Lietuvių kalbos lygio egzaminas 2018 m. kovo 17 d. Bostone

English follows

Trečiasis lietuvių kalbos lygio (A1, A2, B1) testas įvyks Bostono lituanistinėje mokykloje (250 Brook Rd., Milton, MA, St. Mary's of the Hill’s mokyklos patalpose) 2018 m. kovo 17 d. 9 val. ryto. Trukmė su pertrauka -3,5 val., pradžia – 9:00. Egzaminą sudaro 4 dalys- skaitymo, rašymo, kalbėjimo ir klausymo užduotys. Kviečiame dalyvauti moksleivius nuo 14 m. amžiaus (arba gimusius ne vėliau kaip 2004 m.) ir suaugusius asmenis (18+m.).  Suaugusieji laiko tos pačios struktūros, bet kitą, kandidatų brandą atitinkantį egzaminą.

Egzaminą vykdys Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto egzaminuotojo pažymėjimą turintys egzaminuotojai. Rezultatus vertins ir atsiųs išlaikyto kalbos lygio pažymėjimus Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Lituanistinių studijų katedros darbuotojai. 

Egzamino rezultatai bus pranešti ir pažymėjimai išsiųsti maždaug trijų mėnesių laikotarpyje. 

Egzaminui būtina užsiregistruoti šioje anketoje iki kovo 10 dienos.  Egzaminas mokamas (30 dolerių mokestis mokamas egzamino dieną, čekis rašomas "Boston Lithuanian School" vardu). Mokestis reikalingas logistinėms išlaidoms padengti. 

English:

The third Lithuanian language proficiency test (A1, A2, B1 levels) will take place at the Boston Lithuanian School ((250 Brook Rd., Milton, MA, St. Mary's of the Hill’s school building) on March 17th, 2018, at 9:00 am. The 3,5-hour test with a short recess, consists of 4 parts, including listening, reading, writing, and speaking. Two versions of the test will be available: youth (14- 17year-olds, or born no later than in 2004), and adults (18+). Both versions contain similar structure, with different, age appropriate content.

The test will be conducted by trained examiners, who obtained the examiners certification from the Department of Philology, Vilnius University. The results of the exam will be evaluated, and Lithuanian Language Proficiency Level Certificate will be issued by the Department of Lithuanian Studies, Vilnius University. The results will be sent back to the candidate within approximately 3 months after the test.  

All candidates must register here by March 1st, 2018. The cost is 30 USD, payable to the Boston Lithuanian School before or on the day of the test.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Pic
Oficiali mokinio (kandidato) vardas ir pavardė - Candidate's first and last name, as it appears on legal documentsPrivalomas
Jūsų adresas (nr. gatvė, miestas, valstija, indeksas) - Address (street nr., city/town, state, zip)Privalomas
Elektroninio pašto adresas - email addressPrivalomas
Telefono numeris - phone numberPrivalomas
Kandidato lytis - Candidate's genderPrivalomas
Gimimo data (metai, mėnuo, diena - date of birth (year, month, day)Privalomas
Lituanistinė mokykla, kurioje laikomas egzaminas - Lithuanian School / place of the examPrivalomas
Kandidato pirmoji kalba - Candidates first languagePrivalomas
Motinos pirmoji kalba - Mother's first languagePrivalomas
Tėvo pirmoji kalba - Father's first languagePrivalomas
Namų kalba - Language spoken at homePrivalomas
Kandidato mokyklos pradinių klasių kalba - Language spoken at the candidate's elementary schoolPrivalomas
Kandidato mokyklos vidurinių ar gimnazijos klasių kalba - Language spoken at the candidates Middle School and High SchoolPrivalomas
Kiek metų kandidatas mokėsi lietuvių kalbos Lietuvoje (jei nesimokė, rašykite 0) - How long candidate studied Lithuanian in Lithuania? If did not, write 0.Privalomas
Kiek metų kandidatas mokėsi lietuvių kalbos gyvenamojoje šalyje (Amerikoje)? - How long did the candidate study Lithuanian in America?Privalomas
Kiek metų kandidatas gyveno / praleido Lietuvoje (jei tinka)? How long did the candidate live in Lithuania (if applicable)?Privalomas
Kokias kalbas kandidatas moka (pradėkite nuo geriausiai mokamos)? Candidate speaks the following languages, start with the highest proficiency:Privalomas
Lietuvių kalbos mokymosi tikslai (pažymėkite visus tinkamus atsakymus): - Why does the candidate study or studied Lithuanian (mark all that apply):Privalomas
Sutinku, kad mano arba mano vaiko egzamino rašto darbas ir kalbėjimo vaizdo įrašas būtų naudojamas tyrimo tikslais - I allow to use my or my child's written materials and oral ezam video to be used for future reaseers:Privalomas
Kandidato tėvų (jei nepilnametis) pavardė ir vardas arba suaugusio kandidato vardas ir pavardė - Candidate's parents name and last name (if a minor), or candidates name and last name (if an adult)Privalomas
Šios dienos data - Today's datePrivalomas