Naudojimosi Lietuvos medicinos bibliotekos paslaugomis tyrimas

Gerbiamas (-a) respondente, Lietuvos medicinos biblioteka atlieka vartotojų tyrimą.

Tyrimo tikslas – ištirti bibliotekos teikiamų paslaugų efektyvumą bei vartotojų poreikius. Jums pateikiama anketa yra anoniminė. Gauti duomenys bus panaudoti vartotojų aptarnavimo kokybės nustatymo bei tobulinimo tikslais, laikantis konfidencialumo principų.

Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą. Maloniai prašome pažymėti tinkamus ir įrašyti savo atsakymus.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1.1 Kaip dažnai Jūs lankotės Lietuvos medicinos bibliotekoje
1.2 Kaip dažnai Jūs naudojatės bibliotekos paslaugomis internetu (pvz., jungiatės prie bibliotekos el. katalogo, svetainės, tinklaraščio, prenumeruojamų duomenų bazių ir kt.)
2. Prisiminkite, ką veikėte Lietuvos medicinos bibliotekoje, kai paskutinį kartą joje lankėtės. Įvertinkite, kaip sekėsi pasinaudoti bibliotekos paslaugomis.
Visiškai pasisekėLabiau pasisekėLabiau nepasisekėVisiškai nepasisekėNežinauNesinaudojau
Skolintis knygas į namus
Naudotis leidiniais skaitykloje
Naudotis bibliotekos kompiuteriu
Dalyvauti bibliotekos organizuojamuose mokymuose
Dalyvauti bibliotekos organizuojamuose renginiuose
Naudotis TBA paslaugomis
Konsultuotis su bibliotekos darbuotoju rūpimais klausimais
2.1 Jei naudotos paslaugos sąraše nėra, įrašykite.
2.2 Kaip sekėsi ta paslauga pasinaudoti?
3. Prisiminkite, ką veikėte, kai paskutinį kartą naudojotės Lietuvos medicinos bibliotekos paslaugomis internetu. Įvertinkite, kaip sekėsi naudotis paslaugomis.
Visiškai pasisekėLabiau pasisekėLabiau nepasisekėVisiškai nepasisekėNežinauNesinaudojau
Naudotis bibliotekos elektroniniu katalogu (pvz., rasti, užsisakyti leidinį ir pan.)
Naudotis bibliotekos svetaine (pvz., rasti informaciją, peržiūrėti naujienas ir pan.)
Naudotis duomenų bazėmis (pvz., jungtis prie duomenų bazės, rasti, atsisiųsti informaciją pan.)
Užsakyti straipsnius per TBA
Konsultuotis su bibliotekos darbuotojais (pvz., elektroniniu paštu, programa Skype, pateikti klausimą elektroninėje formoje internete)
Bibliotekos socialinių medijų priemonėmis (pvz., Facebook puslapiais, tinklaraščiais, Youtube filmukais ir pan.)
3.1 Jei naudotos paslaugos sąraše nėra, įrašykite.
3.2 Kaip sekėsi ta paslauga pasinaudoti?
4. Kiek esate patenkintas (-a) bibliotekos paslaugomis ir priemonėmis?
Visiškai patenkintas (-a)Labiau patenkintas (-a)Labiau nepatenkintas (-a)Visiškai nepatenkintas (-a)NežinauNesinaudoju
Bibliotekos knygų kolekcija
Periodinių spausdintų leidinių kolekcija
Prenumeruojamomis elektroninių straipsnių ir kitų šaltinių duomenų bazėmis
Bibliotekininkų konsultacijos ir pagalba ieškant ir naudojantis informacija
Informacinio raštingumo kursais
Bibliotekos parodomis ir kitais renginiais
Bibliotekos elektroniniu katalogu
Bibliotekos interneto svetaine
TBA paslaugomis
Bibliotekos socialinių medijų priemonėmis (pvz., Facebook puslapiais, tinklaraščiais, Youtube filmukais ir pan.)
Bibliotekos informaciniais leidiniais (pvz., „Nauja medicinos literatūra“ ir kt.)
Bibliotekos erdvėmis (kompiuterizuotomis darbo vietomis, skaitykla ir pan.)
4.1 Kiek esate patenkintas (-a) bibliotekos aptarnavimu?
Visiškai patenkintas (-a)Labiau patenkintas (-a)Labiau nepatenkintas (-a)Visiškai nepatenkintas (-a)NežinauNesinaudoju
Bibliotekos darbuotojų kompetencija
Bibliotekos darbuotojų draugiškumu ir pasirengimu padėti
Bibliotekos darbo laiku
Aplinka, darbo vietų patogumu
5. Kokie renginiai Jums asmeniškai būtų aktualiausi, kad Lietuvos medicinos bibliotekoje mielai lankytumėtės ateityje? Kiekvieną teiginį įvertinkite skalėje nuo 1 iki10, kur 1 – visiškai neaktualu, 10 – labai aktualu:
1 (Visiškai neaktualu)2345678910 (Labai aktualu)
Susitikimai su knygų autoriais, leidinių pristatymai
Seminarai ar kiti praktiniai renginiai sveikatos temomis
Parodų atidarymai
Mokslinės konferencijos
Filmų peržiūros
Protmūšiai
Renginiai, skirti paminėti atmintinas dienas
Mokymai apie bibliotekos paslaugas
Edukacinės programos sveikatos temomis visuomenei apimant įvairias amžiaus grupes
Kiti renginiai
6. Kokios paslaugos Jums asmeniškai būtų aktualiausios, kad Lietuvos medicinos bibliotekoje mielai lankytumėtės ateityje? Kiekvieną teiginį įvertinkite skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – visiškai neaktualu, 10 – labai aktualu:
1 (Visiškai neaktualu)2345678910 (Labai aktualu)
Didesnės galimybės išsinešti leidinius į namus
Daugiau elektroninių duomenų bazių medicinos tematika
Sąlygos grupiniam ir individualiam medikų bei studentų darbui (grupinio ir individualaus darbo kambariai, kuriuose būtų galima rengti projektines užduotis, dirbti grupėse ar individualiai
Patogios skaitymo galimybes (patogūs krėslai,individualus apšvietimas)
Įkurta poilsio/bendravimo zona
7. Kaip Jus dažniausiai pasiekia informacija apie renginius ir paslaugas?
PasiekiaNepasiekia
Interneto svetainė www.lmb.lt
Socialinis tinklas Facebook
Naujienlaiškiai
Asmeniniai pakvietimai
Žiniasklaidos šaltiniai
Draugai ir pažįstami
Kita
8. Kokia tikimybė, kad Jūs, remdamiesi savo dabartine patirtimi, rekomenduosite Lietuvos medicinos bibliotekoje apsilankyti kolegoms, savo šeimos nariams, draugams? Įvertinkite skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – tikrai ne, 10 – tikrai taip:
9. Pateikite komentarus arba pasiūlymus apie bibliotekos paslaugų kokybę ir naujų paslaugų poreikį:
I. Jūs esate
II. Jūsų amžius (įrašykite)
III. Šiuo metu gyvenate (nurodykite miestą arba gyvenvietę):
IV. Jūsų išsilavinimas:
V. Jei dirbate, nurodykite sritį, kurioje dirbate:
VI. Jei studijuojate, nurodykite, kokios srities programoje studijuojate: