Greitosios medicinos pagalbos paslaugų kokybės vertinimas pacientų požiuriu

Gerbiamas respondente,

esu Kauno Kolegijos Medicinos fakulteto bendrosios praktikos slaugos studijų programos ketvirto kurso studentė Kristina Palaimaitė. Atlieku tyrimą baigiamajam darbui, kurio tema - "Greitosios medicinos pagalbos paslaugų kokybės vertinimas pacientų pažiuriu". Anketa yra anoniminė. Tyrimo rezultatai bus skelbiami tik apibendrinti, todėl konfidencialumas yra garantuojamas.

Apklausos anketą gali užpildyti ir paciento atstovai, todėl toliau suformuluoti klausimai nenurodo į konkretų asmenį.

Atsakydami į klausimus pasirinkite Jums tinkantį ir Jūsų nuomenę geriausiai apibūdinantį atsakymo variantą.

Dėkoju už Jūsų sugaištą laiką ir atsakymus!

1. Paciento lytis:Privalomas
2. Paciento gyvenamoji vieta:Privalomas
3. Paciento amžius:Privalomas
4. Ar žinote, kokiu numeriu kviesti greitąją medicinos pagalbą (toliau - GMP)?Privalomas
5. Kiek kartų per paskutinius 12 mėnesių kvietėte GMP sau arba kitam asmeniui?Privalomas
6. Kur kvietėte GMP?Privalomas
Jeigu per paskutinius 12 mėnesių GMP kvietėte daugiau nei vieną kartą, į sekančius anketos klausimus atsakykite remiantis paskutiniojo iškvietimo patirtimi.
7. Per kiek laiko atvyko GMP?Privalomas
8. Dėl kokios priežasties kvietėte GMP?
9. Kokią pagalbą suteikė atvykusi GMP brigada?Privalomas
10. Kaip vertinate GMP iškvietimo tvarkos patogumą?Privalomas
11. Kaip vertinate galimybę prisiskambinti GMP?Privalomas
12. Ar atsiliepęs GMP dispečiaris buvo mandagus, išklausė problemą?Privalomas
13. Ar atsiliepęs GMP dispečiaris patarė, kaip elgtis?Privalomas
14. Ar atsiliepęs GMP dispečiaris informavo, per kiek laiko atvyks GMP automobilis?Privalomas
15. Ar atvykę GMP darbuotojai prisistatė, pateikė esmininius duomenis apie save ir savo kvalifikaciją?Privalomas
16. Kaip vertinate GMP darbuotojų pagarbą ir dėmesį pacientui ir jo artimiesiems/ atstovams?Privalomas
17. Kaip vertnate GMP darbuotojų gebėjimą išklausyti, aiškiai ir suptantamai atsakyti į klausimus?Privalomas
18. Ar GMP darbuotojų suteikta informacija apie teikiamą pagalbą, būtinumą vykti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą ar kreiptis į šeimos gydytoją buvo aiški ir suprantama?Privalomas
19. Kaip vertinate GMP darbuotojų suteiktą pagalbą?Privalomas
20. Ar atlikdami medicinines procedūras GMP darbuotojai laikėsi higienos reikalavimų?Privalomas
21. Ar pacientas buvo saugiai įlaipintas į GMP automobilį?Privalomas
22. Kaip vertinate kelonės GMP automobiliu saugumą ir patogumą?Privalomas
23. Kaip vertinate švarą ir tvarką GMP automobilyje?Privalomas
24. Kaip vertinate GMP automobilyje esančią medicininę įrangą ( medicininės irangos modernumas, saugumas, higienos reikalavimų atitikimas)?
25. Kaip vertinate paciento ir jo artimųjų/ atstovų konfidencialumo užtikrinimą?Privalomas
27. Kaip vertinate GMP darbuotojų gebėjimą dirbti komandoje?Privalomas
26. Kaip vertinate GMP darbuotojų veiklą kvietimo metu?
28. Kaip vertinate savo pasitikėjimą GMP įstaigomis ir jų darbuotojais?Privalomas