kaulo gyvenimas

apie dramblio kaula
ar kaulas gyvena