Jaunimo (14-29 metų) apklausa

Gerbiamieji,

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba ir Lietuvos socialinių tyrimų centras kviečia Jus užpildyti šią anonimę apklausą, kurioje yra pateikti klausimai susiję su ES jaunimo dialogo 7 ciklo metu nagrinėjamais ES jaunimo tikslais: Kokybiškas ir visiems vienodai prieinamas darbas; Kokybiškas mokymasis; Regionuose gyvenančio jaunimo pažanga. Ši anketa yra anoniminė, o Jūsų atsakymai konfidencialūs.

Surinkta anoniminė duomenų bazė bus teikiama Europos jaunimo forumui, tam kad būtų pateikta ES jaunimo dialogo 7-ojo ciklo nacionalinė išvada.

Dėkojame už atsakymus!

 

Q1. Jūsų lytis:
Q2. Jūsų gimimo metai. Prašome pasirinkti (nurodyti):
Q3. Ar Jūs save laikote:
TaipNeNeatsakysiuNežinau
...etninės mažumos dalimi
...religinės mažumos dalimi
...LGBTQ+ mažumos dalimi
...žmogumi su negalia
...regiono gyventoju
Q4. Prašome nurodyti, kokioje šalyje dabar gyvenate (pasirinkite iš pateikto sąrašo):
Q4a. Jeigu Q4 klausime pasirinkote atsakymo variantą "Kita", prašome įrašyti atsakymą:
Q5. Kurioje šalyje gimėte. Prašome pasirinkti:
Q5a. Jeigu Q5 klausime pasirinkote atsakymą "Kita", prašome įrašyti atsakymą:
Q6. Jūsų išsilavinimas. Nurodykite:
Q7. Ar Jūs:
Q8. Ar Jūs:
Q9-Q14. Prašome nurodyti (pažymėti), kaip Jūs sutinkate su šiais teiginiais:
Labai / visiškai nesutinku (1)Nesutinku (2)Nei sutinku nei nesutinku (3)Sutinku (4)Labai / visiškai sutinku (5)Negaliu spręsti / nežinau (777)
Q9. Jauni žmonės turi prieigą prie kokybiško darbo, kuris jiems garantuoja teisingas darbo sąlygas
Q10. Jaunimo darbuotojai turi geras socialines garantijas ir užtikrintą sveikatos apsaugą
Q11. Su jaunimu darbo rinkoje elgiamasi teisingai ir užtikrinamos lygios galimybės
Q12. Visi jauni žmonės turi lygias galimybes įgyti darbo rinkai reikalingų įgūdžių ir patirties
Q13. Darbdaviai pripažįsta ir vertina mokymąsi, kuris vyksta už formaliojo švietimo ribų, pavyzdžiui, per savanorystę, pameistrystę ar neformalųjį švietimą
Q14. Jaunimas turi prieigą prie kokybiškos informacijos ir tinkamos paramos, kad galėtų juos paruošti darbui
Q15. Ar kada Jums nors teko reguliariai bendrauti su žmogumi, kurį galima apibūdinti kaip jaunimo darbuotoją?
Jaunimo darbuotojai palaiko jaunų žmonių asmeninį ir socialinį vystymąsi palaikydami ryšius vienas su kitu ir vykdydami grupinę veiklą, dažnai orientuotą į mokymąsi. Jaunimo darbuotojų paslaugos gali būti apmokamas arba grindžiamos savanoryste. Jie dirba įvairiuose vietose, tokiuose kaip jaunimo erdvės, centrai, sporto ir meno mokyklos ir pan.). Jaunimo darbuotojai palaiko jaunų žmonių asmeninį ir socialinį vystymąsi palaikydami ryšius vienas su kitu ir vykdydami grupinę veiklą, dažnai orientuotą į mokymąsi. Jaunimo darbuotojų paslaugos gali būti apmokamas arba grindžiamos savanoryste. Jie dirba įvairiuose kontekstuose, tokiuose kaip jaunimo erdvės, centrai, sporto ir meno mokyklos, pan.).
Q16-Q23. Į ką turėtų atkreipti dėmesį jaunimo darbuotojai? Įvertinkite skalėje nuo 1 iki 5? (kur, 1 = žemas, 5 = aukštas)
1 (žemas)2345 (aukštas)Negaliu spręsti / nežinau
Q16. Suteikti ir remti jaunų žmonių mokymosi galimybes.
Q17. Kurti bei įgyvendinti veiklas bei projektus su jaunimu
Q18. Užmegzti teigiamus ir palaikančius ryšius su jaunimu
Q19. Parama jauniems žmonėms rasti norimą vaidmenį jų bendruomenėje ir visuomenėje
Q20. Palaikyti bendradarbiavimą ir supratimą tarp skirtingų kultūrinių aplinkų ir aplinkos žmonių
Q21. Palaikymas ir įgalinimas jauniems žmonėms išsakyti savo poreikius ir nuomones kitiems bei kalbėti jaunų žmonių vardu
Q22. Įgalinti jaunus žmones daryti teigiamus pokyčius savo bendruomenėje
Kita. Įrašykite ir įvertinkite
Q23-Q30. Svarstant, ar norite gyventi savo regione / šalyje , prašome įvertinti, kiek svarbūs Jums šie dalykai?
Visiškai nesvarbu (1)Nesvarbu (2)Nei svarbu, nei nesvarbu (3)Svarbu (4)Labai svarbu (5)Negaliu atsakyti / Nežinau (777)
Q23. Galimybė naudotis kokybiškomis viešosiomis paslaugomis
Q24. Galimybė gauti aukštą švietimo kokybę
Q25. Kokybiškų darbo vietų ir užimtumo galimybių prieinamumas
Q26. Galimybės dalyvauti priimant sprendimus
Q27. Gera infrastruktūra ir geras susisiekimas viešuoju transportu
Q28. Geras duomenų ryšys ir spartus internetas
Q29. Taršos ir klimato pokyčių poveikis
Q30. Tradicijų, kultūros ir papročių išsaugojimas
Q31-Q38. Ar jūs sutinkate su šiais teiginiais?
Labai / visiškai nesutinku (1)Nesutinku (2)Nei sutinku nei nesutinku (3)Sutinku (4)Labai / visiškai sutinku (5)Negaliu spręsti / Nežinau (777)
Q31. Lietuvoje, regionuose gyvenantis jaunimas turi geras galimybes naudotis kokybiškomis viešosiomis paslaugomis
Q32. Lietuvoje, regionuose gyvenantis jaunimas turi geras galimybes gauti kokybišką išsilavinimą
Q33. Lietuvoje, regionuose gyvenantis jaunimas turi geras galimybes įsidarbinti
Q34. Lietuvoje, regionuose gyvenantis jaunimas turi geras galimybes gauti būstą
Q35. Lietuvoje, regionuose gyvenantis jaunimas turi prieigą prie geros infrastruktrūros ir susisiekimo su miestais
Q36. Lietuvoje, regionuose yra geras duomenų ryšys ir spartus plačiajuostis
Q37. Lietuvoje regionai turi teigiamą įvaizdį nacionaliniu lygmeniu
Q38. Lietuvoje tradicijos yra vertinamos