Kauno rajono muziejaus vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimas

Gerbiamas respondente,

šiuo metu atliekamas tyrimas, kurio tikslas-išsiaiškinti Kauno rajono muziejaus ir jo padalinių (Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejaus, Tado Ivanausko Obelynės sodybos-memorialinio muziejaus, Tradicinių amatų centro, Babtų kraštotyros muziejaus), kaip kultūros įstaigos, vartotojų pasitenkinimo lygį teikiamomis paslaugomis. Muziejui ir jo padaliniams šio tyrimo rezultatai padės geriau suprasti lankytojų poreikius, įsivertinti paskutiniu metu vykdytas veiklas bei, atsižvelgiant į tyrimo rezultatus, tobulinti jas ateityje.

Mums labai rūpi Jūsų nuomonė. Ačiū už Jūsų laiką.

Anketa yra anonimiška.

Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

1. Su kuo Jums asocijuojasi Kauno rajono muziejus ir jo padaliniai (pirmas dalykas, apie kurį pagalvojote, išgirdus šį pavadinimą):

2. Muziejaus padalinio pavadinimas, kuriame lankėtės (pasirinkite iš sąrašo):

3. Kaip dažnai naudojatės Kauno rajono muziejaus paslaugomis?

4. Ar esate patenkintas (-a) Kauno rajono muziejaus priemonėmis bei aptarnavimu?

Visiškai patenkintas (-a)
Labiau patenkintas (-a)
Nei patenkintas (-a), nei nepatenkintas (-a)
Labiau nepatenkintas (-a)
Visiškai nepatenkintas (-a)
Nesinaudoju / neturiu nuomonės
Patalpomis
Darbo laiku
Aptarnavimo kokybe
Muziejaus veikla (parodos, edukacijos, ekskursijos)
Informacijos sklaida apie muziejaus veiklą

5. Kaip dažniausiai sužinote apie Kauno rajono muziejaus teikiamas paslaugas ir vykstančius renginius?

Visada
Dažnai
Kartais
Nesinaudoju / neturiu nuomonės
Gauta informacija elektroniniu paštu
Rekomendacijomis
Interneto puslapyje
Socialiniuose tinkluose
Iš spausdintos medžiagos

6. Ar esate patenkintas (-a) teikiamomis paslaugomis Kauno rajono muziejuje (galimi keli variantai)?

Visiškai patenkintas (-a)
Labiau patenkintas (-a)
Nei patenkintas (-a), nei nepatenkintas (-a)
Labiau nepatenkintas (-a)
Visiškai nepatenkintas (-a)
Nesinaudoju / neturiu nuomonės
Parodomis
Vaikų vasaros poilsio stovyklomis
Ekskursijomis
Edukacijomis

7. Kuri (-ios) iš šių paskutinių muziejuje lankytų edukacijų patiko/įsiminė labiausiai?

8. Ar rekomenduotumėte apsilankyti kitiems?

9. Kokių paslaugų Jums trūksta ar kokių pageidautumėte?

*Jei pageidavimų neturite, įrašykite –

10. Jūsų lytis:

11. Jūsų amžius:

12. Jūsų išsilavinimas:

13. Iš kokios Lietuvos apskrities esate:

14. Jūsų pasiūlymai muziejui:

*Jei pasiūlymų neturite, įrašykite –