Kaip kartu galime sukurti Lietuvos proveržį? - v2

Ko reikia Lietuvos moraliniam, bendravimo ir ūkio proveržiui? Kaip tai galime kartu padaryti?
Ko Jūsų nuomone, dabar labiausiai reikia Lietuvai? Koks yra Jūsų sprendimas Lietuvai?
Kas, Jūsų manymu yra Lietuvos problema Nr1 ?
Kas labiausiai paskatintų žmones bendrauti?
Koks, Jūsų manymu, turi būti Lietuvos išėjimo iš sunkmečio 3-5 vaiksmų planas?
Ką daryti, kad Lietuvos vyrai ir moterys sutartų vieni su kitais?
Kokį unikalų, naują produktą, projektą, paslaugą, veiklą sujungę savo mintis galime sukurti 7ms milijardams klientų, kuris padarytų proveržį Lt ekonomikoje, bendravime, savigarboje, savijautoje? Estai turi Skype, suomiai - Nokia, kiniečiai - gamybą, šveicarai - bankus, norvegai - naftą. Ką ypatingo galime duoti pasauliui mes?
Jei Jūs turėtumėte visas šalies valdymo galias viename: Prezidento, Premjero ir Seimo vadovo ir jei turėtumėte tik vieną galimybę - kokį esminį šalies gyvenimą iš esmės gerinantį sprendimą priimtumėte?
Kokių amžinųjų gyvenimo principų pagrindu Lietuvoje turėtų veikti vaikų auklėjimas ir švietimo sistema?
Koks svarbiausias pozityvus bendras talentas, gebėjimas reiškiasi arba slypi Lietuvos žmonėse šimtus metų?
Ka dabar reikia sukurti Lietuvoje, kad joje butu daug geriau gyventi?
Kas Jūsų manymu yra Lietuvos sprendimas Nr1 ?
Jei visas pasaulis taptų lietuviais, arba kalbėtų lietuviškai - ko (verslų ir veiklų) mums tektų išmokti, kaip pasikeistų mūsų mastymas?
Ką fundamentalaus reikia išmokti lietuviams bendravimo, etikos, mandagumo srityje?
Ką fundamentalaus reikia išmokti lietuviams ekonomikos, ūkio, finansų srityje?
Ką iš esmės naujo Lietuva gali ir turi sukurti naudingo visai žmonijai, o tai reiškia - kartu ir sau?
Ką kitos tautos vertina lietuviuose, o mes to nematome ir neįvertiname?
Ką reikia tobulinti atmosferoje, nuotaikoje, viešojoje erdvėje ir apskritai šalyje, kad joje norėtųsi gyventi, o ne emigruoti?
Kaip mes vieni kitus galime padaryti laimingesniais?
Kaip atstatyti amžinas vertybes Lietuvoje?
Kokia permaina bendravime gali sukelti mūsų ekonomikos šuolį?
Kaip lietuvėms moterims tapti moteriškomis?
Kokia didžiausia lietuvių charakterio stiprybė?
Kokias charakterio savybes reiktų įgyti lietuviams?
Idealus, pavyzdinis lietuvis - koks jis?
Kokie punktai būtini Lietuvos moraliniame-etiniame elgesio kodekse, kad pasiektume bendravimo stebuklą?
Kokiais moraliniais, doros principais turi lietuviai vadovautis savo gyvenime?
Kaip lietuvius išmokyti strategiškai mąstyti ir išlavinti (politinę) valią?
Kaip Lietuvoje sudaryti daugiau galimybių džiaugsmui?
Ko reikia, kad Lietuva būtų laiminga šalis?
Kaip sustiprinti lietuvių tarpusavio ryšį, kad taptume viena pažangiausių civilizacijų pasaulyje?
Koks mūsų bendras sumanymas gali tapti svarbiu sprendimu ir visai žmonijai?
Kaip pasiekti, kad lietuviai taptų Nobelio laureatais?
Ką daryti, kad Lietuva turėtų ne 60 pasaulinių išradimų, bet 17000?
Kas Jūsų manymu yra esminė, pirminė, svarbiausia Lietuvos problema iš kurios kyla visos kitos ir kaip ją išspręsti?
Kas Jūsų manymu yra esminis ekonominio ir moralinio proveržio faktorius, veiksnys Lietuvoje?
Kas Jūsų nuomone, keistina švietimo politikoje?
Kas labiausiai skatina skleistis mūsų talentus ir unikalumą ?
Kas sukurs ekonominį stebuklą Lietuvoje, išves iš finansinės krizės ir pakels Lietuvą į ekonomiškai stabilių ar net stipriausių valstybių sąrašą, sukurs darbo vietas?
Jei pasirinkote variantą "Kita" prieš tai buvusiame klausime, įrašykite čia savo nuomonę
Jūs gyvenate didžiąją laiko dalį?
Jūsų lytis
Ar eValdymas, eValdžia, eDemokratija gali tapti esminiu kompleksiniu Lietuvos sprendimu?
Kas yra bendra tarp visų Lietuvos indėlių į žmonijos istoriją?
Ko visų labiausiai reikia išmokti visiems Lietuvos žmonėms?
Kiek metų į priekį turėtume svajoti apie Lietuvos ateitį?
Japonijos verslininkai pirkdami JAV sklypus pramogų parkams pateikia smulkų verslo planą 200 metų į priekį.
Kiek norėtumėte, kad lietuvių gyventų Pasaulyje?
Kiek norėtumėte, kad lietuvių gyventų Lietuvoje?
Lyginant kiek derlingos žemės plotas gali išmaitinti gyventojų, kiek gyvena tankiausiose pasaulio vietose, kiek tirštai gyvena mūsų kaimynai olandai, kiek yra gyventojų Lenkijoje ir Vokietijoje - Lietuvoje galėtų gyventi nuo 20 iki 75 milijonų lietuvių
Kas, Jūsų manymu, yra didžiausia Lietuvos svajonė?
Kas, Jūsų manymu, yra didžiausia lietuvio svajonė?
Kokia vertybė turi būti svarbiausia Lietuviui?
Kokios vertybės turi būti svarbiausios Lietuvai?
1234
Darbas
Šeima
Draugai
Tikėjimas
Kas yra Lietuvos fundamentai, pamatai, pagrindas ant ko mes, visa Lietuvos Valstybe stovime?
Ko Lietuva dar nėra dariusi?
Ko lietuviams labiausiai trūksta verslo ir dalykinėje etikoje?
Ko pagrindu geriausia lietuviams susivienyti, susijungti, susikooperuoti?
Ko reikia šeimų tarpusavio supratimui ir taikai namuose?
Ką Jūsų organizacija, įmonė, darbovietė daro, kad Lietuva išliktų dar kelis šimtus metų?
Ką Jūs kaip fizinis arba juridinis asmuo darytumėte, kad Lietuva susivienytų, kooperuotųsi vertikaliai ir horizontaliai?
Ko reikia, kad Lietuva patektų į 10 vedančiųjų, stipriausių Pasaulio valstybių sąrašą?
Ko reikia, kad lietuvių kalba taptų tarptautine kalba?
Tai gyva proto-indo-europiečių kalba, žiūrėk dnghu.org iniciatyvą dėl EU kalbos politikos
Ko reikia, kad lietuvių tarpe įvyktų pasitikėjimo vieni kitais, žmogiško bendravimo ir bendradarbiavimo stebuklas, ko reikia lietuvių vienybei pasiekti?
Ko reikia, kad Lietuvoje žmonės vėl išmoktų darbščiai ir nuoširdžiai dirbti bei prasidėtų ekonominis stebuklas?
Ko reikia, kad visa Tauta veiktų kaip patikima komanda, kolektyvinis protas?
Kokia galia miega Lietuvos žmonių protuose ir širdyse, kokią mums nežinomą vertę mes turime po kojų savo žemėje?
Kokia giluminė savybė lietuvius labiausiai vienija?
Kokia Jums antra po Lietuvos mieliausia Pasaulio vieta gyvenimui?
Kokia kiekvienas is musu nori matyti Lietuva sau ir savo artimiesiems?
Ka ir kaip mes asmeniskai darysime, kad tai ivyktu?
Kokia nauja bendravimo ir veiklos forma, idėjų komplektas, (labiausiai?) išjudintų sustabarėjusį mąstymą?
Kokią svajonių Lietuvą norėtumėte matyti po tūkstančio metų?
Kokia vertybinė-pasaulėžiūrinė sistema gali labiausiai paskatinti ekonomikos proveržį?
Kokie bus mūsų, Lietuvos veiksmai sužadinus ekonomikos stebuklą, atradus proveržio faktorių?
Kokie Jūsų siūlymai, sprendimai Lietuvai?
Kokio stebuklo reikia, kad Lietuva iš nykstančios tautos pavirstų 30 ar net 70 milijonų žmonių tauta?
2009 gimstamumo rodiklis nukrito iki vidutiniškai 1.3 vaiko šeimoje, o tai yra demografinis negrįžtamumo taškas
Kokio vieno esminio dalyko reikia lietuvių pozityvumui, geranoriškumui ir optimizmui atgaivinti?
Kokio vieno esminio spendimo reikia gyvenimui kaime?
Kaip sustiprinti Lietuvos ryšius su visu Pasauliu?
Kokios buvo anksčiau jau spėlitos svarstytos Lietuvos rolės, vaidmenys pasaulyje?
Kokios naujos bendravimo, vidinės komunikacijos formos būtinos visai valstybei, tautai, šaliai?
Kokios vertybės skatina arba stabilizuoja ekonomiką?
Kokių 5-10 fundamentalių (pvz bendravimo) taisyklių įvedimas Lietuvoje atvestų ją iki ekonominio augimo?
Kokiu atžvilgiu naujos kuriamos bendravimo formos yra ir visos ES, net viso pasaulio poreikis?
Kokių bendravimo principų ir žinių mums trūksta, kad efektyviai bendrautume Lietuvoje?
Kokių principų pagrindu lietuviai vyrai turėtų susitarti, atnaujinti ir suderinti pasaulėžiūrą, tapti vyriškais?
Kokius pliusus pasaulio tautos žino mumyse, bet nežinome mes?
Koks posakis labiausiai atspindi lietuvių išmintį?
Koks vienas sprendimas, faktorius, veiksnys kartu sužadintų ir ekonomiką ir bendravimą?
Į kokius 10 arba 100 punktų galima sutraukti visą amžiną lietuvių išmintį?
Kuo Lietuva gali būti konkurencinga Pasaulyje?
Kuo mes unikalūs?
Kuo žinoma, kuo pasižymėjusi Lietuva pasaulyje?
Stirpūs ryšiai su kokia valstybe ar jų grupe labiausiai paskatintų proveržį ir moralėje ir ekonomikoje kartu?
Turime grįžti prie tradicinių verslų naujoje formoje ar kurti kažką radikaliai nauja?
Koks Jūsų pats svarbiausias sprendimas, idėja, siūlymas Lietuvai?
Į ką labiau reikia fokusuotis - į Lietuvoje gyvenančius žmones ar į visus lietuvius gyvenančius visame pasaulyje?
Kas svarbiau?
Kas yra bendra tarp visų Lietuvos indėlių į žmonijos istoriją ir kaip vėl padaryti istorinį indėlį ir kaip tai panaudoti dabar?
Kaip sprendimas Lietuvai susijęs su sprendimu Europai, Pasauliui?
Ar išvis įmanomas sprendimas tik Lietuvai atskirai nuo Pasaulio?
Naujos kokybės Lietuvių tarpusavio santykiai - prie kokių amžinų bendravimo dėsnių vykdymo turime grįžti?
Ar dėl didelių pinigų uždirbimo galėtumėte mandagiai, diplomatiškai, be konfliktų, pakančiai, komandiškai bendrauti su daugybe kitų lietuvių?
Kokia turi būti nauja objektyvi Lietuvos etika? Kaip ją sukurti?
Naujos kokybės Lietuvių ir kitų Pasaulio tautų santykiai: ką privalome imti ir ką privalome duoti Pasauliui?
Ką privalome imti ir ką privalome duoti konkrečiai tautai (prekių, paslaugų, pamokų srityse)?
Kokius dar klausimus siūlytumėte dar pridėti į šią apklausą (arba ištrinti)? Jūsų pastabos ir siūlymai tobulinimui.