Idealus lietuvių tikėjimas (religija) - koks yra, turi ar galėtų būti? Apklausa v1.2

Senasis, esamas ir naujas (amžinas) lietuvių tikėjimas. Mūsų tikėjimo savybės. Anketos tikslas - lietuvių pasaulėžiūros atgaivinimas. 2011.03.28-06.11 https://sites.google.com/site/baltukrivule/
Idealus tikėjimas:
Labai svarbuSvarbuVidutiniškaiNesvarbuVisiškai nesvarbu
Įprasmina, paaiškina gyvenimo prasmę.
Didina norą gyventi, suteikia žmogui stiprybę.
Motyvuoja aktyviam, pilnatviškam gyvenimui.
Įkvepia.
Didina kūrybingumą ir produktyvumą.
Yra pažangus, atgaivintas, modernus,
nuolat tobulėja, auga, evoliucionuoja, eina į priekį.
Turi gilų, išvystytą, stiprų, aiškų moralinį-etinį mokymą.
Lygus, atsparus arba pranašesnis už kitas ideologijas/tikėjimus.
Žino visus kitus pasaulio tikėjimus, jų esmę ir ypatybes
juos geba cituoti,
juos argumentuotai komentuoja.
Atsako į visus gyvenimo klausimus,
ne tik pačius svarbiausius, bet ir niuansų niuansus.
Jis Tautai suteikia principų sistemą
iš kurios galima išgauti konkrečias gyvenimo pamokas,
turi detalias instrukcijas kaip tvarkytis su visais kasdieniais rūpesčiais,
tautų maišymosi ir Pasaulio virtimo globaliu kaimu problemomis
ir ypač - pykčiu, negatyvu, egoizmu, savanaudiškumu.
Jis moko apie besąlygišką pagarbą tėvams, vyresniesiems ir protėviams,
kaip ryšį su aukščiausia kuriančia jėga ir sėkmės gyvenime pagrindą.
Stovi virš kitų religijų ir ideologijų kaip tinkamiausias būtent šiai tautai.
Aiškina egoizmo ir altruizmo dėsnius, proporcijas ir paslaptis.
Tikėjimo sistema, principai ir mokymas periodiškai audituojami, realistiškai įvertinami jo pliusai ir minusai
ir vykdomi pataisymai, korekcijos, reformos.
Paaiškina apskritai kodėl egzistuoja tautos,
ir tam tarpe konkrečių tautų prigimtį, paskirtį, vaidmenį ir esmę,
kodėl tautos gyvena būtent tose ar kitose teritorijose,
atsako į klausimą kas yra mūsų Tauta, jos vaidmuo, paskirtis po Saule.
Jis Tautą kelia aukštyn, nukreipia ir veda į jos tikslą.
Jis diskutuoja su bet kokiu sekuliariu mokslu,
bet kokiais klausimais,
paaiškina santykį tarp sekuliaraus mokslo ir amžinų moralinių-etinių desnių.
Jis yra savaiminis autoritetų autoritetas visai Tautai.
Aiškina visas Gamtos paslaptis ir nurodo teisingą santykį su ja.
Jis paaiškina Dangaus ir Žemės paslaptis.
Kelia pagarbą bet kuriam kitam tikėjimui savo aukščiu,
gyliu
ir pločiu.
Pasako Tautai esmines išeitis kritinėse situacijose.
Jo dėka Tauta ne nyksta, o didėja.
Jis aiškiai nurodo amžinas bendravimo ir santarvės taisykles (dėsnius), Dangaus įsakymus.
Jis žadina gyvas diskusijas, diskursą, bendravimą, pokalbius visomis temomis
Jis yra virš politikos ir ją nukreipia.
Jis yra virš interesų grupių ir jas vienija.
Jis didina smalsumą visose gyvenimo srityse.
Jis aiškina gyvybės kilmę ir esmę bei mirties paslaptis.
Jis turi savęs tobulinimo mechanizmą (grįžtamąjį ryšį).
Jis aiškina žinių pagrindą, kalbos, žodžio, raidžių kilmę ir esmę.
Jis keičiasi išmintimi su kitais tikėjimais.
Grėsmių atvejais jis užrašomas.
Jis aiškina tvarkos principus ir dėsnius.
Jis yra universalus.
Jo dėka įvedama stipri, disciplinuojanti, aiški tvarka visuomenėje.
Jis nurodo, primena, atstato amžinas gyvenimo tiesas, amžinas žmonijos vertybes.
Jis aiškina bet kokios mokslo pagrindus ir teikia mokslui naujas paradigmas
Jis nurodo gyvenimo tikslą, priemones jam pasiekti ir veda į jį.
Jis nurodo teisingą, sveiką gyvenimo būdą.
Jis periodiškai grąžina Tautą atgal į teisingą, dorą gyvenimo kelią.
Jis žadina, didina budrumą, gyvybingumą ir dėmesingumą.
Jis mažina nuomonės užsispyrimą,
didina elgesio lankstumą,
didina sąmonės gabėjimą valdyti materiją.
Jis yra žinių viršūnė, karūna.
Jis aiškina sielos sandarą ir paslaptis.
Numato tiesioginį,
radikaliai asmeninį
ir nuolat gilėjantį dievybės išgyvenimą.
Jis didina Tautos išmintį.
Ritualinių apiegų vieta jame.
Jis skatina bendruomeniškumą,
savitarpio pagalbą,
pilietiškumą.
Jis paaiškina vyriškumo ir moteriškumo paslaptis
ir sutaiko šiuos pradus.
Jis yra teisės ir teisingumo pagrindas.
Jo pagrindas, turinys nekintantis, o forma be paliovos keičiasi, tobulėja.
Jo dėka įmanoma taika.
Jis yra Tiesa,
t.y maksimaliai koncentruotas, objektyvus, išgrynintas žinojimas, kuriame nėra priemaišų/paklaidų. Su Tiesa neįmanoma ginčytis.
Tai vienija, sujungia Tautą.
Jo dėka Tauta klesti per amžius.
Jei žinote, prašome, nurodykite panašią lietuvišką arba užsieninę apklausą
Kaip patobulintumėte šią apklausą?
Kaip formuluotumėte klausimus? Kokius punktus pridėtumėte arba atimtumėte? Kaip pavadintumėte apklausą apskritai? Ko jai dar trūksta iš esmės?
Jūsų lytis
Jūsų amžius?
Jūsų kontaktai?
Vardas, Emailas, Telefonas, Skype, Šalis, Miestas kur gyvenate
Šio klausimo atsakymai viešai nepublikuojami
Jūsų tikėjimas, religija, denominacija, ideologija, išminties tradicija, išpažinimo forma?
Šio klausimo atsakymai viešai nepublikuojami
Kokiems asmenims arba organizacijoms rekomenduojate, kad nusiųstumėm šią anketą atsakymams arba patobulinimams?
Prašome, nurodykite vardą pavardę/pavadinimą arba kontaktą.
Šio klausimo atsakymai viešai nepublikuojami
Kokiu mastu verta/galima/reikia platinti šią apklausą?
Kuo papildytumėte šį sąrašą?
(Kokiu mastu verta/galima/reikia platinti šią apklausą?)
Ką dar norėtumėte pridėti nuo savęs ko mes nepaklausėme?
Kitos Jūsų pastabos
Šio klausimo atsakymai viešai nepublikuojami
Kaip vertinate šią apklausą balais?