Lietuvių kalbos fonogramų automatinės transkripcijos tekstu paslauga

Mielas lankytojau,

      Maloniai prašome išreikšti savo nuomonę šią paslaugą. Paslaugų kūrėjams Jūsų nuomonė yra labai svarbi, siekiant didinti paslaugos kokybę.

      Dėkojame už Jūsų nuomonę ir sugaištą laiką.

VDU komanda

Anketos rezultatai yra viešai prieinami

Ar sutinkate su teiginiu, kad elektroninė paslauga pateikiama aiškiai ir lengvai suprantamai? ✪

Paaiškinimas: ar elektroninė paslauga pateikiama taip, kad lengvai ir intuityviai suprantama, kokie naudotojo veiksmai reikalingi, norint užsakyti ir gauti paslaugą?

Jei nesutinkate ar visiškai nesutinkate su teiginiu, kad elektroninė paslauga pateikiama aiškiai ir lengvai suprantamai, paaiškinkite kodėl:

Ar sutinkate su teiginiu, kad pateikiamos aiškios naudojimosi elektronine paslauga istrukcijos? ✪

Paaiškinimas: Ar aiškiai , patogiai ir išsamiai pateikiami paaiškinimai, kaip naudotis elektronine paslauga ?

Jei nesutinkate ar visiškai nesutinkate su teiginiu, kad pateikiamos aiškios naudojimosi elektronine paslauga istrukcijos, paaiškinkite kodėl:

Ar sutinkate su teiginiu, kad pateikiama pakankamai būdų, kaip susiekti su elektroninę paslaugą administruojančiais institucijos darbuotojais? ✪

Paaiškinimas: Ar pateikiami pakankami ir patogūs bendravimo su už elektroninės paslaugos teikimą atsakingais darbuotojais būdai (telefonai; el. pašto adresai; tiesioginio bendravimo internetu galimybė ar kt.)?

Jei nesutinkate ar visiškai nesutinkate su teiginiu, kad pateikiama pakankamai būdų, kaip susiekti su elektroninę paslaugą administruojančiais institucijos darbuotojais, paaiškinkite kodėl:

Ar sutinkate su teiginiu, kad į užklausas atsakoma pakankamai greitai, tinkamai ir kompetetingai? ✪

Paaiškinimas: Ar į nurodytais būdais pateiktas užklausas yra atsakoma per priimtiną (jei yra – per nurodytą ) laikotarpį ir tinkamai paaiškinant iškilusios problemos sprendimą?

Jei nesutinkate ar visiškai nesutinkate su teiginiu, kad į užklausas atsakoma pakankamai greitai, tinkamai ir kompetetingai, paaiškinkite kodėl:

Ar sutinkate su teiginiu, kad visą elektroninę paslaugą galite gauti internetu, nėra poreikio vykti į paslaugą teikiančią instituciją? ✪

Paaiškinimas: Ar visa elektroninė paslauga yra teikiama elektroniniu būdu, t.y. ar tam tikrais atvejais nėra poreikio dėl paslaugos gavimo vykti į paslaugą teikiančią instituciją (pvz. dėl specifinių paslaugos rūšių, ar dėl dokumentų pateikimo, ar kt.)?

Jei nesutinkate ar visiškai nesutinkate su teiginiu, kad visą elektroninę paslaugą galite gauti internetu, nėra poreikio vykti į paslaugą teikiančią instituciją, paaiškinkite kodėl:

Ar sutinkate su teiginiu, kad elektroninės paslaugos pateikimas Jums atrodo saugus? ✪

Paaiškinimas: Ar paslaugos gavimo procesas Jums atrodo saugus, t.y. nereikalaujama perteklinių duomenų, aiškiai pateikiamos nuostatos, susijusios su atitikimu reikalavimams darbui su asmens duomenimis, naudojamos saugios tapatybės nustatymo priemonės?

Jei nesutinkate ar visiškai nesutinkate su teiginiu, kad elektroninės paslaugos pateikimas Jums atrodo saugus, paaiškinkite kodėl:

Ar sutinkate su teiginiu, kad elektroninė paslauga pateikiama vizualiai patraukliai? ✪

Paaiškinimas: Ar elektroninės paslaugos vizualinis išdėstymas , spalvinė gama ir kiti dizaino elementai sukuria teigiamą įspūdį, kuris skatina naudotis elektronine paslauga?

Jei nesutinkate ar visiškai nesutinkate su teiginiu, kad elektroninė paslauga pateikiama vizualiai patraukliai, paaiškinkite kodėl:

Ar sutinkate su teiginiu, kad elektroninės paslaugos funkcijų ir parinkčių išdėstymas yra aiškus ir patogus? ✪

Paaiškinimas: Ar elektroninės paslaugos funkcijų išdėstymas yra aiškus, meniu parinkčių skaičius patogus, nuorodų pavadinimai suprantami?

Jei nesutinkate ar visiškai nesutinkate su teiginiu, kad elektroninės paslaugos funkcijų ir parinkčių išdėstymas yra aiškus ir patogus, paaiškinkite kodėl:

Ar sutinkate su teiginiu, kad pateikta pakankamai informacijos apie elektroninę paslaugą? ✪

Paaiškinimas: Ar pateikiama informacija, detalizuojanti elektroninės paslaugos teikimo sąlygas, terminus, reikalavimus, atsakomybes ir kt. svarbius aspektus, yra aiški, struktūruota ir aktuali?

Jei nesutinkate ar visiškai nesutinkate su teiginiu, kad pateikta pakankamai informacijos apie elektroninę paslaugą, paaiškinkite kodėl:

Kaip dažnai Jūs naudojatės internetu?

Jūsų amžius

Jūsų lytis

Jūsų išsimokslinimas

Jūsų užsiėmimas

Jūsų gyvenamoji vieta