LAK narių apklausa

Brangūs aviatoriai, ši apklausa parengta siekiant nustatyti Jūsų – Lietuvos aeroklubo vienijamų federacijų narių – vizijas, poreikius LAK strateginių tikslų, prioritetų formavimo, įvaizdžio kūrimo, vidinės ir išorinės komunikacijos srityse.

Lietuvos aeroklubo įstatų preambulė skelbia: „Lietuvos aviatoriai, laikydami save Lietuvos aviacijos tradicijų paveldėtojais ir siekdami pratęsti 1927 m. gegužės 1 d. įsteigto Lietuvos aeroklubo darbus, priima šiuos įstatus ir pasižada juos gerbti ir vykdyti.“ Kokias tradicijas paveldėjome ir puoselėjame? Kas Jums yra Lietuvos aeroklubas? Kuo jis Jums galėtų būti? Kokius 1927 m. gegužės 1 d. įsteigto Lietuvos aeroklubo darbus tęsiame? Kaip kiekvienas iš mūsų galėtų prisidėti prie Lietuvos aeroklubo veiklos?

Tikime, kad gavę atsakymus į žemiau pateiktus klausimus, turėsime pagrindą ir orientaciją kryptingam veiklos vystymui, išgirsime ir įsiklausysime į Jūsų nuomonę.

Klausimynas yra anoniminis. Mums svarbi ne Jūsų priklausomybė atitinkamai grupei, o pasidalinimas patirtimi, nuomone, idėjomis.

Klausimyną sudaro 15 klausimų, pildydami jį sugaišite iki 10 minučių (neskaičiuojamas laikas, kurį sugaišite rašydami savo pasiūlymus (jei jų turėsite)).

Kviečiame pildyti klausimyną iki liepos 9 d. Jei turėsite papildomų pasiūlymų LAK strateginių tikslų, prioritetų formavimo, įvaizdžio kūrimo, vidinės ir išorinės komunikacijos klausimais, kviečiame juos siųsti [email protected]

1. Miestas, kurį atstovaujate (prašome nurodyti, siekiant įvertinti klausimyną užpildžiusių asmenų geografinį pasiskirstymą)
2. Jūsų amžius (prašome nurodyti, siekiant įvertinti asmenų lūkesčius LAK pagal amžiaus grupes, planuoti tikslines priemones):
3. Kas Jums yra Lietuvos aeroklubas? (galite pažymėti daugiau nei vieną atsakymo variantą)
4. Kokie, Jūsų manymu, turėtų būti Lietuvos aeroklubo strateginiai veiklos tikslai, prioritetai? (pažymėkite tris pagrindinius)
5. Ar, Jūsų nuomone, šiuo metu formuojamas tinkamas LAK įvaizdis (viešojoje erdvėje, visuomenės narių tarpe ir t.t.)?
6. Kaip vertinate LAK valdymo organų (tarybos ir prezidento) veiklą?
7. Kaip Jūs šiuo metu prisidedate prie Lietuvos aeroklubo veiklos? (galite pažymėti daugiau nei vieną atsakymo variantą)
8. Ar didžiuojatės būdamas Lietuvos aeroklubo vienijamų federacijų nariu?
9. Ar vidinė LAK komunikacija (LAK informacijos teikimas nariams (apie varžybas, kt. įvykius), apsikeitimas nuomonėmis organizacijai svarbiais klausimais, diskusijos) yra pakankama?
10. Jei atsakėte neigiamai, kaip, Jūsų nuomone, vidinė komunikacija galėtų būti pagerinta? (pažymėkite tris prioritetus)
11. Kas Jums yra LAK metinė konferencija? (galite pažymėti daugiau nei vieną atsakymo variantą)
12. Ar manote, kad tikslinga organizuoti daugiau LAK bendrų, narius vienijančių renginių?
13. Jei į 10 klausimą atsakėte teigiamai, pateikite savo pasiūlymus, kokie renginiai galėtų būti organizuojami:
14. Ar, Jūsų manymu, išorinė komunikacija (informacijos apie LAK sklaida plačiosios visuomenės, valdžios institucijų tarpe) yra pakankama?
15. Jei atsakėte neigiamai, nurodykite, kaip, Jūsų vertinimu, išorinė komunikacija galėtų būti pagerinta? (pažymėti tris prioritetus)