Investuotojo elgsenos tipas

Gerbiamas respondente,

Esu finansų rinkų magistratūros II kurso studentė. Šiuo metu atlieku Lietuvos investuotojų elgsenos tyrimą pagal investuotojų tipus. Šio tyrimo rezultatai padės indentifikuoti Lietuvos investuotojų tipus ir nustatyti jiems būdingus finansinės elgsenos nuokrypius. Tyrimas atliekamas pagal adaptuotą M. Pompian investuotojų tipologijos nustatymo klausimyną. Kviečiu atsakyti į klausimus respondentus, kurie jau yra mažiau ar daugiau susidūrę su investavimu. 

Klausimyne nėra teisingų ar neteisingų atsakymų, reikia pasirinkti vieną labiausiai Jūsų nuostatas atitinkantį atsakymą. Tyrimas yra konfindencialus, Jūsų atsakymai bus naudojami statistiniam apibendrinimui mokslinio tyrimo tikslams ir nebus perduodami tretiesiems asmenims.

Užtrukę vos 10 min. laiko, labai prisidėsite prie Lietuvos investuotojų elgsenos pažinimo. Iš anksto dėkoju už atsakymus ir Jūsų skirtą laiką!

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Jūsų amžius:
Jūsų lytis:
Jūsų investavimo patirtis:
Koks Jūsų investicinis pelningumas nuo investavimo pradžios iki 2013 m.?Privalomas
Investicijų grąžos (pelningumo) formulė pateikiama paveikslėlyje po klausimu. Iš pardavimo kainos papildomai atimami patirti komisiniai ir mokesčiai, pridedami gauti dividentai.
Pic
Dėl savo pinigų jaučiuosi saugus, kai:Privalomas
Kai rinkos kyla, aš:Privalomas
Mano pagrindinis vaidmuo asmeninių finansų valdyme:Privalomas
Kalbant apie finansinius dalykus, aš labiausiai sutinku su teiginiu:Privalomas
Kuris žodis Jus apibūdina finansų srityje:Privalomas
Priimdamas investicinį sprendimą, aš pasitikiu:Privalomas
Kuris teiginys Jums labiausiai tinka apibūdinant kaip asmeninių finansų srityje laikotės numatyto plano:Privalomas
Dėl trumpalaikių mano portfelio svyravimų aš:Privalomas
Kai draugas pasiūlo "užtikrintos" investicijos idėją, aš dažniausiai:Privalomas
Įsivaizduokite, kad dalyvaujate sporto rungtynėse. Kuo labiausiai norėtumėte būti:Privalomas
Prasti praeities finansiniai sprendimai mane privertė pakeisti dabartinius investavimo sprendimus.Privalomas
Širdgėla dėl patirto finansinio nuostolio yra bent du kartus stipresnė nei pasitenkinimas dėl finansinio pelno.Privalomas
Kartais aš prisirišu prie kai kurių savo investicijų, todėl nesiimu jokių veiksnių jų atžvilgiu.Privalomas
Aš pirksiu tai ką aš noriu, nors tai nebūtinai bus geriausias pasirinkimas finansiškai.Privalomas
Kalbant apie investavimą, man nėra taip paprasta pakeisti savo įsitikinimus.Privalomas
Kai svarstau, ar parduoti investiciją, kaina, už kurią aš ją įsigijau, yra svarbus veiksnys, į kurį atsižvelgiu prieš imdamasis konkrečių veiksmų.Privalomas
Aš esu įsitikinęs, kad mano žinios apie investavimą yra aukščiau vidurkio.Privalomas
Kai noriu performuoti savo investicinį portfelį, daug laiko praleidžiu svarstydamas įvairius galimus pasirinkimus, tačiau dažniausiai mažai ką keičiu arba nekeičiu nieko.Privalomas
Aš dažnai iš karto apsisprendžiu dėl naujos investicijos, jei ji man padaro didelį įspūdį.Privalomas
Aš dažnai pastebiu, kad dauguma mano sėkmingų investicijų gali būti priskirtos mano paties sprendimamas, kai tuo tarpu nevykę investicijų sprendimai buvo įtakoti kitų žmonių patarimų.Privalomas
Aš investuoju į įmones, kurios gamina man patinkančius produktus arba į įmones, kurios atspindi mano asmenines vertybes.Privalomas
Aš labiau pasitikiu žinomų, visos šalies mastu reklamuojamų firmų investavimo patarimais, nei vietinės reikšmės firmų.Privalomas
Aš esu linkęs savo investicijas suskirstyti į skirtingas kategorijas, kaip pvz., laisvalaikio išlaidoms, mokslo išlaidoms, būsto pagerinimui ir t.t.Privalomas
Kai galvoju apie praeityje padarytas investavimo klaidas, aš suvokiu, kad daugelio jų buvo galima lengvai išvengti.Privalomas
Daugelis mano priimtų sprendimų dėl investicijų rėmėsi žinojimu kaip toms ar panašioms investicijoms sekėsi praeityje.Privalomas
Tikėtina, kad mano investicinis rezultatas būtų geresnis, jei investicinius sprendimus priimčiau tik pats, nei kad pasitikėčiau kitų sprendimais.Privalomas
Priimdamas investicinį sprendimą, aš linkęs akcentuoti pozityvius investicijos aspektus, o nei tai, kas gali atsitiki blogiausia.Privalomas
Kai mano investicijai sekasi prastai, dažniausiai aš ieškau informacijos, kuri patvirtintų, kad mano priimtas sprendimas dėl šios investicijos buvo teisingas.Privalomas
Svarbiausia, kad mano investicijos yra pelningos, aš nelabai atsižvelgiu ar jos tinkamos mano numatytam investavimo planui.Privalomas
Kai analizuoju investicijos pelningumą, daugiau reikšmės teikiu tam, kaip tai investicijai sekasi dabar, nei kaip jai sekėsi istoriškai praeityje.Privalomas