LLA apklausa

1. Išskirkite kokias, Jūsų nuomone, tiesiogines funkcijas kontaktinių valandų metu atlieka logopedai, bet jos nėra įtrauktos į šiuo metu esantį Logopedo pareigų reglamentą.
2. Išskirkite kokias, Jūsų nuomone, funkcijas nekontaktinių valandų metu atlieka logopedai, bet jos nėra įtrauktos į šiuo metu esantį Logopedo pareigų reglamentą.
3. Kaip ir kiek šios skiriamos papildomos funkcijos trukdo / netrukdo Jūsų tiesioginiam darbui, t.y. organizuojant ugdymo(si) procesą vaikams / mokiniams?
4. Kaip, Jūsų nuomone, būtų tikslinga reglamentuoti logopedo ne tik kontaktines ar nekontaktines darbo valandas, bet ir visas atliekamas funkcijas?
5. Kiti Jūsų siūlymai dėl logopedų pareigų reglamento...