IŠVESTINIŲ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ PANAUDOJIMO IR RIZIKOS VALDYMO PROBLEMOS LIETUVOJE

Dėkoju, kad sutikote atsakyti į šios anketos klausimus. Jūsų atsakymai labai padės man rašant mano magistrinį darbą – „IŠVESTINIŲ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ PANAUDOJIMO IR RIZIKOS VALDYMO PROBLEMOS LIETUVOJE“. Šios apklausos tikslas – išanalizuoti finansininkų ir investuotojų nuomonę apie išvestinių finansinių priemonių panaudojimo ir rizikos problemas ir valdymo galimybes. Anketoje nėra teisingų arba neteisingų atsakymų. Jums tiesiog reikėtų pažymėti atsakymą, tiksliausiai atspindintį jūsų nuomonę. Norėdami atsakyti į klausimą, tiesiog pažymėkite . Anonimiškumas garantuojamas.
Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Jūsų lytis?
2. Jūsų amžius?
3) Jūsų užimamos pareigos, finansinės veiklos sritis?
4) Kokia Jūsų patirtis finansų valdymo ir investicijų srityje?
5) Ar Jums yra tekę dirbti su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis?
6) Su kokiais išvestiniais instrumentais esate susidūrę?
7) Jūsų nuomone, ar pelnytai išvestiniai finansiniai instrumentai yra vadinami „neskaidraus rizikos valdymo pinklėmis“, už tai, kad jie dažnai naudojami ne tik siekiant apsidrausti nuo rizikos, bet ir spekuliavimo tikslais?
8) Jūsų nuomone, kurios išvestinių finansinių priemonių funkcijos yra svarbiausios?
9) Jūsų nuomone, ar galima teigti, kad visos trys išvestinių finansinių priemonių funkcijos yra svarbios, tačiau reikšmingiausia - efektyvaus rizikos valdymo funkcija?
10) Jūsų nuomone, ar galima teigti, kad išvestinės finansinės priemonės leidžia itin efektyviai valdyti įvairias rizikas su kuriomis susiduria verslo subjektai?
11) Jūsų nuomone, ar galima teigti, kad išvestinės finansinės priemonės gali būti naudojamos tiek kredito rizikai, tiek bendrai bet kokių neigiamų pasekmių atsiradimo rizikai valdyti?
12) Ar Jūs esate susidūrę su moksline literatūra apie išvestines finansines priemones ir jų rizikos valdymą?
13) Jūsų nuomone, ar galima teigti, kad trūksta gilesnės analizės apie išvestinių finansinių priemonių taikymo adekvatumą, investavimo rizikas esant sudėtingesnei ekonominei situacijai, kokią mes turime šiuo metu Lietuvoje?
14) Ar sutinkate, kad investuotojų elgesys ne visuomet būna racionalus ir gali iškreipti kapitalo rinkoje realų vaizdą, sudarydamas prielaidas „kainų burbulo" formavimuisi?
15) Ar galima teigti, jog tai iš dalies sudarė sąlygas susiformuoti nekilnojamojo turto „kainų burbului" Lietuvoje?
16) Jūsų nuomone, ar investavimas į išvestines finansines priemones ir trumpalaikis finansinių priemonių skolinimasis norint jas parduoti, bet kuriuo atveju remiasi tam tikra rizika?
17) Ar sutinkate su teiginiu, labai svarbu kad investuotojai, investuojantys į išvestines priemones, ne tik suvoktų visą susijusią riziką, bet ir nuolat būtų pasiruošę imtis veiksmų, norėdami išvengti didelių nuostolių?
18) Jūsų nuomone, finansinės rizikos draudimas, panaudojant išvestinius vertybinius popierius sudaro galimybę verslui sumažinti riziką?
19) Jūsų nuomone, finansinės rizikos draudimas, panaudojant išvestinius vertybinius popierius sudaro galimybę verslui paskirstyti riziką tarp atskirų rinkos dalyvių?
20) Jūsų nuomone, kurie išvestinių finansinių sandorių rizikos nustatymo modelių galėtų būti efektyviausi šiuo metu Lietuvoje?
21) Jūsų nuomone, kurios iš šių išvestinių finansinių priemonių rizikos valdymo rūšių būtų aktualiausios ir labiausiai pritaikomos šiuo metu Lietuvoje?
22) Jūsų nuomone, kokius išvestinių finansinių priemonių rizikos ribojimo būdus yra svarbu užtikrinti esant silpnai rinkos infrastruktūrai:
Labai svarbu (5)Svarbu (4)Iš dalies svarbu (3)Nesvarbu (2)Visiškai nesvarbu (1)
a) Kredito išvestinių instrumentų rinkos institucinės struktūros nustatymas
b) Instrumentų standartizavimas ir prekybos jais procedūrų standartizavimas
c) Sandorių registracija bei informacijos apie kainas prieinamumas
d) Adekvačių reguliavimo įstatymų sukūrimas
e) Informacijos apie išvestinių instrumentų pagrindą sudarančius finansinius instrumentus pateikimas
23) Jūsų nuomone, kokius išvestinių finansinių priemonių rizikos ribojimo būdus yra svarbu užtikrinti esant nepakankamam finansų rinkų likvidumo palaikymui?
Labai svarbu (5)Svarbu (4)Iš dalies svarbu (3)Nesvarbu (2)Visiškai nesvarbu (1)
a) Draudimo fondo, sudaryto iš kredito išvestinių vertybinių popierių leidėjų įnašų, nuostoliams dengti principų sukūrimas
b) rezervų sudarymo galimiems nuostoliams dengti principų įtvirtinimas
c) kapitalo pakankamumo rodiklių nustatymas
24) Jūsų nuomone, kokius išvestinių finansinių priemonių rizikos ribojimo būdus yra svarbu užtikrinti kai nėra adekvačios priežiūros sistemos?
Labai svarbu (5)Svarbu (4)Iš dalies svarbu (3)Nesvarbu (2)Visiškai nesvarbu (1)
a) investicinių bankų veiklos griežtesnis reguliavimas
a) finansinius instrumentus naudojančių finansų institucijų reguliavimo ir priežiūros mechanizmo sukūrimas
c) informacijos apie priežiūrą skirtingose finansų rinkose atskleidimas
d) įvertinti kokį poveikį finansų sistemai daro nauji finansiniai instrumentai
e) metodikų skaidrumo ir vertinimo nepriklausomumo užtikrinimas