Lietuvos minimaliai invazinės chirurgijos draugijos narių apklausa

Lietuvos minimaliai invazinės chirurgijos draugija siekdama patobulinti naujausios informacijos pateikimo būdus, esamų draugijos narių didesnį ir įvairesnį įsitraukimą į draugijos veiklą, naujų narių priėmimą bei mums visiems aktualių klausimų sprendimą, prašo skirti kelias minutes Jūsų brangaus laiko bei atsakyti į klausimyną (nuoroda pateikiama apačioje). Labai gerbiame Jūsų nuomonę ir pasiūlymus kaip galėtume prisitaikant prie moderniųjų laikų, mūsų veiklą paversti įdomesne, įvairesne ir pasiekiamą didesniam skaičiui mūsų profesijos atstovų.

Ar manote, kad yra tikslinga atnaujinti „Lietuvos minimaliai invazinės chirurgijos draugijos“ įstatus? Įstatų galutinę redakciją suderinus bei patvirtinus šios draugijos narių suvažiavimo metu, registruoti LR Registrų centre? (Šiuo metu galiojančią aktualią redakciją galite peržiūrėti adresu: Įstatai – http://mich.lt/ )
Ar manote, jog būtų tikslinga „Lietuvos minimaliai invazinės chirurgijos draugijos“ įstatų atnaujinimo projekte keisti arba koreguoti esamą draugijos būstinės adresą iš „Bendrosios chirurgijos klinika, Vilniaus universitetinė greitosios pagalbos ligoninė, Šiltnamių g. 29, 2043 Vilnius“ į kitą?
Ar manote, kad būtų tikslinga „Lietuvos minimaliai invazinės chirurgijos draugijos“ įstatų atnaujinimo projekte kas 2 metus rengiamų šios draugijos rinkimų – ataskaitinių suvažiavimų metu numatyti draugijos narių nuotolinio balsavimo galimybę?
Jeigu pritariate „Lietuvos minimaliai invazinės chirurgijos draugijos“ įstatų atnaujinimo projekto kūrimo galimybei(žr. Klausimą nr.1) , kokius kitus minėtų įstatų pakeitimus ar papildymus siūlytumėte?
Ar manote, kad yra tikslinga įtraukti kitų profilių chirurgus (torakalistus, ortopedus-traumatologus, urologus ir pan.) į draugijos veiklą?
Ar manote, kad būtų tikslinga keisti konferencijų formatą arba kurti papildomą atvejų nagrinėjimo/pristatymo konferenciją bent kartą per metus?
Ar manote, jog būtų tikslinga organizuoti su farmacinių kompanijų pagalba praktinių naujų technologijų kursus su gyvūnais?
Ar pritartumėte draugijos narių konferencijų daliniam finansavimui, jei skaitomas pranešimas?
Kokį draugijos prioritetinį konferencijos formatą rinktumėtės:
Kokio temų pristatymo formato konferencijos metu pageidautumėte?
Kaip dažnai pageidautumėte, kad būtų organizuojamos konferencijos?
Jūsų nuomone, kokiose vietose galėtų būti organizuojamos konferencijos?
Kaip manote, kuris laikotarpis būtų patogiausias konferencijų organizavimui?
Ar verta draugijai įsitraukti į metodinių rekomendacijų ruošimą?
Gal turite minčių ar idėjų, kaip būtų galima į draugiją įtraukti naujų narių?
Kaip manote, ar reikalingas draugijos narių kasmetinis anketavimas?
Kaip manote, ar draugija turėtų pateikti savo nuomonę apie atliekamas operacijas, operacijų metodikas, gydymo metodus, ruošti gaires gydymui?
Kaip manote ar draugijos dalyvavimas Europos ar Pasaulio chirurgijos draugijose yra tikslingas?
Ar už dalyvavymą Europinėje draugijoje turėtų sumokėti draugija ar asmeniškai kiekvienas narys?
Kokių naudų tikitės iš kitų šalių draugijų ?
Ar draugija turėtų inicijuoti mokslinius tyrimus?
Ar draugija turėtų finansuoti stažuotes(skelbti konkursus stažuotei)?
Ar draugija turėtų finansuoti spausdinamus straipsnius minimaliai invazinės chirurgijos tematika?
Ar palaikytumėte idėją skelbti konkursus (pvz. geriausias metų video, geriausias metų pranešimas, jaunųjų medikų mokslinis darbas ir kt.)?
Kokia tūrėtų būti draugijos nario mokesčio suma?