Ką manote apie korupciją?

Gerbiamieji apklausos dalyviai,

Kviečiame Jus išreikšti savo nuomonę apie korupciją politikoje ir viešajame sektoriuje. Apklausa anoniminė, bus naudojami tik apibendrinti duomenys. Tyrimo rezultatai bus panaudoti kuriant antikorupcines programas jaunimui.

Jūsų nuomonė yra labai svarbi.

Tyrimas „Jaunimo nuostatos ir požiūris į korupciją bei antikorupcinis potencialas“ atliekamas įgyvendinant ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Šiaulių apskrities jaunimo nepakantumo korupcijai nuostatų formavimas“, projekto Nr.10.1.2-ESFA-K-917-02-0017.

Projektą įgyvendina Šiaurės Lietuvos kolegija.

Adresas pasiteiravimui: [email protected]

 

Tyrime naudojamų sąvokų paaiškinimas:

Korupcija yra laikomas piktnaudžiavimas įgaliojimais siekiant asmeninės naudos – tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuose.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant naudos sau ar kitiems. 

Kyšiu yra laikoma bet kokia turtinė ar kitokia asmeninė nauda (tiek pinigai, tiek kitos vertybės) sau ar kitam asmeniui už pageidaujamą teisėtą ar neteisėtą veikimą arba neveikimą.

 

 

Iš anksto dėkojame už atsakymus!

Anketos rezultatai yra viešai prieinami

1. Jūs esate:

2. Jūsų amžius:

3. Jūsų gyvenamoji vieta:

4. Jūsų užimtumas:

5. Kokiam socialiniam sluoksniui pagal pajamas ir padėtį visuomenėje Jūs priskirtumėte savo šeimą?

6. Ar Jūs esate aktyvus visuomenės grupės narys?

(Mokyklos seimo, studentų atstovybės, kitos mokinių ar studentų organizacijos narys, vietos bendruomenės, NVO, visuomeninio judėjimo, politinės partijos ir kt.)

7. Ar Jūs domitės politiniais įvykiais Lietuvoje?

(Seimo, Vyriausybės, Prezidentūros darbu, rinkimais ir pan.)

8. Jei Jums yra 18 m., ar planuojate dalyvauti 2019 m. vyksiančiuose Lietuvos Prezidento rinkimuose?

9. Kaip Jūs manote, ar korupcija kenkia...

Taip
Ne
Nežinau
...Jums asmeniškai?
...Jūsų šeimai ir draugams?
...jaunimui, tokiam kaip Jūs?
...verslo ir ekonomikos plėtrai?
...šalies vystymuisi?

10. Toliau lentelėje pateikiamos situacijos. Ar jose aprašytas elgesys yra Jums priimtinas?

Priimtinas elgesys
Nepriimtinas elgesys
Įmonės vadovas slepia mokesčius, todėl darbuotojams moka didesnį atlyginimą
Savivaldybės tarnautojas reikalauja kyšio, tačiau žada greičiau parengti pažymą
Ministerijos tarnautojas įdarbina savo šeimos narį, nors šis neturi tinkamos kvalifikacijos
Norėdamas gauti geresnį gydymą, žmogus duoda dovaną gydytojui arba slaugei
Tikėdamiesi, kad mokytoja skirs daugiau dėmesio jų vaikams, klasės tėvai dovanoja jai Akropolio dovanų čekį
Politiko labdaros fondas prieš rinkimus mokyklai dovanoja 10 kompiuterių
Politikas socialiai remtinos šeimos vaikams nuperka dviratį ir prašo per rinkmus balsuoti už jį
Senelis, norėdamas slaugos namuose atsidėkoti socialiniam darbuotojui, duoda jam 5 eurus

11. Kas yra svarbiau: būti turtingu ar būti sąžiningu?

12. Kas turi daugiau galimybių gyventi sėkmingai?

13. Ar per pastaruosius 12 mėnesių Jūs susidūrėte su tarnautojų / darbuotojų nesąžiningu, neskaidriu elgesiu?

Taip
Ne
Neturėjote jokio ryšio su šia paslauga
Norint gauti dokumentą ar leidimą
Laikant egzaminą, atsiskaitymo metu mokymo įstaigoje arba kursuose
Norint gauti medicininę pagalbą
Siekiant išvengti problemų su policija (pvz., išvengti baudos)
Norint gauti socialinę pašalpą ar paramą

14. Koks, Jūsų nuomone, yra korupcijos lygis šiose organizacijose?

Labai žemas
Žemas
Vidutinis
Aukštas
Labai aukštas
Nežinau
Viešosiose sveikatos priežiūros įstaigose
Privačiose sveikatos priežiūros įstaigose
Socialinės paramos įstaigose (Socialinės paramos skyrius, globos namai ir pan.)
Švietimo įstaigose
Jūsų miesto/ rajono savivaldybėje
Politinėse partijose
Lietuvos Respublikos seime
Lietuvos Respublikos vyriausybėje
Lietuvos Respublikos teismuose
Europos Parlamente

15. Kaip manote, ar kyšis (pinigai, daiktinės dovanos, paslaugos ir pan.) padeda spręsti problemas?

16. Ką darytumėte, jei Jums greitai reikėtų dokumento (pvz., sveikatos pažymos) ir asmuo, atsakingas už Jūsų dokumentą, pabrėžtų, kad jį gauti sunku ir tai užtruks keletą savaičių?

17. Jūs planuojate statyti namą. Reikia gauti namo statybos leidimą. Pokalbio metu, kandidatas į savivaldybės tarybą netikėtai pasiūlo padėti gauti leidimą, jei už jį balsuosite rinkimuose. Jūs buvote numatęs balsuoti už kitą kandidatą. Kaip elgiatės?

18. Rinkimų metu pastebite, kad rinkimų komisijos narys agituoja balsuoti už vieną iš kandidatų, nors tai yra draudžiama. Kaip elgiatės?

19. Jei atsitiktų, kad susidūrėte su korumpuotu veiksmu ar esate pasirengęs pranešti apie tai?

20. Jei nesate pasirengęs pranešti, tai kodėl?

Galima pasirinkti keletą atsakymų

21. Ar Jums pakanka informacijos apie korupciją?

(Suprantate, kas yra korupcija, atpažįstate korupcijos atvejus, žinote, kur kreiptis, pastebėjus korupcijos atvejį)

22. Ar Jums teko mokymo įstaigoje ar dabovietėje dalyvauti renginiuose, kuriuose buvo kalbama apie korupciją?

(Klasės valandėlės, paskaitos, seminarai, diskusijos ir pan.)

23. Jei atsakėte taip, ar šie renginiai sustiprino Jūsų nepakantumą korupcijai?

24. Ar norėtumėte daugiau sužinoti apie korupciją ir kaip su ja kovoti?

25. Kaip, Jūsų nuomone, jaunimas gali prisidėti prie korupcijos mažinimo?