvų veikla
Bendruomenės įsitraukimas į kultūrines veiklas
Renginiai
Kultūros darbuotojai
Informacijos prieinamumas apie vykdomas veiklas
19. Įvertinkite Priekulės kultūros centro ir/ar jo skyrių būklę ir teikiamų paslaugų kokybę skalėje nuo 1 – labai blogai iki 5 – labai gerai.
1 (labai blogai)2 (blogai)3 (vidutiniškai)4 (gerai)5 (labai gerai)
Kiemo aplinka
Pastatai
Vidaus patalpos
Pritaikymas neįgaliesiems
Vaikų ir jaunimo užimtumas, edukaciniai užsiėmimai, būreliai
Vyresnio amžiaus asmenų užimtumas, bendruomenių veikla
Kultūros ir meno kolektyvų veikla
Bendruomenės įsitraukimas į kultūrines veiklas
Renginiai
Kultūros darbuotojai
Informacijos prieinamumas apie vykdomas veiklas
20. Įvertinkite Veiviržėnų kultūros centro ir/ar jo skyrių būklę ir teikiamų paslaugų kokybę skalėje nuo 1 – labai blogai iki 5 – labai gerai.
1 (labai blogai)2 (blogai)3 (vidutiniškai)4 (gerai)5 (labai gerai)
Kiemo aplinka
Pastatai
Vidaus patalpos
Pritaikymas neįgaliesiems
Vaikų ir jaunimo užimtumas, edukaciniai užsiėmimai, būreliai
Vyresnio amžiaus asmenų užimtumas, bendruomenių veikla
Kultūros ir meno kolektyvų veikla
Bendruomenės įsitraukimas į kultūrines veiklas
Renginiai
Kultūros darbuotojai
Informacijos prieinamumas apie vykdomas veiklas
21. Įvertinkite Vėžaičių kultūros centro ir/ar jo skyrių būklę ir teikiamų paslaugų kokybę skalėje nuo 1 – labai blogai iki 5 – labai gerai.
1 (labai blogai)2 (blogai)3 (vidutiniškai)4 (gerai)5 (labai gerai)
Kiemo aplinka
Pastatai
Vidaus patalpos
Pritaikymas neįgaliesiems
Vaikų ir jaunimo užimtumas, edukaciniai užsiėmimai, būreliai
Vyresnio amžiaus asmenų užimtumas, bendruomenių veikla
Kultūros ir meno kolektyvų veikla
Bendruomenės įsitraukimas į kultūrines veiklas
Renginiai
Kultūros darbuotojai
Informacijos prieinamumas apie vykdomas veiklas
22. Įvertinkite Dovilų kultūros centro ir/ar jo skyrių būklę ir teikiamų paslaugų kokybę skalėje nuo 1 – labai blogai iki 5 – labai gerai.
1 (labai blogai)2 (blogai)3 (vidutiniškai)4 (gerai)5 (labai gerai)
Kiemo aplinka
Pastatai
Vidaus patalpos
Pritaikymas neįgaliesiems
Vaikų ir jaunimo užimtumas, edukaciniai užsiėmimai, būreliai
Vyresnio amžiaus asmenų užimtumas, bendruomenių veikla
Kultūros ir meno kolektyvų veikla
Bendruomenės įsitraukimas į kultūrines veiklas
Renginiai
Kultūros darbuotojai
Informacijos prieinamumas apie vykdomas veiklas
23. Kaip dažnai lankotės Klaipėdos rajono kultūros įstaigose organizuojamuose profesionalaus meno renginiuose?
Profesionalaus meno renginys - t. y. renginys, kuriame demonstruojami profesionalių menininkų sukurti ar atliekami kūriniai (pvz., teatro pasirodymai, kino seansai, parodos, koncertai ir pan.).
24. Ar esate patenkintas/-a profesionaliojo meno renginių pasiūla Klaipėdos rajone?
25. Kaip dažnai lankotės viešuose kultūriniuose renginiuose Klaipėdos rajone?
Viešas kultūrinis renginys - t. y. nemokamas kultūrinis renginys, vykstantis viešosiose miesto ar kaimo erdvėse.
26. Ar esate patenkintas/-a viešųjų kultūrinių renginių pasiūla Klaipėdos rajone?
27. Ar esate dalyvavęs/-usi kultūros projektuose, kurie buvo organizuojami/vyko Klaipėdos rajone?
Kultūros projektas - laikino pobūdžio veikla, skirta sukurti apčiuopiamus kūrybinius rezultatus per užsibrėžtą laiką, panaudojant žmogiškuosius ir materialinius resursus (pvz., naujo kultūros centro pastato statyba ar renovacija pritaikant kultūrinėms veikloms, kaimo bendruomenės suorganizuota Užgavėnių šventė).
28. Jeigu dalyvavote kultūros projektuose, kurie buvo organizuojami/vyko Klaipėdos rajone, koks buvo Jūsų dalyvavimo statusas?
29. Ar esate patenkintas kultūros projektų gausa Klaipėdos rajone, jų sukuriamais rezultatais?
30. Kaip vertinate kultūros paveldo (piliakalnių, etnografinių sodybų ir t. t.) apsaugą ir pritaikymą viešiesiems poreikiams (bendruomeninėms veikloms, edukacijoms, kultūriniam turizmui ir pan.) Klaipėdos rajone (pažymėkite balą skalėje nuo 1 – labai blogai iki 5 – labai gerai)?
31. Kokiuose kultūros paveldo (piliakalniai, etnografinės sodybos ir kt.) objektuose Jums teko lankytis?
32. Kaip vertinate etninės kultūros globos ir puoselėjimo situaciją Klaipėdos rajone (įrašykite balą skalėje nuo 1 – labai blogai iki 5 – labai gerai).
33. Kaip vertinate tautinių mažumų įtrauktį į kultūrinius renginius, projektus, kultūros edukaciją ir kultūrinę raišką Klaipėdos rajone (įrašykite balą skalėje nuo 1 – labai blogai iki 5 – labai gerai).
34. Jūsų pastebėjimai, pasiūlymai, ką būtų galima pagerinti kultūros srityje Klaipėdos rajone?
35. Jūsų gyvenamoji vieta?
36. Jūsų amžius?
37. Jūsų lytis?