MOTERŲ VERSLUMAS IR VERSLO KETINIMAI MOTINYSTĖS ATOTOGŲ METU

Gerbiama respondente,


Kviečiame Jus dalyvauti tyrime, kurio tikslas yra įvertinti moterų požiūrį į verslumą ir ketinimus plėtoti verslą motinystės atostogų metu (arba vaiko priežiūros atsotogų metu, angl. maternity leave). Visi šios apklausos pagalba surinkti duomenys išliks anonimiški, konfidencialūs ir bus naudojami tik tyrimo tikslais. Pildydami anketą užtruksite iki 15 minučių.

Iš anksto dėkojame už Jūsų skirtą laiką! 


Kilus klausimams, susijusiems su tyrimu, kviečiu susisiekti el. paštu: [email protected]

Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

1. Koks Jūsų požiūris į verslumą ir verslo kūrimą? (Pateiktus teiginius įvertinkite penkių balų skalėje, kai 1 - visiškai nesutinku, 5 - visiškai sutinku)

1 - visiškai nesutinku
2 - nesutinku
3 - nei sutinku, nei nesutinku
4 - sutinku
5 - visiškai sutinku
Man patraukli mintis būti verslininke
Turėdama galimybę ir išteklių, norėčiau sukurti verslą (arba plėtoti savo turimą verslą)
Būti verslininke man būtų malonu (arba yra malonu)
Manau, jeigu nuspręsčiau sukurti savo verslą, jis būtų sėkmingas (Arba tikiu savo verslo ilgalaike sėkme)

2. Kaip vertinate savo norą pradėti nuosavą verslą? (Jei turite savo verslą - jį plėtoti, imtis naujų idėjų įgyvendinimo) (Pateiktus teiginius įvertinkite penkių balų skalėje, kai 1 - visiškai nesutinku, 5 - visiškai sutinku)

1 - visiškai nesutinku
2 - nesutinku
3 - nei sutinku, nei nesutinku
4 - sutinku
5 - visiškai sutinku
Puoselėti ir siekti savo verslo sėkmės man būtų (arba yra) malonu
Naujos įmonės steigimas man būtų (arba yra) įdomus
Savo įmonės valdymas suteiktų (arba teikia) man energijos
Tapti (arba būti) savo verslo kūrėja yra labai svarbi dalis to, kuo norėčiau būti

3. Kaip Jūs vertinate savo verslumo kompetencijas ir įgūdžius, reikalingus verslo kūrimui (Pateiktus teiginius įvertinkite penkių balų skalėje, kai 1 - visiškai nesutinku, 5 - visiškai sutinku)

1 - visiškai nesutinku
2 - nesutinku
3 - nei sutinku, nei nesutinku
4 - sutinku
5 - visiškai sutinku
Esu įsitikinusi, kad galiu įžvelgti naujas sėkmingo verslo galimybes
Esu įsitikinusi, kad galiu sėkmingai kurti naujus produktus
Esu įsitikinusi, kad galiu mąstyti kūrybiškai
Esu įsitikinusi, kad galiu sėkmingai sukurti ir išplėtoti naują idėją

4. Įvertinkite savo abejones, baimes, susijusias su vengimu kurti savo verslą (arba įgyvendinti naujas verslo idėjas) (Pateiktus teiginius įvertinkite penkių balų skalėje, kai 1 - visiškai nesutinku, 5 - visiškai sutinku) (Jeigu turite savo verslą, praleiskite šį klausimą)

1 - visiškai nesutinku
2 - nesutinku
3 - nei sutinku, nei nesutinku
4 - sutinku
5 - visiškai sutinku
Man nėra aišku, kokių veiksmų reikia imtis norint pradėti verslą (ar įgyvendinti naujas verslo idėjas)
Aš nežinau, kaip man reikėtų pradėti kurti verslą (ar įgyvendinti naujas verslo idėjas)
Nesu tikra, ką turėčiau daryti, siekiant pradėti savo verslą (ar įgyvendinti naujas verslo idėjas)
Mane gąsdina mintis apie savo verslo planavimą
Bijau, kad mano verslas (ar naujos verslo idėjos) bus nuostolingas
Kai kurie darbai, susiję su verslo pradžia, man yra nemalonūs
Man nepatinka tam tikri darbai, susiję su verslo pradžia (pvz., buhalterinė apskaita...)
Kai kurie darbai, susiję su verslo pradžia, man atrodo neįdomūs

5. Įvertinkite visuomenės stereotipinį požiūrį į moteris darbo rinkoje? (Pateiktus teiginius įvertinkite penkių balų skalėje, kai 1 - visiškai nesutinku, 5 - visiškai sutinku)

1 - visiškai nesutinku
2 - nesutinku
3 - nei sutinku, nei nesutinku
4 - sutinku
5 - visiškai sutinku
Moterys labiau vertina darbo vietą, jos saugumą
Moterys, pradėdamos verslą, yra linkusios labiau atsižvelgti į įvairius įtakos veiksnius
Moterys geriau nei vyrai supranta biudžetą/finansus
Moterys teikia pirmenybę darbo grafiko/valandų lankstumui
Moterų darbo motyvacija yra stipresnė nei vyrų
Visuomenė į moterų lyderystę versle žiūri taip pat kaip į vyrų (lyčių lygybė)

6. Koks Jūsų manymu yra visuomenės požiūris į moteris, plėtojančias savo verslą (Pateiktus teiginius įvertinkite penkių balų skalėje, kai 1 - visiškai nesutinku, 5 - visiškai sutinku)

1 - visiškai nesutinku
2 - nesutinku
3 - nei sutinku, nei nesutinku
4 - sutinku
5 - visiškai sutinku
Mano šalies politinė ir teisinė aplinka aktyviai remia moterų verslą
Moterų verslo kūrimo procedūra mano šalyje yra labai lengva
Mano šalies kultūrinė ir socialinė aplinka teikia didelę reikšmę moterų verslumui
Mano šalies aplinka ir technologijos nukreiptos į moterų verslo rėmimą
Mano šalyje lengva gauti kapitalo iš kredito įstaigų, investicinių fondų ar įvairių investuotojų moterų verslui
Verslumo paramos tinklas (ekspertai, konsultantai, klasteriai, paramos pradedantiesiems verslininkams organizacijos..) aktyviai remia moterų verslumą

7. Kaip vertinate turimo išsilavinimo įtaką verslo kūrimui ir plėtojimui? (Pateiktus teiginius įvertinkite penkių balų skalėje, kai 1 - visiškai nesutinku, 5 - visiškai sutinku)

1 - visiškai nesutinku
2 - nesutinku
3 - nei sutinku, nei nesutinku
4 - sutinku
5 - visiškai sutinku
Švietimo įstaigoje, kurioje studijavau, buvo siūlomi pasirenkamieji verslumo kursai ar dalykai
Švietimo įstaigoje, kurioje studijavau, buvo siūlomi projektiniai darbai, skirti verslumui
Švietimo įstaigoje, kurioje studijavau, buvo siūlama praktika, orientuotą į verslumą
Švietimo įstaigoje, kurioje studijavau, buvo siūlomos verslumo temos bakalauro arba magistro darbui
Švietimo įstaigoje, kurioje studijavau, buvo rengiamos konferencijos/seminarai verslumo tema
Švietimo įstaigoje, kurioje studijavau, verslūs studentai bendravo tarpusavyje
Švietimo įstaiga, kurioje studijavau, formavo supratimą apie verslumą kaip galimą karjeros pasirinkimą
Švietimo įstaiga, kurioje studijavau, motyvavo studentus pradėti naują verslą
Švietimo įstaiga, kurioje studijavau, suteikė studentams idėjų kaip pradėti naują verslą
Švietimo įstaiga, kurioje studijavau, suteikė studentams žinių, reikalingų naujam verslui pradėti

8. Įvertinkite socialinį ryšį/bendrumą ir komunikaciją su Jus supančiais žmonėmis (Pateiktus teiginius įvertinkite penkių balų skalėje, kai 1 - visiškai nesutinku, 5 - visiškai sutinku)

1 - visiškai nesutinku
2 - nesutinku
3 - nei sutinku, nei nesutinku
4 - sutinku
5 - visiškai sutinku
Jaučiuosi atitrūkęs nuo mane supančio pasaulio (fizinio ir virtualaus)
Netgi tarp pažįstamų žmonių nesijaučiu su jais artimas (Dažnai jaučiuosi nutolęs nuo žmonių)
Nejaučiu bendrumo jausmo su bendraamžiais
Nesijaučiu su niekuo glaudžiai susijęs
Pastebiu, kad prarandu bet kokį ryšio su visuomene jausmą
Net tarp mano draugų nėra bendrystės jausmo
Nesijaučiu aktyviai dalyvaujantis kokioje nors grupėje (fizinėje ar virtualioje)

9. Ar motinystės atostogų metu turėjote ketinimų imtis nuosavo verslo (Jei tuo metu turėjote savo verslą - įvertinkite, ar motinystės atostogų metu turėjote ketinimų jį plėtoti kita linkme) (Pateiktus teiginius įvertinkite penkių balų skalėje, kai 1 - visiškai nesutinku, 5 - visiškai sutinku)

1 - visiškai nesutinku
2 - nesutinku
3 - nei sutinku, nei nesutinku
4 - sutinku
5 - visiškai sutinku
Motinystės atostogų metu galvojau, kad dabar arba ateityje norėčiau kurti savo verslą (arba, kad norėčiau plėtoti verslą kita linkme)
Motinystės atostogų metu ieškojau verslo pradžios galimybių (arba verslo plėtros kita linkme galimybių)
Motinystės atostogų metu taupiau pinigus verslo pradžiai (arba savo verslo plėtrai)
Motinystės atostogų metu skaičiau medžiagą apie naujo verslo steigimą (arba savo verslo plėtrą)
Motinystės atostogų metu planavau pradėti savo verslo (arba plėtoti verslo kita linkme)
Motinystės atostogų metu skyriau laiko mokymuisi apie verslo kūrimą (arba apie verslo kita linkme plėtrą)

10. Įvertinkite savo šeimos paramą verslo kūrimo (verslo plėtros) ketinimams (Pateiktus teiginius įvertinkite penkių balų skalėje, kai 1 - visiškai nesutinku, 5 - visiškai sutinku)

1 - visiškai nesutinku
2 - nesutinku
3 - nei sutinku, nei nesutinku
4 - sutinku
5 - visiškai sutinku
Apskritai, mano šeima labai teigiamai žiūri į moterų-motinų verslo ketinimus
Mano šeima pagarbiai žiūrėtų/žiūri mano verslo ketinimus
Jei pradėčiau verslą, mano šeima teiktų pirmenybę tam, kad turėčiau laiko (arba teikia pirmenybę)
Jei pradėčiau verslą, mano šeima būtų pasirengusi mane paremti finansiškai (jei įmanoma) (arba remia finansiškai)
Jei pradėčiau verslą, mano šeima tikėtų mano gebėjimu pasiekti sėkmę (arba tiki mano verslo sėkme)

11. Kur (ar) dirbote, kai išėjote motinystės atostogų?

12. Įvertinkite organizacijos, kurioje dirbote prieš išeinant motinystės atostogų, darbo-šeimos derinimo politiką, o jeigu dabar ten pat dirbate - savo dabartinės darbovietės darbo-šeimos derinimo politiką (Jei turėjote savo verslą-praleiskite klausimą) (Pateiktus teiginius įvertinkite penkių balų skalėje, kai 1 - visiškai nesutinku, 5 - visiškai sutinku).

1 - visiškai nesutinku
2 - nesutinku
3 - nei sutinku, nei nesutinku
4 - sutinku
5 - visiškai sutinku
Mano darbovietė turėjo/turi daug programų ir strategijų, skirtų padėti darbuotojams suderinti darbą ir šeimos gyvenimą
Mano darbovietė aktyviai stengėsi/stengiasi padėti darbuotojams, kai kyla konfliktas tarp darbuotojo darbo ir šeimos suderinimo
Mano darbovietė investavo/investuoja pinigus ir dėjo/deda pastangas, kad parodytų savo paramą darbuotojams ir jų šeimoms
Nesunku buvo/yra sužinoti apie paramos šeimai programas mano darbovietėje
Mano darbovietė teikė/teikia savo darbuotojams naudingos informacijos, kurios jiems reikia norint suderinti darbą ir šeimą
Mano darbovietė padėjo/padeda darbuotojams, turintiems šeimas, rasti reikalingą informaciją, norint suderinti darbą ir šeimą
Mano darbovietė suprato/supranta, kai darbuotojui kyla konfliktas tarp darbo ir šeimos
Apskritai mano darbovietė labai palaikė/palaiko savo darbuotojus su šeimomis
Darbuotojai tikrai jautė/jaučia, kad darbovietė gerbia jų norą suderinti darbo ir šeimos poreikius

Jūsų amžius (įrašykite):

Kiek turite vaikų? (įrašykite):

Vaikų amžius (įrašykite):

Jūsų išsilavinimas

Šeimyninė padėtis