Lietuvos Nepriklausomybes šventė Klube/ Lithuanian independence celebration in the Lit.Club

WE KINDLY ASK YOU TO RESPOND ONLINE, DO NOT SEND PERSONAL EMAILS ABOUT YOUR PARTICIPATION.

Sveiki Tėveliai, vasario 24d, 5pm. Minėsime Lietuvos nepriklausomybės diena ir Lietuvos 100-metį Lietuvių klube South Bostone. Planuojant Lituanistinės mokyklos vaikų programą svarbu žinoti, kas planuojate būti renginyje. Vaikai pasirodys renginio antroje dalyje, apie 6pm. Siūloma renginio auka- $20. Tai išties neeilinė šventė Lietuvai ir puiki galimybe būti šalies šimtmečio dalimi, kuri bus švenčiame visuose Lietuviû bendruomenėse. Prašome atsakyti ar planuojate dalyvauti ar ne, kad galėtume geriau suplanuoti ką mūsų mokykla gali paruošti. Jai turite klausimu, prašau rašykite Miglei - [email protected], SMS ar skambučiai 6176428115 

Dear parents, on 24th of February, 5pm we will be celebrating Lithuanian independence and 100-th birthday at the Lithuanian club in Sounth Boston.While we are planning what our Lithuanian school children will be performing, it is important to know how many of you are planning to attend the event. Children will appear on the second half of the event, around 6pm. Suggested entrance donation - $20 p.p. This is truly once of a lifetime chance to be part of the 100th Lithuanian birthday celebration, which will be celebrated all over the American Lithuanian communities. Please let as know if you are planning to be there, so we can pick the appropriate program for the kids to perform. If you have any questions, please contact Migle at [email protected], text or call 6176428115 

Pic
Planuoju dalyvauti / Planning to be there