Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamos paslaugos, jų kokybė ir prieinamumas

Gerbiamas bibliotekos lankytojau,

Kviečiame Jus dalyvauti anketinėje apklausoje, kurios tikslas - ištirti Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kokybę ir išsiaiškinti ar teikiamos tradicinės ir naujos paslaugos tenkina vartotojų poreikius. Prašome Jūsų skirti keletą minučių ir atsakyti į pateiktus klausimus. Atsižvelgdami į Jūsų pageidavimus, tobulinsime bibliotekos teikiamas paslaugas bei užtikrinsime jų prieinamumą. Anketa yra anoniminė. 

Ačiū už Jūsų supratingumą ir bendradarbiavimą !

                    

1. Jūs esate?Privalomas
2. Jūsų amžius?Privalomas
3. Jūsų išsilavinimas?Privalomas
4. Kaip dažnai lankotės viešojoje bibliotekoje? (pažymėkite tik vieną Jums tinkantį atsakymo variantą).Privalomas
5. Kokiomis tradicinėmis bibliotekos paslaugomis dažniausiai naudojatės? (pažymėkite ne daugiau kaip 4 Jums tinkančius atsakymo variantus).Privalomas
6. Kokiomis elektroninėmis bibliotekos paslaugomis dažniausiai naudojatės? (pažymėkite ne daugiau kaip 4 Jums tinkančius atsakymo variantus).Privalomas
7. Kuri iš teikiamų bibliotekos paslaugų Jums yra svarbiausia? (pažymėkite ne daugiau kaip 2 Jums tinkančius atsakymo variantus).Privalomas
8. Ar naujų paslaugų diegimas daro biblioteką patrauklesnę Jums kaip vartotojui? (pažymėkite tik vieną Jums tinkantį atsakymo variantą).Privalomas
9. Kaip vertinate viešosios bibliotekos teikiamas informacines paslaugas vartotojams? (kiekvienoje horizontalioje eilutėje pažymėkite po vieną atsakymo variantą).Privalomas
Labai geraiGeraiVidutiniškaiBlogaiLabai blogaiNežinau / nesinaudoju
Knygas: enciklopedijas, žinynus, žodynus ir kt.
Grožinės literatūros leidinius
Periodinius leidinius (laikraščius, žurnalus)
Bibliotekininko konsultacijas ir rekomendacijas
10. Kaip vertinate viešosios bibliotekos teikiamas elektronines paslaugas vartotojams? (kiekvienoje horizontalioje eilutėje pažymėkite po vieną atsakymo variantą).Privalomas
Labai geraiGeraiVidutiniškaiBlogaiLabai blogaiNežinau / nesinaudoju
Elektronines knygas ir „Vyturio“ biblioteką
Garsines knygas
Prenumeruojamas bibliotekos duomenų bazes
Bibliotekos interneto svetainę www.krsvbiblioteka.lt
Bibliotekos socialinius tinklus (Facebook, Instagram)
Bibliotekos elektroninį katalogą
Leidinių savitarnos (grąžinimo) įrenginį
Tiesiogines internetines transliacijas
Virtualų gidą „Išmanusis kultūros kelias Kauno rajone“
Bibliotekos virtualias parodas
Paslaugą „Klausk bibliotekininko“
Užklausas elektroniniu paštu
Nemokamą viešąją interneto prieigą ir bevielį internetą
11. Kaip vertinate viešosios bibliotekos teikiamas kultūrines paslaugas vartotojams? (kiekvienoje horizontalioje eilutėje pažymėkite po vieną atsakymo variantą).Privalomas
Labai geraiGeraiVidutiniškaiBlogaiLabai blogaiNežinau / nedalyvauju
Knygų pristatymai ir susitikimai su žinomais asmenimis (aktoriais, rašytojais, menininkais ir pan.)
Meno parodos
Leidinių parodos
Filmų peržiūros ir aptarimai
12. Kaip vertinate bibliotekos teikiamas edukacines - ugdomąsias paslaugas vartotojams? (kiekvienoje horizontalioje eilutėje pažymėkite po vieną atsakymo variantą).Privalomas
Labai geraiGeraiVidutiniškaiBlogaiLabai blogaiNežinau / nesinaudoju
Kompiuterinio raštingumo mokymus pradedantiesiems
Mokymus naudotis prenumeruojamomis duomenų bazėmis
Elektronininių knygų ir el. „Vyturio“ bibliotekos pristatymus
Dailės terapijos edukacinius užsiėmimus
Informacinio raštingumo mokymus mokytojams
13. Kaip vertintumėte naujas viešosios bibliotekos teikiamas paslaugas vartotojams? (kiekvienoje horizontalioje eilutėje pažymėkite po vieną atsakymo variantą).Privalomas
*Į vyksiančius užsiėmimus renkamos mokymų grupės. Norinčius dalyvauti mokymuose kviečiame registruotis el. paštu: info@krsvbiblioteka.lt. ir sekti informaciją mūsų bibliotekos tinklalapyje: https://www.krsvbiblioteka.lt/lt/ ar Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Facebook paskyroje.
Labai geraiGeraiVidutiniškaiBlogaiLabai blogaiNežinau
Bibliotekoje vyksiančius užsiėmimus su dronais
Mokymosi groti muzikos instrumentais užsiėmimus
Dailės terapijos edukacinius užsiėmimus
Informacinio raštingumo mokymus pažengusiesiems
Informacinio raštingumo mokymus, skirtus dokumentų saugojimui ir tvarkymui
Informacinio raštingumo mokymus, skirtus išmaniajai paieškai internete
IT specialisto konsultacijas
14. Kokių papildomų paslaugų bibliotekos veikloje siūlytumėte įdiegti ar atsisakyti? (įrašykite)Privalomas
Siūlau įdiegti / Siūlau atsisakyti