Kauno lopšelio-darželio "Klumpelė" veiklos kokybės įsivertinimas 2022 m.

Mieli Tėveliai,

          Jūsų nuomonė labai svarbi atliekant mūsų darželio veiklos kokybės įsivertinimą. Apklausa yra anoniminė, gautus atsakymus apibendrinsime įsivertinimo ataskaitoje.

Šiame klausimyne pateikti teiginiai apie Jūsų vaiko darželį. Prašome atidžiai perskaityti kiekvieną teiginį ir nurodyti, ar jis, Jūsų manymu, atitinka tiesą, ar ne. Atsakydamas(-a), prisiminkite ir vertinkite tik Jūsų vaiko patirtį šiame darželyje.

Jei dėl tam tikrų priežasčių negalite įvertinti teiginio, galite pažymėti atsakymą „Negaliu atsakyti“.

 Dėkojame Jums už pagalbą.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Mano vaiko amžius
Vaiko savijauta darželyje
Visiškai sutinkuIš dalies sutinkuIš dalies nesutinkuVisiškai nesutinkuNegaliu atsakyti
Mano vaikas į darželį eina su džiaugsmu
Mano vaikas gerai sutaria su grupės draugais
Jaučiu, kad mano vaikas yra saugus darželyje
Mokytojos su manimi aptaria nerimą sukėlusius ženklus vaiko elgesyje
Mano vaikas darželyje mokomas elgtis pagarbiai, laikytis taisyklių
Grupės taisyklės pateiktos visiems vaikams suprantamais būdais
Esu supažindinta (-as) su grupės taisyklėmis
Mano vaikas darželyje dalinasi žaislais, knygelėmis
Mano vaikas pastebi, kai kitas vaikas grupėje yra liūdnas, nusiminęs, kai jam reikalinga pagalba
Mano vaikas pasitiki mokytojomis, žino, kad jos pagelbės, kai tik prireiks
Komentaras
Edukacinė aplinka
Visiškai sutinkuIš dalies sutinkuIš dalies nesutinkuVisiškai nesutinkuNegaliu atsakyti
Grupės fizinė aplinka saugi ir pritaikyta vaikų poreikiams
Grupės aplinka estetiška, neperkrauta, primena namų aplinką
Grupėje gausu vaizdinės informacijos (plakatų, pažintinių priemonių, knygų, nuotraukų ir kt.)
Vaikų darbai eksponuojami grupės/darželio aplinkoje
Esu informuota (-as) apie mokytojų naudojamas veiksmingas ugdymo strategijas ir priemones
Darželyje sudarytos sąlygos mano vaiko poreikių tenkinimui ir gabumų plėtojimui
Grupėje yra vaiko amžiui tinkamų skirtingos paskirties priemonių, naudojami STEAM, IKT metodai
Darželis yra kūrybingas, taiko švietimo naujoves, dalyvauja įvairiuose projektuose
Darželis vykdo etnokultūrinį ugdymą
Komentaras
Vaiko pasiekimai ir bendradarbiavimas su šeima
Visiškai sutinkuIš dalies sutinkuIš dalies nesutinkuVisiškai nesutinkuNegaliu atsakyti
Mokytojos reguliariai informuoja mane apie vaiko gebėjimus, elgesį ir savijautą
Su mokytojomis kartu aptariame mano vaiko pasiekimus ir daromą pažangą
Mokytoja informuoja mane apie vaikui kylančias problemas ir aiškinasi kaip jas išspręsti
Esant poreikiui, mano vaikas gali gauti reikalingą darželyje dirbančių specialistų pagalbą (logopedo, psichologo)
Susidūrus su sunkumais, mokytojos parodo empatiją ir rūpestį, nuramina, pateikia informacijos, idėjų ar pasiūlo pagalbą
Mokytojos visada su manimi elgiasi etiškai, pagarbiai
Darželyje puoselėjamos tradicijos, organizuojamos bendros šventės su tėvais
Mokytojos kviečia tėvus į grupę vesti ugdomąjį renginį (papasakoti apie savo profesijas, mėgstamas veiklas ir kt.)
Komentaras
Kaip vertinate Kauno l/d "Klumpelė" veiklos kokybę
Komentaras