Korupcijai atsparios aplinkos kūrimas Lietuvos probacijos tarnyboje.

Jūsų nuomonė ir kita Jūsų pateikta svarbi informacija padeda Mums tobulėti, kuriant skaidrią aplinką, įgyvendinant kompleksiškų veiksmų ir priemonių sistemą korupcijos prevencijos srityje. 

 

Tik veikdami kartu būsime dar skaidresni ir atviresni.

 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Čia galite pateikti pasiūlymus ir idėjas dėl korupcijai atsparios aplinkos kūrimo Lietuvos probacijos tarnyboje, anoniminius atsiliepimus apie Jums žinomus korupcijos atvejus, kitus teisės pažeidimus bei kitą, Jūsų nuomone svarbią informaciją:
Ar esate susidūręs su Korupcija Lietuvos probacijos tarnyboje?