Greitosios medicinos pagalbos stoties vertybių nustatymo apklausa_

Mieli kolegos,

Siekdami, kad  įstaigos vadyba atitiktų Jūsų ir pacientų lūkesčius turime išsiaiškinti Greitosios medicinos pagalbos svarbiausias vertybes.

Anketos pildymui neužtruksite ilgiau 3 min. Anketa yra anoniminė, bus aktyvi iki 2020-02-20.
Jūsų nuomonė labai svarbi! Dėkojame už skiriamą laiką!

Vertybės – tai savybės, kurias organizacija labiausiai brangina. Vertybės išreiškia kertinius organizacijos kultūros prioritetus.

Apklausoje pateiktas vertybes sureitinguokite prioritetų tvarka nuo 1 iki 18.
Svarbiausią žymėkite vienetu, toliau - svarbos mažėjimo tvarka, mažiausiai svarbią - 18.

 

 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Prioritetų tvarka surikiuokite Greitosios medicinos pagalbos vertybes pagal svarbą (svarbiausią žymėkite vienetu, toliau - svarbos mažėjimo tvarka, mažiausiai svarbią - 18).Privalomas
123456789101112131415161718
DRĄSA – drąsiai skubame į pagalbą pacientui, neabejojame savo sprendimais, priimame iššūkius
GARBINGUMAS - garbingai pripažįstame klaidas, mokomės iš jų ir dedame pastangas joms išvengti
PASITIKĖJIMAS – savo veiklą grindžiame pasitikėjimu kolegomis, partneriais, tiekėjais, pacientais
LOJALUMAS – esame atsidavę savo profesijai ir įstaigai, laikomės garbės ir sąžiningumo principų, giname įstaigos reputaciją ir interesus
IŠSKIRTINUMAS – domimės naujovėmis, ieškome pažangių vadybos ir technologinių naujovių, socialiai atsakingai teikiame kokybės standartus atitinkančias paslaugas
DĖMESYS IR PAGARBA PACIENTUI – tolerantiškai ir supratingai bendraujame su pacientu, esame empatiški jo savijautai
KOMANDINIS DARBAS – dirbdami komandoje, padedame, palaikome vienas kitą užtikrindami geriausią pagalbos rezultatą pacientui
KOMPETENCIJA – pagalbą teikiame taikydami žinias ir įgytą patirtį, domimės naujovėmis, keliame kvalifikaciją
DISKRETIŠKUMAS – saugome pacientų duomenis, dalinamės tik patvirtinta informacija, neaptarinėjame asmeninių gyvenimų, neskleidžiame gandų
LYGIATEISIŠKUMAS – vertiname visuomenės įvairovę, elgiamės su visais vienodai ir be išankstinių nuostatų, užtikriname lygias galimybes
SĄŽININGUMAS –esame sąžiningi kolegų, vadovybės ir pacientų atžvilgiu, įstaigos veikloje vadovaujamės atvirumo ir skaidrumo principais
MEISTRIŠKUMAS – pagalbą teikiame operatyviai, profesionaliai, organizuotai, empatiškai, dėmesingai, socialiai atsakingai. Etiškai ir dalykiškai bendraujame su kitais pagalbos teikimo dalyviais ir paciento artimaisiais
POZITYVUMAS – su pacientais ir kolegomis bendraujame etiškai, teigiamomis nuostatomis, vengiame konfliktų
SAUGUMAS – rūpinamės savo, komandos narių, pacientų ir aplinkinių saugumu. Laikomės darbo saugos reikalavimų, naudojame asmenines apsaugos priemones, nesaugių situacijų atvejais savalaikiai kreipiamės pagalbos į kitas tarnybas
INOVACIJOS – domimės naujovėmis, diegiame inovatyvias ir pažangias technologijas savo darbe, nuolat atnaujiname įrangą ir transportą
TEISĖTUMAS – paslaugas teikiame profesionaliai, vadovaudamiesi kokybės standartais ir teisiniu reguliavimu
PARTNERYSTĖ – etiškai, atsakingai ir dalykiškai bendraujame su kitų įstaigų ir tarnybų darbuotojais
PAVYZDYS – vadovaujamės vertybėmis ir savo asmeniniu pavyzdžiu siekiame kelti įstaigos reputaciją įgyvendinant įstaigos tikslus
Respondento lytis
Respondento amžius
Pareigybė (jei dirbate keliose pareigybėse - žymėkite daugiau kompetencijų apimančią);
Darbo stažas įstaigoje