Magistrinio darbo tyrimas

Esu Vilniaus universiteto II kurso klinikinės psichologijos studentas Domantas Dragūnas. šiuo metu atlieku magistro darbo tyrimą apie psichozės ryšį su praeities įvykiais ir asmenybės savybėmis. Tyrimu siekiama geriau suprasti psichozės atsiradimo priežastis. Šio tyrimo duomenys yra konfidencialūs ir nebus susieti su konkrečiais asmenimis. Rezultatai magistro darbe bus pateikiami tik apibendrinta forma, neišskiriant atskirų asmenų.
Tyrimą sudaro trys klausimynai, kurių užpildymas turėtų užtrukti neilgiau nei pusvalandį.

Klausimynuose nėra teisingų arba klaidingų atsakymų - juose klausiama apie Jūsų patirtį, tad svarbiausia, kad nuoširdžiai į juos atsakytumėte

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Lytis
Jūsų gimimo data
Kiek Jums metų?
Koks Jūsų išsilavinimas
Kuris iš pateiktų variantų geriausiai apibūdina Jūsų PAGRINDINIO darbo statusą per pastaruosius 12 mėnesių?
Koks Jūsų vedybinis statusas?
Ar kada nors buvote susituokęs (-usi)
Kokio amžiaus pirmąkart susituokėte?
Ar pirmosios santuokos metu, pats (-i) pasirinkote vyrą / žmoną?
Jei pirmosios santuokos metu pats (-i) nepasirinkote vyro . žmonos, ar davėte sutikimą išrinktajam (-ai)?
Jei turite vaikų, kokio amžiaus buvote, kai susilaukėte pirmagimio?
Per pirmuosius 18 Jūsų gyvenimo metų ar tėvai / globėjai suprato Jūsų problemas ir rūpesčius?
Per pirmuosius 18 Jūsų gyvenimo metų ar tėvai / globėjai TIKRAI žinojo, kaip leidote savo laisvalaikį, kai nebuvote mokykloje ar darbe?
Per pirmuosius 18 Jūsų gyvenimo metų kaip dažnai tėvai / globėjai Jums nedavė pakankamai valgyti, nors ir nesunkiai galėjo duoti?
Per pirmuosius 18 Jūsų gyvenimo metų ar tėvai / globėjai kada nors buvo per daug apsvaigę nuo alkoholio ar psichotropinių medžiagų, kad Jumis pasirūpintų?
Per pirmuosius 18 Jūsų gyvenimo metų kiek kartų tėvai / globėjai neišsiuntė Jūsų į mokyklą, nors galėjo tai padaryti?
Per pirmuosius 18 Jūsų gyvenimo metų ar gyvenote viename būste su žmogumi, kuris turėjo problemų dėl alkoholio ar psichotropinių medžiagų (nelegalių arba receptinių) vartojimo?
Per pirmuosius 18 Jūsų gyvenimo metų ar gyvenote viename būste su žmogumi, kuris sirgo depresija ar kitu psichikos sutrikimo arba buvo savižudiškas?
Per pirmuosius 18 Jūsų gyvenimo metų ar gyvenote viename būste su žmogumi, kuris kada nors buvo įkalintas?
Per pirmuosius 18 Jūsų gyvenimo metų ar Jūsų tėvai kada nors buvo apsigyvenę atskirai, išsituokę ar išsiskyrę?
Per pirmuosius 18 Jūsų gyvenimo metų ar kada nors matėte ar girdėjote kaip vienas iš Jūsų tėvų ar kitas teimos narys Jūsų namuose buvo aprėkiamas, apšaukiamas, iškeikiamas, įžeidinėjamas ar žeminamas?
Per pirmuosius 18 Jūsų gyvenimo metų ar kada nors matėte ar girdėjote kaip vienas iš Jūsų tėvų ar kitas šeimos narys Jūsų namuose buvo mušamas į veidą arba kitas kūno dalis, spardomas ar stumdomas?
Per pirmuosius 18 Jūsų gyvenimo metų ar kada nors matėte ar girdėjote kaip vienas iš Jūsų tėvų ar kitas šeimos narys Jūsų namuose buvo mušamas, daužomas ar badomas tokiu daiktu kaip lazda, butelis, kuoka, peilis, rykštė ar pan.?
Per pirmuosius 18 Jūsų gyvenimo metų ar kuris nors iš Jūsų tėvų / globėjų ar kitas žmogus, gyvenantis Jūsų namuose, yra Jus aprėkęs, apšaukęs, keikęs, įžeidęs ar žeminęs?
Per pirmuosius 18 Jūsų gyvenimo metų ar kuris nors iš Jūsų tėvų / globėjų ar kitas žmogus, gyvenantis Jūsų namuose, yra Jus palikęs ar išvaręs iš namų, arba grasinęs taip padaryti?
Per pirmuosius 18 Jūsų gyvenimo metų ar kuris nors iš Jūsų tėvų / globėjų ar kitas žmogus, gyvenantis Jūsų namuose yra Jums sudavęs, spardęs ar mušęs?
Per pirmuosius 18 Jūsų gyvenimo metų ar kuris nors iš Jūsų tėvų / globėjų ar kitas žmogus, gyvenantis Jūsų namuose, yra Jus mušęs ar daužęs tokiu daiktu kaip lazda, butelis, kuoka, peilis, rykštė ar pan.?
Per pirmuosius 18 Jūsų gyvenimo metų ar kas nors yra Jus seksualiai lietęs ar glamonėjęs, kai Jūs to nenorėjote?
Per pirmuosius 18 Jūsų gyvenimo metų ar kas nors Jus vertė seksualiai liesti kitų žmonių kūną, kai Jūs to nenorėjote?
Per pirmuosius 18 Jūsų gyvenimo metų ar kas nors bandė su Jumis santykiauti oraliniu, analiniu ar vaginaliniu būdu, kai Jūs to nenorėjote?
Per pirmuosius 18 Jūsų gyvenimo metų ar kas nors su Jumis santykiavo oraliniu, analiniu ar vaginaliniu būdu, kai Jūs to nenorėjote?
Per pirmuosius 18 Jūsų gyvenimo metų kaip dažnai iš Jūsų buvo tyčiojamasi?
Kaip dažniausiai iš Jūsų tyčiodavosi?
Per pirmuosius 18 Jūsų gyvenimo metų kaip dažnai Jūs mušėtės?
Per pirmuosius 18 Jūsų gyvenimo metų ar kada nors tikrovėje matėte ar girdėjote, kaip kas nors buvo sumuštas?
Per pirmuosius 18 Jūsų gyvenimo metų arkada nors tikrovėje matėte ar girdėjote kaip kam nors buvo smogta peiliu ar į jį / ją šauta?
Per pirmuosius 18 Jūsų gyvenimo metų ar kada nors tikrovėje matėte ar girdėjote, kaip kam nors buvo grasinama peiliu ar ginklu?
Per pirmuosius 18 Jūsų gyvenimo metų ar kada nors buvote sumuštas (-a) kareivių, policijos, sukraintų grupuočių ar gaujų?
Per pirmuosius 18 Jūsų gyvenimo metų ar Jūsų šeimos narys ar draugas (-ė) buvo nužudytas ar sumuštas kareivių, policijos, sukarintų grupuočių ar gaujų?
Šį klausimyną sudaro dvidešimt aštuoni klausimai apie kasdienes patirtis. Mus domina kaip dažnai Jus jas patiriate. Svarbu, kad Jūsų atsakymai parodytų kaip dažnai Jūs tai patiriate nepaveikti alkoholio ar narkotikų. Kad atsakytumėte į klausimą, nuspręskite kaip smarkiai klausime apibūdinama patirtis tinka Jums ir pasirinkite skaičių, kad parodytumėte kiek procentų laiko Jus tai patiriate.
0% Niekada10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% Nuolat
Kai kuriems žmonėms pasitaiko, kad vairuodami arba važiuodami automobilyje, autobuse arba traukinyje, staiga suvokia, jog jie neatsimena kas vyko visą ar dalį kelionės. Apibraukite skaičių, kad parodytumėte kiek procentų laiko tai nutinka jums.
Kai kuriems žmonėms pasitaiko, kad jie klausosi kieno nors kalbant ir staiga suvokia, kad negirdėjo dalies arba visko, kas buvo pasakyta. Apibraukite skaičių, kad parodytumėte kiek procentų laiko tai nutinka jums.
Kai kuriems žmonėms pasitaiko, kad jie atsdūrė kokioje nors vietoje ir neturi supratimo kaip jie ten pateko. Pasirinkite skaičių, kad parodytumėte kiek procentų laiko tai nutinka Jums.
Kai kuriems žmonėms pasitaiko, kad jie pastebi save apsirengusius drabužiais, kuriais neprisimena rengęsi. Pasirinkite skaičių, kad parodytumėte kiek procentų laiko tai nutinka Jums.
Kai kuriems žmonėms pasitaiko, kad jie randa naujus daiktus tarp kitų savo daiktų, bet neprisimena, kad būtų juos pirkę. Pasirinkite skaičių, kad parodytumėte kiek procentų laiko tai nutinka Jums.
Kai kuriems žmonėms pasitaiko, kad jie pastebi esantys apsupti žmonių, kurių jie nepažįsta, kurie kreipiasi kitu vardu arba atkakliai tvirtina, kad buvo susitikę prieš tai. Apibraukite skaičių, kad parodytumėte kiek procentų laiko tai nutinka jums.
Kai kuriems žmonėms pasitaiko, kad jie jaučiasi taip, lyg stovi šalia savęs arba stebi save ką nors darant ir iš tiesų mato save lyg žiūrėtų į kitą žmogų. Apibraukite skaičių, kad parodytumėte kiek procentų laiko tai nutinka jums.
Kai kuriems žmonėms sakoma, kad jie kartais neatpažįsta draugų arba šeimos narių. Apibraukite skaičių, kad parodytumėte kiek procentų laiko tai nutinka jums.
Kai kurie žmonės pastebi, kad jie negali atsiminti tam tikrų svarbių gyvenimo įvykių (pavyzdžiui vestuvės ar mokyklos baigimas). Apibraukite skaičių, kad parodytumėte kiek procentų laiko tai nutinka jums.
Kai kuriems žmonėms pasitaiko, kad jie būna apkaltinti melavimu kai nemano, jog melavo. Pasirinkite skaičių, kad parodytumėte kiek procentų laiko tai nutinka Jums.
Kai kuriems žmonėms pasitaiko, kad jie žiūri į veidrodį ir savęs neatpažįsta. Apibraukite skaičių, kad parodytumėte kiek procentų laiko tai nutinka jums.
Kai kuriems žmonėms pasitaiko, kad jie jaučiasi taip, lyg kiti žmonės, objektai ir pasaulis aplink juos yra nerealus. Apibraukite skaičių, kad parodytumėte kiek procentų laiko tai nutinka jums.
Kai kuriems žmonėms pasitaiko, kad jaučiasi taip, lyg jų kūnas jiems nepriklausytų. Apibraukite skaičių, kad parodytumėte kiek procentų laiko tai nutinka jums.
Kai kuriems žmonėms pasitaiko, kad kartais prisimena praeities įvykį taip ryškiai, jog jaučiasi lyg jie iš naujo išgyventų tą įvykį. Apibraukite skaičių, kad parodytumėte kiek procentų laiko tai nutinka jums.
Kai kuriems žmonėms pasitaiko, kad jie nėra tikri ar dalykai, kuriuos jie prisimena vykstant iš tikrųjų įvyko ar jie tiesiog tai susapnavo. Apibraukite skaičių, kad parodytumėte kiek procentų laiko tai nutinka jums.
Kai kuriems žmonėms pasitaiko, kad jie būna pažįstamoj vietoj, tačiau mato ją kaip keistą ir nepažįstamą. Apibraukite skaičių, kad parodytumėte kiek procentų laiko tai nutinka jums.
Kai kuriems žmonėms pasitaiko, kad žiūrėdami televizorių ar filmą, jie tampa taip įtraukti į istoriją, kad nebesupranta, jog aplink juos vyksta kiti įvykiai. Apibraukite skaičių, kad parodytumėte kiek procentų laiko tai nutinka jums.
Kai kuriems žmonėms pasitaiko, kad jaučiasi taip įsitraukę į fantazijas ar svajones, jog jaučiasi lyg tai vyktų iš tikrųjų. Apibraukite skaičių, kad parodytumėte kiek procentų laiko tai nutinka jums.
Kai kuriems žmonėms pasitaiko, kad kartais jie gali nejausti skausmo. Apibraukite skaičių, kad parodytumėte kiek procentų laiko tai nutinka jums.
Kai kuriems žmonėms pasitaiko, kad jie sėdi žiūrėdami į niekur, nieko negalvodami ir nepastebi bėgančio laiko. Apibraukite skaičių, kad parodytumėte kiek procentų laiko tai nutinka jums.
Kai kuriems žmonėms pasitaiko, kad kai jie būna vieni, kalba garsiai su savimi. Apibraukite skaičių, kad parodytumėte kiek procentų laiko tai nutinka jums.
Kai kuriems žmonėms pasitaiko, kad vienoje situacijoje jie elgiasi visiškai kitaip, nei kitoje situacijoje, kad net jaučiasi beveik kaip du skirtingi žmonės. Apibraukite skaičių, kad parodytumėte kiek procentų laiko tai nutinka jums.
Kai kuriems žmonėms pasitaiko, kad kai kuriuose situacijose jie gali daryti dalykus nepaprastai lengvai ir spontaniškai, nors dažniausiai juos atlikti jiems būna sudėtinga (pvz.: sportas, darbas, socialinės situacijos ir t.t.). Apibraukite skaičių, kad parodytumėte kiek procentų laiko tai nutinka jums.
Kai kuriems žmonėms pasitaiko, kad jie negali atsiminti ar jie iš tikrųjų kažką padarė, ar tik pagalvojo apie kažko padarymą (pvz.: nežino ar išsiuntė laišką, ar tik pagalvojo apie jo siuntimą). Apibraukite skaičių, kad parodytumėte kiek procentų laiko tai nutinka jums.
Kai kurie žmonės randa įrodymų, kad jie padarė dalykų, kurių neatsiminė darantys. Apibraukite skaičių, kad parodytumėte kiek procentų laiko tai nutinka jums.
Kai kuriems žmonėms pasitaiko, kad kartais randa užrašų, piešinių ar priminimų tarp savo daiktų, kuriuos parašyti/nupiešti turėjo jie, tačiau neprisimena to darę. Apibraukite skaičių, kad parodytumėte kiek procentų laiko tai nutinka jums
Kai kuriems žmonėms pasitaiko, kad kartais jie girdi balsus savo galvoje, kurie liepia daryti dalykus arba komentuoja dalykus, kuriuos tas žmogus daro. Apibraukite skaičių, kad parodytumėte kiek procentų laiko tai nutinka jums.
Kai kurie žmonės kartais jaučiasi taip, lyg žiūrėtų į pasaulį per rūką ir žmonės ar objektai atrodo labai toli arba neaiškūs. Apibraukite skaičių, kad parodytumėte kiek procentų laiko tai nutinka jums.
Pažymėdami skaičių, įvertinkite kiek, Jūsų nuomone, kiekvienas iš pateiktų teiginių yra teisingas, apibūdinant Jus.
1 Visiškai nesutinku2 Stipriai nesutinku3 Labiau nesutinku4 Labiau sutinku5 Stipriai sutinku6 Visiškai sutinku
Apskritai, aš esu vertingas asmuo
Mane lengviau pažinti negu daugelį kitų žmonių
Aš esu įsitikinęs (-usi), kad kiti žmonės bus su manim, kai man jų reikės
Aš labiau pasikliauju savimi nei kitais žmonėmis
Aš linkęs (-usi) vengti artimo bendravimo su žmonėmis
Paprašyti pagalbos reiškia pripažinti savo nesėkmę
Apie žmonių vertę turi būti sprendžiama iš to, ką jie pasiekė
Kažką pasiekti yra daug svarbiau nei kurti santykius
Stengtis viską atlikti kuo geriau yra svarbiau negu sutarti su kitais
Jei gavai užduotį, privalai ją atlikti nepaisydamas (-a), kas dėl to nukentės
Man yra svarbu, kad kiti mane mėgtų
Man svarbu vengti daryti dalykus, kurie nepatiks kitiems
Man pačiam (-ai) sunku apsispręsti, kol nesužinau, ką kiti apie tai galvoja
Mano santykiai su kitais dažniausiai yra paviršutiniški
Kartais aš galvoju, kad esu niekam tikęs (-usi)
Man sunku pasikliauti kitais žmonėmis
Man yra sunku priklausyti nuo kitų
Pastebiu, kad kiti nenori suartėti tiek, kiek aš to norėčiau
Man palyginti lengva suartėti su kitais žmonėmis
Man lengva pasitikėti kitais
Aš jaučiuosi gerai priklausydamas (-a) nuo kitų žmonių
Aš nerimauju, kad kitiems nerūpiu tiek, kiek jie man
Nerimauju, jei žmonės tempa pernelyg artimi man
Aš nerimauju, kad neprilygsiu kitiems žmonėms
Artimi santykiai su žmonėmis man kelia dviprasmiškus jausmus
Nors ir noriu suartėti su kitais, nesmagiai dėl to jaučiuosi
Stebiuosi, kodėl kiti žmonės gali norėti bendrauti su manim
Man labai svarbu turėti artimus santykius
Aš labai nerimauju dėl savo santykių
Pasvarstau, kaip išgyvenčiau, jei niekas manęs nemylėtų
Jaučiuosi gerai palaikydamas (-a) santykius su kitais žmonėmis
Aš dažnai jaučiuosi užmirštas (-a) ar vienišas (-a)
Aš dažnai nerimauju, kad neprisitaikau prie kitų žmonių
Kiti žmonės turi savo problemų, tad aš jiems neįgrįstu savosiomis
Dažniausia man gėda ir jaučiuosi kvailai aptardamas (-a) savo problemas su kitais
Aš pernelyg užsiėmęs (-usi), kad skirčiau daug laiko santykiams
Jei aš dėl ko nors nerimauju, kiti dažniausiai tai žino ir būna susirūpinę
Aš esu tikras (-a), kad kiti žmonės mane mėgs ir gerbs
Patiriu stresą, kai kitų nėra šalia ir man jų reikia
Kiti žmonės mane dažnai nuvilia
Ar būdamas vyresnis (-ė) nei 18 metų esate patyręs (-usi) psichozės epizodą ir dėl to kreipėtės psichiatrinės pagalbos?