Korupcijos anketa

Mieli Šilutės  ligoninės pacientai, siekdami kovoti su korupcijos apraiškomis, norime išsiaiškinti jų priežastis ir mastą mūsų ligoninėje, tad labai prašome skirti kelias minutes ir užpildyti anketą.

Anketa anoniminė, todėl garantuojame pateiktos informacijos konfidencialumą. Bus naudojami tik apibendrinti tyrimo duomenys.

Dėkojame už pagalbą ir sugaištą laiką.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Ar ligoninės personalas (pvz., gydytojai, bendrosios praktikos slaugytojai, pagalbinis personalas) elgiasi etiškai, kultūringai? Ar esate patenkintas(-a) aptarnavimo kultūra?
2. Ar Jums suprantamai buvo paaiškintas tyrimo ir gydymo planas?
3. Ar Jums teko šioje ligoninėje neoficialiai mokėti („duoti kyšį“) už tai, kad Jus paguldytų į šią ligoninę?
3.1. Ar Jums teko šioje ligoninėje neoficialiai mokėti („duoti kyšį“):
TaipNe
Gydytojui?
Bendrosios praktikos slaugytojui (med. seselei)?
Pagalbiniam personalui?
3.2. Jeigu į 3.1 klausimą atsakėte „Taip“ (įrašykite)
4. Ar Jums reikėjo savo lėšomis pirkti gydytojo nurodytus vaistus gydymo šioje ligoninėje metu?
4.1. Jeigu į 4 klausimą atsakėte „Taip“, įrašykite, kokius vaistus pirkote
4.2. Jeigu į 4 klausimą atsakėte „Taip“, pažymėkite, kur už juos sumokėjote
5. Ar Jums reikėjo savo lėšomis papildomai pirkti priemones operacijoms ar tyrimams atlikti gydymo šioje ligoninėje metu?
5.1. Jeigu į 5 klausimą atsakėte „Taip“, įrašykite, kokias priemones pirkote
5.2. Jeigu į 5 klausimą atsakėte „Taip“, pažymėkite, kur už jas sumokėjote
6. Ar šios ligoninės medicinos personalas buvo užsiminęs (leido suprasti), kad reikėtų neoficialiai susimokėti („duoti kyšį“)?